Beroep overheidsfunctionaris vergunningen

Een overheidsfunctionaris vergunningen bepaalt of een aanvrager van een vergunning deze toegewezen krijgt of niet en onder welke voorwaardes. Hiervoor voert hij/zij een onderzoek uit door relevante documenten te bestuderen. Het adviseren van particulieren over wet- en regelgeving omtrent vergunningen behoort ook tot de dagelijkse werkzaamheden van de overheidsfunctionaris. Een overheidsfunctionaris doet de administratie omtrent het verwerken en documenteren van beslissingen en testuitslagen. Een overheidsfunctionaris kan zich bezighouden met diverse vergunningen zoals paspoorten, bouwwerken of het opzetten van een bedrijf.

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Persoonlijkheidstypen

 • Conventioneel / Ondernemend

Taken overheidsfunctionaris vergunningen

 • Bepalen of een aanvrager recht heeft op vergunning en onder welke voorwaardes.
 • Onderzoeken van een vergunningsaanvraag op rechtmatigheid door relevante documenten te bestuderen.
 • Adviseren van particulieren over wet- en regelgeving omtrent vergunningen.
 • Bijhouden van administratie omtrent de aanvraag van vergunningen en bijbehorende beslissingen.

Gerelateerde beroepen nationale overheidsdienst

 • Adviseur administratieve organisatie
 • Beleidsadviseur
 • Bestuurder publieke organisatie
 • Diplomatiek vertegenwoordiger
 • Hogere overheidsfunctionaris
 • Inspecteur staatseigendommen
 • Juridisch beleidsambtenaar, anders
 • Lid Tweede of Eerste Kamer, wetgever
 • Overheidsfunctionaris belastingen of accijnzen
 • Politicoloog

Kennis

 • Regels voor vergunningen
 • Concessie voor openbare diensten

Vaardigheden

 • Concessies toekennen
 • Invoer-/uitvoervergunningen beheren
 • Naleving van licentieovereenkomsten controleren
 • Licentieovereenkomsten voorbereiden
 • Licentievergoedingen beheren
 • Corresponderen met personen die een vergunning hebben aangevraagd
 • Schendingen van licentieovereenkomsten beoordelen
 • Advies geven over vergunningsprocedures
 • Vergunningen verstrekken
 • Vergunningsaanvragen beoordelen

Optionele kennis en vaardigheden

analytisch denken verschillende communicatiekanalen gebruiken voldoen aan wettelijke bepalingen licentiekosten innen microsoft office gebruiken officiële documenten controleren vragen beantwoorden kantoorsoftware intellectueeleigendomsrecht inspecties uitvoeren zorgen dat documenten juist worden beheerd taakgegevens bijhouden onderzoeksinterviews uitvoeren