Beroep pakhuismedewerker

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Pakhuismedewerker: Open vacatures

Vind je droombaan op Talent.com, een van de grootste vacaturesites ter wereld.

Actuele vacatures: talent.com

Persoonlijkheidstypen

Kennis

 • Coderingssysteem voor producten

  De verpakkingscodes en aanduidingen die vereist zijn voor de toepassing van deugdelijke procedures voor de behandeling van goederen.

 • Regels inzake voorraadbeheer

  De specifieke beginselen en technieken die worden gebruikt bij het bepalen van de juiste omvang van de benodigde inventaris.

Vaardigheden

 • Bestellingen selecteren voor verzending

  Selecterenvan bestellingen in magazijnen die bestemd zijn om te worden verzonden, waarbij ervoor wordt gezorgd dat correcte nummers en soorten goederen worden geladen en verzonden. Producten labelen en merken zoals gevraagd.

 • Pallets laden

  Vermogen om pallets op voertuigen op een veilige manier te laden en te lossen.

 • Gegevensregistratiesystemen voor magazijnen gebruiken

  Gebruik van systemen voor het registreren van het product, de verpakking en het bestellen van informatie in specifieke formaten en soorten van registratie.

 • Goederen stapelen

  Goederen en geproduceerde producten in containers stapelen zonder speciale behandeling of procedure.

 • Niet-gevaarlijk afval verwijderen

  Afvoeren van afvalstoffen die geen risico voor de gezondheid en de veiligheid vormen op een wijze die in overeenstemming is met de procedures voor recycling en afvalbeheer.

 • Instructies inzake voorraadbeheer volgen

  Artikelen stapelen volgens de ontvangen voorraadinstructies.

 • Fysieke toestand van magazijnen onderhouden

  Nieuwe magazijnindelingen ontwikkelen en implementeren om de faciliteiten in goede staat te houden; werkorders uitbrengen voor reparatie- en vervangingshandelingen.

 • Magazijnmaterialen gebruiken

  In staat zijn om voor het laden en de opslag laadpallets en soortgelijke gemotoriseerde magazijnuitrusting te gebruiken.

 • Bestellingen verzenden

  Verpakken en leveren van de verpakte goederen aan een verzender.

 • Markeermiddelen in magazijnen gebruiken

  Containers en containertags of producten etiketteren; markeer- en etiketteermiddelen in magazijnen gebruiken.

 • Binnenkomende bouwmaterialen verwerken

  Binnenkomende bouwmaterialen ontvangen, de transactie afhandelen en de onderdelen invoeren in een intern administratiesysteem.

 • Efficiëntieplannen voor logistieke operaties implementeren

  De door managers in inrichtingen ontwikkelde efficiëntieplannen ten uitvoer leggen. Technieken, middelen en opleiding gebruiken om de efficiëntie van de werkplek te verbeteren.

 • Gezondheids- en veiligheidsprocedures in de bouw in acht nemen

  De relevante gezondheids- en veiligheidsprocedures in de bouw toepassen om ongevallen, verontreiniging en andere risico’s te voorkomen.

 • Bouwmaterialen inspecteren

  Controleer de voorraden van de bouwmaterialen op schade, vocht, verlies of andere problemen voor het materiaal te gebruiken.

 • Afval sorteren

  Handmatig of automatisch sorteren van afval door het te scheiden in verschillende onderdelen.

 • Zware items op pallets laden

  Gebruik van hijs- of hefwerktuigen en machines om zware producten te stapelen, zoals platen of stenen op draagbare platforms, zodat deze kunnen worden opgeslagen en verplaatst.

 • Goederen volgens werkorders vastmaken

  Banden rond stapels of artikelen bevestigen, vóór de verzending of opslag ervan.

 • Controlesystemen voor voorraad onderhouden

  Voorraadcontrolesystemen up-to-date houden en zorgen voor een accurate inventarisatie.

 • Verschillende communicatiekanalen gebruiken

  Gebruik maken van verschillende soorten communicatiekanalen zoals verbale, handgeschreven, digitale en telefooncommunicatie, met als doel ideeën of informatie uit te werken en uit te wisselen.

 • Inventaris van magazijnen beheren

  Beheer van de inventaris van magazijnen en controle van de opslag en het vervoer van goederen uit het magazijn. Toezicht houden op transacties zoals verzenden, ontvangst en opbergen;

Optionele kennis en vaardigheden

veiligheidsvoorschriften in opslagplaatsen benodigde bouwmaterialen berekenen apparatuur om barcodes te scannen gebruiken transport van gevaarlijke stoffen goederen monteren voertuigen besturen goederen verpakken gps-systemen gebruiken gevaarlijk afval verwijderen methoden voor goederenvervoer schriftelijke instructies volgen compatibiliteit van materialen controleren breekbare voorwerpen hanteren bouwmaterialen vervoeren wetgeving inzake wegvervoer magazijnen reinigen bouwmaterialen bestellen

Loopbaanperspectief

Het beroep pakhuismedewerker behoort tot de beroepsgroep Laders, lossers en vakkenvullers. Uit onderzoek van Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (2020) is gebleken dat voor deze beroepsgroep de volgende loopbaanperspectieven gelden.

Onderwerp Aantal banen Perspectief
verwachte uitbreidingsvraag tot 202415400  gemiddeld
verwachte vervangingsvraag tot 2024101000  erg hoog
verwachte baanopeningen tot 2024116300  erg hoog
salarisgroei tijdens loopbaan  laag
uitwijkmogelijkheden naar sector  gemiddeld
substitutiemogelijkheden naar opleidingstype  laag
samenhang baankans met economie  hoog

Source: Sisyphus ODB