Beroep overwegwachter

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Persoonlijkheidstypen

Kennis

 • Signal boxes
 • Signal box parts
 • Railway framework legislation
 • Level crossing regulations

Vaardigheden

 • Follow strict level crossing operating procedures
 • Ensure compliance with railway regulation
 • Enforce railway safety regulations
 • Cooperate with colleagues
 • Apply signalling control procedures
 • Operate railway lever frames
 • Operate railway warning systems
 • Test railway signalling equipment
 • Stay alert
 • Operate LED-based panel signal boxes
 • Plan railway incident mitigation measures
 • Operate railway switches
 • Communicate verbal instructions
 • Compile railway signalling reports
 • Operate railway control panels
 • Read railway circuit plans
 • Operate train signalling equipment
 • Follow signalling instructions
 • Follow given instructions
 • Operate barriers at level crossings

Optionele kennis en vaardigheden

contacten onderhouden met belanghebbenden bij spoorvervoer over onderzoeken naar ongevallen signalisatieapparatuur van spoorwegen onderhouden onderzoek naar spoorwegongevallen uitvoeren

Loopbaanperspectief

Het beroep overwegwachter behoort tot de beroepsgroep Bedieners mobiele machines. Uit onderzoek van Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (2020) is gebleken dat voor deze beroepsgroep de volgende loopbaanperspectieven gelden.

Onderwerp Aantal banen Perspectief
verwachte uitbreidingsvraag tot 2024-600  laag
verwachte vervangingsvraag tot 202410100  gemiddeld
verwachte baanopeningen tot 202410100  erg laag
salarisgroei tijdens loopbaan  gemiddeld
uitwijkmogelijkheden naar sector  hoog
substitutiemogelijkheden naar opleidingstype  gemiddeld
samenhang baankans met economie  laag