Beroep outdoorinstructeur

Persoonlijkheidstypen

Kennis

 • Outdoor activities

Vaardigheden

 • Instruct in outdoor activities
 • Assess nature of injury in emergency
 • Apply risk management in sports
 • Give constructive feedback
 • Encourage students to acknowledge their achievements
 • Assist students in their learning
 • Motivate in sports
 • Provide lesson materials
 • Provide first aid
 • Observe student's progress
 • Organise sporting environment
 • Demonstrate when teaching
 • Guarantee students' safety
 • Apply teaching strategies
 • Use rope access techniques
 • Adapt teaching to student's capabilities

Optionele kennis en vaardigheden

liplezen lesinhoud voorbereiden in bomen klimmen kaarten lezen studenten beoordelen riggingmateriaal gebruiken de organisatie vertegenwoordigen klantenservice verlenen teamwork tussen studenten aanmoedigen middelen voor educatieve doeleinden beheren geografisch geheugen gebruiken principes van teamwerk met verschillende doelgroepen werken pionieren lesprogramma's voor sport plannen enthousiasme voor de natuur aanmoedigen wandeltochten begeleiden moderne elektronische navigatiehulpmiddelen gebruiken

Loopbaanperspectief

Het beroep outdoorinstructeur behoort tot de beroepsgroep Sportinstructeurs. Uit onderzoek van Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (2020) is gebleken dat voor deze beroepsgroep de volgende loopbaanperspectieven gelden.

Onderwerp Aantal banen Perspectief
verwachte uitbreidingsvraag tot 2024-2900  erg laag
verwachte vervangingsvraag tot 20246200  gemiddeld
verwachte baanopeningen tot 20246200  erg laag
salarisgroei tijdens loopbaan  hoog
uitwijkmogelijkheden naar sector  gemiddeld
substitutiemogelijkheden naar opleidingstype  gemiddeld
samenhang baankans met economie  gemiddeld