Beroep papiersnijder

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Papiersnijder: Open vacatures

Vind je droombaan op Talent.com, een van de grootste vacaturesites ter wereld.

Actuele vacatures: talent.com

Persoonlijkheidstypen

Kennis

 • Papierformaten

  Verschillende soorten papierformaten zoals folio, quarto, octavo en sextodecimo. Elke soort geeft aan hoe vaak het papier moet worden gevouwen. Terwijl de genoemde formaten ouder zijn, worden ze tegenwoordig gekoppeld aan ISO-normen zoals de A-papierformaten.

 • Soorten papier

  De verschillende criteria die worden gehanteerd om de verschillen in de papiertypes, zoals ruwheid en dikte, en de verschillende fabricagemethoden en houtsoorten waarvan de soorten papier afkomstig zijn, te bepalen.

 • Kwaliteitsstandaarden

  De nationale en internationale voorschriften, specificaties en richtlijnen die ervoor zorgen dat de producten, diensten en processen van goede kwaliteit zijn en geschikt zijn voor het beoogde doel.

Vaardigheden

 • Papiersnijders bedienen

  Papiersnijders bedienen voor het snijden, vouwen, perforeren en graveren van enkele vellen papier. Een stapel papier tegen het mes aan zetten, de stapel papier plat maken en de controles aanpassen om een bepaalde snit te maken.

 • De bediening van een machine installeren

  Een machine installeren en bedienen door de relevante gegevens te verzenden en in te voeren in de (computer) controller in overeenstemming met het gewenste verwerkte product.

 • Machine leveren

  Ervoor zorgen dat de machine wordt gevoed met de noodzakelijke en geschikte materialen en de plaatsing of automatische aan- en afvoer van werkstukken in de machines of werktuigmachines op de productielijn controleren.

 • Stapels papier optillen

  Ophopen en aanvullen van stapels vellen, bladzijden, deksels op de machinetafel om de randen af te stemmen en de machine te voeden.

 • Eigenschappen van snede bijstellen

  De snijmaten en -diepten van snijwerktuigen aanpassen. De hoogte van de werktafel en de machinearmen aanpassen.

 • Proefdraaien

  Testen uitvoeren waarbij een systeem, machine, werktuig of andere apparatuur wordt geïnstalleerd door middel van een reeks acties onder reële bedrijfsomstandigheden om de betrouwbaarheid en geschiktheid ervan voor de uitvoering van zijn taken te beoordelen en de instellingen dienovereenkomstig aan te passen.

 • Aantallen vellen bijhouden

  Het nummer archiveren van een specifieke bladsnijcombinatie door de serienummers aan te brengen op de voorraad gesneden en afgegeven zegels.

 • Passende beschermende uitrusting dragen

  Relevante en noodzakelijke beschermende uitrusting dragen, zoals beschermende brillen of andere oogbescherming, helmen, veiligheidshandschoenen.

 • Papierstoringen voorkomen

  Toezicht houden op het inbrengen en de uitvoer van afgewerkte producten om papierstoringen te voorkomen.

 • Automatische machines controleren

  De instellingen en uitvoering van automatische machines continue controleren of regelmatige controleronden uitvoeren. Gegevens over de bedrijfsomstandigheden van installaties en apparatuur indien nodig registreren en interpreteren om afwijkingen vast te stellen.

 • Bladranden snijden

  Het snijsjabloon plaatsen, de snijmachine instellen, pagina's laden en de randen snijden om de gewenste vorm te verkrijgen met behoud van de productiekwaliteit en -kwantiteit.

 • Papiersnijder afstellen

  De schroeven op de papiersnijder aandraaien om de papiergids die in de bladen, stempels en etiketten op hun plaats houdt, aan te spannen.

 • Veilig met machines werken

  Controleren en veilig bedienen van de machines en apparatuur die nodig zijn voor uw werk, overeenkomstig handleidingen en instructies.

 • Problemen oplossen

  Operationele problemen identificeren, beslissen wat er moet gebeuren en hierover verslag uitbrengen.

Optionele kennis en vaardigheden

defecte productiematerialen melden rilmachines bedienen technische middelen raadplegen niet-gevaarlijk afval verwijderen scherpe werktuigen slijpen meter controleren stempels labelen kwaliteit van grondstoffen controleren gedrukte media perforeren gegevens over de voortgang van het werk bijhouden perforatiemachines bedienen productierapporten opstellen vergaarmachines bedienen zaagblad op machine vervangen machineonderhoud uitvoeren productiegegevens registreren voor kwaliteitscontrole

Loopbaanperspectief

Het beroep papiersnijder behoort tot de beroepsgroep Productiemachinebedieners. Uit onderzoek van Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (2020) is gebleken dat voor deze beroepsgroep de volgende loopbaanperspectieven gelden.

Onderwerp Aantal banen Perspectief
verwachte uitbreidingsvraag tot 20246800  hoog
verwachte vervangingsvraag tot 20249500  laag
verwachte baanopeningen tot 202416300  gemiddeld
salarisgroei tijdens loopbaan  zeer laag
uitwijkmogelijkheden naar sector  hoog
substitutiemogelijkheden naar opleidingstype  hoog
samenhang baankans met economie  gemiddeld

Source: Sisyphus ODB