Beroep overwegwachter

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Persoonlijkheidstypen

 • Realistisch / Conventioneel
 • Ondernemend / Realistisch

Kennis

 • Seinhuizen
 • Onderdelen van een seinhuis
 • Kaderwetgeving inzake spoorwegen
 • Regelgeving inzake spoorwegovergangen

Vaardigheden

 • Strikte operationele procedures bij spoorwegovergangen volgen
 • Zorgen voor de naleving van de spoorwegregelgeving
 • Voorschriften voor de veiligheid op het spoor handhaven
 • Samenwerken met collega’s
 • Verkeersleidingsprocedures toepassen
 • Hefboomkaders voor spoorwegen bedienen
 • Spoorwegalarmsystemen bedienen
 • Apparatuur voor spoorwegsignalisatie testen
 • Alert blijven
 • Seinhuizen met LED-panelen bedienen
 • Risicobeperkende maatregelen voor spoorwegongevallen plannen
 • Spoorwegwissels bedienen
 • Mondelinge instructies overbrengen
 • Seingevingverslagen van de spoorwegen samenstellen
 • Bedieningspanelen van spoorwegen bedienen
 • Spoorwegschema’s lezen
 • Signaalapparatuur voor treinen gebruiken
 • Seinhuisinstructies volgen
 • Gegeven instructies volgen
 • Slagbomen aan spoorwegovergangen bedienen

Optionele kennis en vaardigheden

contacten onderhouden met belanghebbenden bij spoorvervoer over onderzoeken naar ongevallen signalisatieapparatuur van spoorwegen onderhouden onderzoek naar spoorwegongevallen uitvoeren