Beroep parkeercontroleur

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Persoonlijkheidstypen

Kennis

 • Road traffic laws
 • Parking regulations
 • Local geography
 • Law enforcement

Vaardigheden

 • Patrol areas
 • Use different communication channels
 • Escort pedestrians across streets
 • Monitor traffic flow
 • Issue fines
 • Ensure law application
 • Interpret traffic signals
 • Assist emergency services
 • Comply with legal regulations
 • Regulate traffic

Optionele kennis en vaardigheden

zorgen voor de openbare orde en veiligheid kalm reageren in stressvolle situaties alert blijven eerste hulp gevaren voor de veiligheid vaststellen stressbestendig zijn inspecties uitvoeren conflicten hanteren signalisatieverslagen schrijven omgaan met managers werkgerelateerde verslagen schrijven zorgen voor de naleving van regelgeving inzake soorten wapens mensen onderrichten over verkeersveiligheid bestuurders inlichten over omleidingen reageren op noodsituaties gegeven instructies volgen voertuigen tegenhouden die te snel rijden verkeerstekens omgaan met grote incidenten waakzaam zijn wettelijk gebruik van geweld publiek instrueren vragen beantwoorden omgaan met agressief gedrag risicoanalyses uitvoeren kennis van menselijk gedrag gebruiken nummerplaten van overtreders registreren onveilig gedrag melden signaalapparatuur gebruiken getuigen tijdens een hoorzitting eerste hulp bieden in ploegen werken officiële documenten controleren

Loopbaanperspectief

Het beroep parkeercontroleur behoort tot de beroepsgroep Beveiligingspersoneel. Uit onderzoek van Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (2020) is gebleken dat voor deze beroepsgroep de volgende loopbaanperspectieven gelden.

Onderwerp Aantal banen Perspectief
verwachte uitbreidingsvraag tot 20241800  gemiddeld
verwachte vervangingsvraag tot 202413100  hoog
verwachte baanopeningen tot 202414900  gemiddeld
salarisgroei tijdens loopbaan  laag
uitwijkmogelijkheden naar sector  gemiddeld
substitutiemogelijkheden naar opleidingstype  hoog
samenhang baankans met economie  gemiddeld