Beroep overwegwachter

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Overwegwachter: Open vacatures

Vind je droombaan op Talent.com, een van de grootste vacaturesites ter wereld.

Actuele vacatures: talent.com

Persoonlijkheidstypen

Kennis

 • Seinhuizen

  De verschillende soorten seinhuizen, waaronder oudere seinhuizen met hendels en handbediening, seinhuizen met ledpanelen en geïntegreerde elektronische systemen.

 • Onderdelen van een seinhuis

  Kennis van en inzicht verschaffen in de structuren die zich naast de spoorwegtrajecten bevinden, aangeduid als seindozen, blokkeertorens, signaalpalen en signaalhutten, van welke signalen, punten en andere apparatuur wordt gecontroleerd.

 • Kaderwetgeving inzake spoorwegen

  Kennis van de kaderwetgeving op het gebied van het spoorvervoer en deze toepassen waar de eisen voor de spoorwegen in de EU zijn vastgesteld. Kennis van de wetgeving die van toepassing is op het gebied van grensoverschrijdend goederenvervoer.

 • Regelgeving inzake spoorwegovergangen

  Kennis van en inzicht in de regelgeving en wettelijke procedures die van toepassing zijn op spoorwegovergangen. Ervoor zorgen dat te allen tijde aan de veiligheidsvoorschriften wordt voldaan.

Vaardigheden

 • Strikte operationele procedures bij spoorwegovergangen volgen

  Strikte procedures volgen voor het functioneren van spoorwegovergangen, zoals bediening van de lichten, alarmsystemen en signaalinrichtingen om ongevallen te voorkomen. Apparatuur gebruiken voor het heffen en neerlaten van barrières. Waakzaam blijven bij volgafstanden.

 • Zorgen voor de naleving van de spoorwegregelgeving

  Toezien op de naleving van alle voorschriften, procedures en wet- en regelgeving op het gebied van veiligheid, exploitatie en de EU-verbanden.

 • Voorschriften voor de veiligheid op het spoor handhaven

  De veiligheidsprocedures en de EU-regelgeving bevorderen en handhaven om ervoor te zorgen dat de veiligheid op het spoor over het algemeen in stand wordt gehouden en voortdurend wordt verbeterd, rekening houdend met de ontwikkeling van de Europese wetgeving.

 • Samenwerken met collega’s

  Samenwerken met collega’s om operaties doeltreffend te laten verlopen.

 • Verkeersleidingsprocedures toepassen

  Bewegingen van treinen controleren; treinsignalen en bloksystemen bedienen om ervoor te zorgen dat treinen veilig, op de juiste routes en op tijd kunnen rijden.

 • Hefboomkaders voor spoorwegen bedienen

  Hefboomkaders in seinhuizen bedienen. Inzicht hebben in verschillende toepassingen van hefbomen zoals bedieningshefbomen of signaalontvangende hefbomen en het sporentableau en het seinstelsel boven het hefboomkader lezen en begrijpen. Handbediende hefbomen, elektrische hefboomkaders, mechanische, pneumatische of elektrische hefbomen bedienen.

 • Spoorwegalarmsystemen bedienen

  Waarschuwingssystemen, seinen en spoorwegsignaalapparatuur voor spoorwegovergangen zoals warmloopdetectoren en tussensluizen bedienen.

 • Apparatuur voor spoorwegsignalisatie testen

  Apparatuur voor signalisatie (signaallichten en communicatie-apparaten) testen die worden gebruikt bij het spoor en op de spoorwegterreinen, zoals dashboardverlichting van de trein, de verlichting langs de rails, het knipperen van de rode lichten en/of de alarmen bij het passeren van elke trein.

 • Alert blijven

  Te allen tijde gefocust en alert blijven; snel reageren in geval van onverwachte gebeurtenissen. Zich concentreren en niet af laten leiden bij het uitvoeren van een taak over een lange periode.

 • Seinhuizen met LED-panelen bedienen

  Werken met hoogtechnologische LED-gebaseerde seinhuizen; een seinbeambte draait aan schakelaars en drukt op knoppen om treinbewegingen te manipuleren op stukken spoor tot 80 km lang.

 • Risicobeperkende maatregelen voor spoorwegongevallen plannen

  Plannen van, anticiperen op en ontwikkelen van maatregelen om het hoofd te bieden aan spoorwegongevallen, onverwachte situaties en noodsituaties.

 • Spoorwegwissels bedienen

  Spoorwegwissels bedienen om de treinrichting te controleren om ze naar hun bestemming te brengen.

 • Mondelinge instructies overbrengen

  Transparante instructies verstrekken. Ervoor zorgen dat berichten correct worden begrepen en opgevolgd.

 • Seingevingverslagen van de spoorwegen samenstellen

  Verslagen op het gebied van seingeving samenstellen; verslagen kunnen informatie bevatten over geïnspecteerde baanvakken, uitgevoerde reparaties of tests, en de apparatuur die moet worden gerepareerd of vervangen.

 • Spoorbedieningspanelen gebruiken

  Gebruiken van verschillende soorten spoorbedieningspanelen zoals Individual Function Switch (IFS), One Control Switch (OCS) of Entrance Exit (NX).

 • Spoorwegschema’s lezen

  Circuitplannen lezen en begrijpen bij de initiële bouw, bij het oplossen van problemen, bij onderhouds- en testactiviteiten en bij het repareren of vervangen van componenten.

 • Signaalapparatuur voor treinen gebruiken

  Treinsignalen bedienen om aan te geven of treinbestuurders mogen doorrijden; lichtsignalen of barrières bedienen; de richting van treinen controleren door middel van punten die zich verplaatsen.

 • Seinhuisinstructies volgen

  De instructies volgen voor het geven van signalen tijdens de reis. De technische taal door seingevers gebruikt begrijpen en de instructies van de seingevers volgen.

 • Gegeven instructies volgen

  Instructies volgen om doelen te bereiken en deadlines te halen.

 • Slagbomen aan spoorwegovergangen bedienen

  Afsluitingen en slagbomen aan spoorwegovergangen bedienen in overeenstemming met de berichten en signalen die door de seinhuizen worden gegeven. De procedures volgen om afsluitingen en slagbomen op en neer te bewegen om verkeer en voetgangers te waarschuwen en ervoor te zorgen dat er geen gevaren zijn.

Optionele kennis en vaardigheden

contacten onderhouden met belanghebbenden bij spoorvervoer over onderzoeken naar ongevallen signalisatieapparatuur van spoorwegen onderhouden onderzoek naar spoorwegongevallen uitvoeren

Loopbaanperspectief

Het beroep overwegwachter behoort tot de beroepsgroep Bedieners mobiele machines. Uit onderzoek van Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (2020) is gebleken dat voor deze beroepsgroep de volgende loopbaanperspectieven gelden.

Onderwerp Aantal banen Perspectief
verwachte uitbreidingsvraag tot 2024-600  laag
verwachte vervangingsvraag tot 202410100  gemiddeld
verwachte baanopeningen tot 202410100  erg laag
salarisgroei tijdens loopbaan  gemiddeld
uitwijkmogelijkheden naar sector  hoog
substitutiemogelijkheden naar opleidingstype  gemiddeld
samenhang baankans met economie  laag

Source: Sisyphus ODB