Beroep parkeercontroleur

Parkeercontroleur: Open vacatures

Vind je droombaan op Talent.com, een van de grootste vacaturesites ter wereld.

Actuele vacatures: talent.com

Persoonlijkheidstypen

Kennis

 • Verkeerswetgeving

  Beschikken over inzicht in de verkeerswetgeving en de verkeersregels.

 • Parkeerbeleid

  Handhaving van de huidige parkeervoorschriften en -procedures.

 • Lokale geografie

  Het spectrum van fysieke en geografische eigenschappen en beschrijvingen van een lokaal gebied, via onder meer straatnamen.

 • Ordehandhaving

  De diverse organisaties die betrokken zijn bij de rechtshandhaving, alsook de wet- en regelgeving voor rechtshandhaving.

Vaardigheden

 • In gebieden patrouilleren

  Patrouilleren in een bepaald gebied, uitkijken voor en reageren op verdachte en gevaarlijke situaties en communiceren met hulporganisaties.

 • Verschillende communicatiekanalen gebruiken

  Gebruik maken van verschillende soorten communicatiekanalen zoals verbale, handgeschreven, digitale en telefooncommunicatie, met als doel ideeën of informatie uit te werken en uit te wisselen.

 • Voetgangers over de straat begeleiden

  Voetgangers die moeite hebben met het oversteken van straten naar de overkant van de straat helpen, en zo nodig het verkeer stoppen.

 • Verkeersstromen observeren

  Het verkeer observeren dat een bepaald punt passeert, zoals bijvoorbeeld een oversteekplaats voor voetgangers. Observeren van het aantal voertuigen, de snelheid waarmee ze voorbijrijden en de tijdspanne tussen het passeren van twee opeenvolgende auto's.

 • Boetes opleggen

  Een overtreding in de wetgeving herkennen en de juiste boete opleggen aan de overtreder in overeenstemming met de regelgeving, en ervoor zorgen dat de persoon zich bewust is van de specifieke overtreding die hij/zij heeft begaan.

 • Zorgen voor de toepassing van wetten

  Ervoor zorgen dat de wetten worden nageleefd en wanneer zij worden geschonden, dat de juiste maatregelen worden genomen om de naleving van de wet en de rechtshandhaving te waarborgen.

 • Verkeerssignalen interpreteren

  Aandachtig zijn voor lichten op de weg, wegomstandigheden, het verkeer in de buurt en voorgeschreven snelheidsbeperkingen om de veiligheid te waarborgen. Verkeerslichten interpreteren en dienovereenkomstig handelen.

 • Hulpdiensten bijstaan

  De politie en hulpdiensten bijstaan waar nodig.

 • Voldoen aan wettelijke bepalingen

  Ervoor zorgen dat u naar behoren wordt geïnformeerd over de wet- en regelgeving die van toepassing is op een specifieke activiteit en zich houdt aan zijn regels, beleid en wetgeving.

 • Verkeer regelen

  De verkeersdoorstroming regelen door gebruik te maken van toegewezen handseinen, hulp te bieden aan reizigers op de weg en mensen te helpen de straat over te steken.

Optionele kennis en vaardigheden

zorgen voor de openbare orde en veiligheid kalm reageren in stressvolle situaties alert blijven eerste hulp gevaren voor de veiligheid vaststellen stressbestendig zijn inspecties uitvoeren conflicten hanteren signalisatieverslagen schrijven omgaan met managers werkgerelateerde verslagen schrijven zorgen voor de naleving van regelgeving inzake soorten wapens mensen onderrichten over verkeersveiligheid bestuurders inlichten over omleidingen reageren op noodsituaties gegeven instructies volgen voertuigen tegenhouden die te snel rijden verkeerstekens omgaan met grote incidenten waakzaam zijn wettelijk gebruik van geweld publiek instrueren vragen beantwoorden omgaan met agressief gedrag risicoanalyses uitvoeren kennis van menselijk gedrag gebruiken nummerplaten van overtreders registreren onveilig gedrag melden signaalapparatuur gebruiken getuigen tijdens een hoorzitting eerste hulp bieden in ploegen werken officiële documenten controleren

Loopbaanperspectief

Het beroep parkeercontroleur behoort tot de beroepsgroep Beveiligingspersoneel. Uit onderzoek van Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (2020) is gebleken dat voor deze beroepsgroep de volgende loopbaanperspectieven gelden.

Onderwerp Aantal banen Perspectief
verwachte uitbreidingsvraag tot 20241800  gemiddeld
verwachte vervangingsvraag tot 202413100  hoog
verwachte baanopeningen tot 202414900  gemiddeld
salarisgroei tijdens loopbaan  laag
uitwijkmogelijkheden naar sector  gemiddeld
substitutiemogelijkheden naar opleidingstype  hoog
samenhang baankans met economie  gemiddeld

Source: Sisyphus ODB