Beroep pakhuismedewerker

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Persoonlijkheidstypen

 • Ondernemend / Realistisch
 • Realistisch / Conventioneel

Kennis

 • Coderingssysteem voor producten
 • Regels inzake voorraadbeheer

Vaardigheden

 • Goederen volgens werkorders vastmaken
 • Goederen stapelen
 • Zware items op pallets laden
 • Niet-gevaarlijk afval verwijderen
 • Inventaris van magazijnen beheren
 • Afval sorteren
 • Gezondheids- en veiligheidsprocedures in de bouw in acht nemen
 • Efficiëntieplannen voor logistieke operaties implementeren
 • Bestellingen selecteren voor verzending
 • Magazijnmaterialen gebruiken
 • Verschillende communicatiekanalen gebruiken
 • Instructies inzake voorraadbeheer volgen
 • Bouwmaterialen inspecteren
 • Controlesystemen voor voorraad onderhouden
 • Binnenkomende bouwmaterialen verwerken
 • Gegevensregistratiesystemen voor magazijnen gebruiken

Optionele kennis en vaardigheden

wetgeving inzake wegvervoer schriftelijke instructies volgen goederen monteren bouwmaterialen vervoeren compatibiliteit van materialen controleren bouwmaterialen bestellen benodigde bouwmaterialen berekenen transport van gevaarlijke stoffen gevaarlijk afval verwijderen voertuigen besturen veiligheidsvoorschriften in opslagplaatsen magazijnen reinigen gps-systemen gebruiken methoden voor goederenvervoer goederen verpakken breekbare voorwerpen hanteren apparatuur om barcodes te scannen gebruiken