Beroep pakhuismedewerker

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Persoonlijkheidstypen

Kennis

 • Products coding system
 • Inventory management rules

Vaardigheden

 • Pick orders for dispatching
 • Operate warehouse record systems
 • Stack goods
 • Dispose of non-hazardous waste
 • Follow stock control instructions
 • Operate warehouse materials
 • Process incoming construction supplies
 • Implement efficiency plans for logistics operations
 • Follow health and safety procedures in construction
 • Inspect construction supplies
 • Sort waste
 • Load heavy items on pallets
 • Secure goods according to work orders
 • Maintain stock control systems
 • Use different communication channels
 • Manage warehouse inventory

Optionele kennis en vaardigheden

veiligheidsvoorschriften in opslagplaatsen benodigde bouwmaterialen berekenen apparatuur om barcodes te scannen gebruiken transport van gevaarlijke stoffen goederen monteren voertuigen besturen goederen verpakken gps-systemen gebruiken gevaarlijk afval verwijderen methoden voor goederenvervoer schriftelijke instructies volgen compatibiliteit van materialen controleren breekbare voorwerpen hanteren bouwmaterialen vervoeren wetgeving inzake wegvervoer magazijnen reinigen bouwmaterialen bestellen

Loopbaanperspectief

Het beroep pakhuismedewerker behoort tot de beroepsgroep Laders, lossers en vakkenvullers. Uit onderzoek van Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (2020) is gebleken dat voor deze beroepsgroep de volgende loopbaanperspectieven gelden.

Onderwerp Aantal banen Perspectief
verwachte uitbreidingsvraag tot 202415400  gemiddeld
verwachte vervangingsvraag tot 2024101000  erg hoog
verwachte baanopeningen tot 2024116300  erg hoog
salarisgroei tijdens loopbaan  laag
uitwijkmogelijkheden naar sector  gemiddeld
substitutiemogelijkheden naar opleidingstype  laag
samenhang baankans met economie  hoog