Beroep overwegwachter

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Persoonlijkheidstypen

 • Realistisch / Conventioneel
 • Ondernemend / Realistisch

Kennis

 • Seinhuizen
 • Onderdelen van een seinhuis
 • Kaderwetgeving inzake spoorwegen
 • Regelgeving inzake spoorwegovergangen

Vaardigheden

 • Strikte operationele procedures bij spoorwegovergangen volgen
 • Zorgen voor de naleving van de spoorwegregelgeving
 • Voorschriften voor de veiligheid op het spoor handhaven
 • Samenwerken met collega’s
 • Verkeersleidingsprocedures toepassen
 • Hefboomkaders voor spoorwegen bedienen
 • Spoorwegalarmsystemen bedienen
 • Apparatuur voor spoorwegsignalisatie testen
 • Alert blijven
 • Seinhuizen met LED-panelen bedienen
 • Risicobeperkende maatregelen voor spoorwegongevallen plannen
 • Spoorwegwissels bedienen
 • Mondelinge instructies overbrengen
 • Seingevingverslagen van de spoorwegen samenstellen
 • Bedieningspanelen van spoorwegen bedienen
 • Spoorwegschema’s lezen
 • Signaalapparatuur voor treinen gebruiken
 • Seinhuisinstructies volgen
 • Gegeven instructies volgen
 • Slagbomen aan spoorwegovergangen bedienen

Optionele kennis en vaardigheden

contacten onderhouden met belanghebbenden bij spoorvervoer over onderzoeken naar ongevallen signalisatieapparatuur van spoorwegen onderhouden onderzoek naar spoorwegongevallen uitvoeren

Loopbaanperspectief

Het beroep overwegwachter behoort tot de beroepsgroep Bedieners mobiele machines. Uit onderzoek van Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (2020) is gebleken dat voor deze beroepsgroep de volgende loopbaanperspectieven gelden.

Onderwerp Aantal banen Perspectief
verwachte uitbreidingsvraag tot 2024-600  laag
verwachte vervangingsvraag tot 202410100  gemiddeld
verwachte baanopeningen tot 202410100  erg laag
salarisgroei tijdens loopbaan  gemiddeld
uitwijkmogelijkheden naar sector  hoog
substitutiemogelijkheden naar opleidingstype  gemiddeld
samenhang baankans met economie  laag