Beroep ouderenwerker

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Persoonlijkheidstypen

 • Sociaal / Artistiek
 • Sociaal / Onderzoekend
 • Sociaal / Ondernemend

Kennis

 • Klinische geriatrie
 • Ondernemingsbeleid
 • Behoeften van oudere volwassenen
 • Sociale rechtvaardigheid
 • Sociale wetenschappen
 • Strategieën voor het omgaan met gevallen van ouderenmishandeling
 • Sociale werktheorie
 • Wettelijke vereisten in de sociale sector

Vaardigheden

 • Sociale werkpakketten regelen
 • Sociale problemen voorkomen
 • Eigen verantwoordelijkheid aanvaarden
 • Interviews afnemen bij sociale diensten
 • Actief luisteren
 • Kwaliteitsnormen toepassen bij sociale diensten
 • Organisatorische technieken gebruiken
 • Verslagen van werk met gebruikers van diensten bewaren
 • Holistische benadering toepassen binnen sociale diensten
 • Sociaal dienstverleningsplan evalueren
 • Situatie van gebruikers van sociale diensten beoordelen
 • Gebruikers van diensten en verzorgers betrekken bij de planning van zorg
 • Bijdragen aan het waarborgen van veiligheid van individuen
 • Pleiten voor gebruikers van sociale diensten
 • Problemen kritisch behandelen
 • Conflicten hanteren
 • Problemen oplossen bij sociale dienstverlening
 • Professionele identiteit ontwikkelen in sociaal werk
 • Nadenken over praktijken
 • Voorzorgsmaatregelen voor gezondheid en veiligheid volgen bij socialezorgpraktijken
 • Socialedienstverleningsprocedures plannen
 • Onderhandelen met belanghebbenden van sociale diensten
 • Kwetsbare gebruikers van sociale diensten beschermen
 • Beschikken over computervaardigheden
 • Verslag doen van sociale ontwikkelingen
 • Gebruikers van sociale diensten sterker maken
 • Empathisch zijn
 • Omgaan met ethische dilemma's in de maatschappelijke dienstverlening
 • Professioneel communiceren met collega’s in andere vakgebieden
 • Communiceren met gebruikers van sociale diensten
 • Samenwerken op interprofessioneel niveau
 • Rechten van gebruikers van diensten promoten
 • Vermogen van oudere volwassenen om voor zichzelf te zorgen beoordelen
 • Sociale diensten verlenen in cultureel diverse gemeenschappen
 • Stress in organisaties beheersen
 • Antionderdrukkingspraktijken toepassen
 • Continue professionele ontwikkeling ondernemen op het gebied van sociaal werk
 • Beslissingen nemen binnen sociaal werk
 • Sociale crisissen beheersen
 • Gebruikers van sociale diensten doorverwijzen
 • Voldoen aan praktijknormen in sociale diensten
 • Werken in een multiculturele omgeving in de gezondheidszorg
 • Sociale verandering promoten
 • Leiderschap tonen bij sociale dienstverlening
 • Sociaal rechtvaardige werkbeginselen toepassen
 • Activiteiten delegeren
 • Wetgeving transparant maken voor gebruikers van sociale diensten
 • Beleidslijnen van de organisatie naleven
 • Integratie bevorderen
 • Casemanagement toepassen
 • Hulprelaties opbouwen met gebruikers van sociale diensten
 • Sociale begeleiding bieden
 • Een professioneel netwerk ontwikkelen
 • Persoonsgerichte zorg toepassen
 • Werken met gemeenschappen
 • Werken in partnerschap met gebruikers van sociale diensten
 • Stressbestendig zijn
 • Crisisinterventie toepassen
 • Rekening houden met de sociale invloed van acties op gebruikers van diensten
 • Onderhandelen met gebruikers van sociale diensten

Optionele kennis en vaardigheden

mentale gezondheid bevorderen palliatieve zorg advies geven over palliatieve zorg soorten handicaps cliënten helpen omgaan met verdriet advies geven over geestelijke gezondheid gebruikers van sociale diensten ondersteunen aan het einde van hun leven stadia van rouw zorg voor personen met een handicap geestelijke gezondheidsproblemen identificeren gebruikers van sociale diensten ondersteunen om thuis te wonen

Loopbaanperspectief

Het beroep ouderenwerker behoort tot de beroepsgroep Maatschappelijk werkers. Uit onderzoek van Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (2020) is gebleken dat voor deze beroepsgroep de volgende loopbaanperspectieven gelden.

Onderwerp Aantal banen Perspectief
verwachte uitbreidingsvraag tot 20245800  hoog
verwachte vervangingsvraag tot 202410000  gemiddeld
verwachte baanopeningen tot 202415800  gemiddeld
salarisgroei tijdens loopbaan  gemiddeld
uitwijkmogelijkheden naar sector  gemiddeld
substitutiemogelijkheden naar opleidingstype  gemiddeld
samenhang baankans met economie  laag