Beroep paardenfokker

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Persoonlijkheidstypen

 • Realistisch / Onderzoekend

Kennis

 • Wetgeving op het gebied van dierenwelzijn
 • Gebitsaandoeningen bij paarden
 • Voeden van vee
 • Tekenen van ziekte bij dieren
 • Gezondheids- en veiligheidsvoorschriften
 • Voortplanting van vee
 • Diervoeding
 • Soorten vee

Vaardigheden

 • Dode dieren afvoeren
 • Vee selecteren
 • Zorgen voor jonge dieren
 • Vee beheren
 • Helpen bij het vervoer van dieren
 • Welzijn van dieren controleren
 • Vee controleren
 • Bioveiligheid van dieren beheren
 • Voeding geven aan dieren
 • Behandelingen toedienen aan dieren
 • Specifieke medicatie toedienen om fokken te vergemakkelijken
 • Vee voeren
 • Eerste hulp bieden aan dieren
 • Dierenverslagen opstellen
 • Dierenhygiëne beheren
 • Dierenverblijven onderhouden
 • Professionele gegevens bijhouden
 • Beweging van dieren controleren
 • Boerderijapparatuur gebruiken
 • Paarden trainen
 • Helpen bij de geboorte van dieren
 • Gezondheid en welzijn van vee beheren

Optionele kennis en vaardigheden

werken met dierenartsen bewegingsactiviteiten voor dieren implementeren dieren trainen dierenwelzijn raad geven over dierenwelzijn klanten advies geven over juiste dierenverzorging voeding van dieren beoordelen beheer van dieren beoordelen geautomatiseerde voedersystemen raad geven over de aankoop van dieren materiaal onderhouden gedrag van dieren beoordelen zorg dragen voor het welzijn van dieren tijdens vervoer

Loopbaanperspectief

Het beroep paardenfokker behoort tot de beroepsgroep Veetelers. Uit onderzoek van Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (2020) is gebleken dat voor deze beroepsgroep de volgende loopbaanperspectieven gelden.

Onderwerp Aantal banen Perspectief
verwachte uitbreidingsvraag tot 2024-128  laag
verwachte vervangingsvraag tot 202415500  hoog
verwachte baanopeningen tot 202415500  hoog
salarisgroei tijdens loopbaan  gemiddeld
uitwijkmogelijkheden naar sector  erg laag
substitutiemogelijkheden naar opleidingstype  gemiddeld
samenhang baankans met economie  gemiddeld