Beroep paleontoloog

Persoonlijkheidstypen

Kennis

  • Geological time scale
  • Scientific modelling
  • Geology
  • Geographic information systems
  • Paleontology
  • Scientific research methodology

Vaardigheden

  • Apply scientific methods
  • Write scientific papers
  • Perform scientific research
  • Use geographic information systems

Optionele kennis en vaardigheden

biologie wetenschappelijke theorieën ontwikkelen plantkunde experimentele laboratoriumgegevens analyseren experimentele gegevens verzamelen technieken toepassen voor statistische analyses geofysische gegevens interpreteren veldwerk uitvoeren onderzoeksvoorstellen schrijven testgegevens vastleggen monsters voor analyse verzamelen geofysica toezicht houden op opgravingen chemie laboratoriumproeven uitvoeren ergonomisch werken wetenschappelijke meetapparatuur bedienen geochemische monsters onderzoeken

Loopbaanperspectief

Het beroep paleontoloog behoort tot de beroepsgroep Biologen en natuurwetenschappers. Uit onderzoek van Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (2020) is gebleken dat voor deze beroepsgroep de volgende loopbaanperspectieven gelden.

Onderwerp Aantal banen Perspectief
verwachte uitbreidingsvraag tot 2024-400  erg laag
verwachte vervangingsvraag tot 20245000  laag
verwachte baanopeningen tot 20245000  erg laag
salarisgroei tijdens loopbaan  hoog
uitwijkmogelijkheden naar sector  hoog
substitutiemogelijkheden naar opleidingstype  gemiddeld
samenhang baankans met economie  hoog