Beroep overheidsfunctionaris vergunningen

Vergunningverlenende ambtenaren behandelen vergunningaanvragen en geven advies over vergunningswetgeving. Zij verrichten ook onderzoekstaken om ervoor te zorgen dat de aanvrager in aanmerking komt voor de aangevraagde vergunning, dat de vergunningsrechten tijdig worden betaald en dat de wetgeving wordt nageleefd.

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Persoonlijkheidstypen

 • Conventioneel / Sociaal

Taken overheidsfunctionaris vergunningen

 • Bepalen of een aanvrager recht heeft op vergunning en onder welke voorwaardes.
 • Onderzoeken van een vergunningsaanvraag op rechtmatigheid door relevante documenten te bestuderen.
 • Adviseren van particulieren over wet- en regelgeving omtrent vergunningen.
 • Bijhouden van administratie omtrent de aanvraag van vergunningen en bijbehorende beslissingen.

Gerelateerde beroepen nationale overheidsdienst

 • Adviseur administratieve organisatie
 • Beleidsadviseur
 • Bestuurder publieke organisatie
 • Diplomatiek vertegenwoordiger
 • Hogere overheidsfunctionaris
 • Inspecteur staatseigendommen
 • Juridisch beleidsambtenaar, anders
 • Lid Tweede of Eerste Kamer, wetgever
 • Overheidsfunctionaris belastingen of accijnzen
 • Politicoloog

Kennis

 • Regels voor vergunningen
 • Concessie voor openbare diensten

Vaardigheden

 • Naleving van licentieovereenkomsten controleren
 • Vergunningsaanvragen beoordelen
 • Corresponderen met personen die een vergunning hebben aangevraagd
 • Concessies toekennen
 • Schendingen van licentieovereenkomsten beoordelen
 • Licentievergoedingen beheren
 • Invoer-/uitvoervergunningen beheren
 • Licentieovereenkomsten voorbereiden
 • Vergunningen verstrekken
 • Advies geven over vergunningsprocedures

Optionele kennis en vaardigheden

taakgegevens bijhouden microsoft office gebruiken officiële documenten controleren kantoorsoftware voldoen aan wettelijke bepalingen onderzoeksinterviews uitvoeren zorgen dat documenten juist worden beheerd vragen beantwoorden licentiekosten innen analytisch denken verschillende communicatiekanalen gebruiken inspecties uitvoeren intellectueeleigendomsrecht