Beroep orthoptist

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Persoonlijkheidstypen

 • Onderzoekend / Sociaal

Kennis

 • Wetgeving inzake gezondheidszorg
 • Hygiëne in de gezondheidszorg
 • Ethiek specifiek voor beroepen in de gezondheidszorg
 • Menselijke anatomie
 • Professionele documentatie in de gezondheidszorg
 • Behandeling van strabisme
 • Optiek
 • Kindergeneeskunde
 • Neurologische oogheelkunde
 • Pediatrische psychologie
 • Medische terminologie
 • Soorten strabisme
 • Oogheelkundige onderzoeksmethoden
 • Neurologie
 • Ortoptie
 • Psychologie
 • Technieken voor het aanmeten van contactlenzen
 • Menselijke fysiologie
 • Anesthesiologie
 • Pathologie
 • EHBO
 • Farmacologie
 • Neurofysiologie
 • Medische informatica

Vaardigheden

 • Wetgeving in verband met gezondheidszorg naleven
 • Gezondheidswetenschappen toepassen
 • Reageren op veranderende omstandigheden in de gezondheidszorg
 • Organisatorische technieken gebruiken
 • Therapie van het visueel systeem bieden
 • Elektronische en mobiele gezondheidstechnologieën gebruiken
 • Doorverwezen patiënten met oogaandoeningen ontvangen
 • Oculaire gezondheid bevorderen
 • Orthoptische behandelingen uitvoeren
 • Werken in een multiculturele omgeving in de gezondheidszorg
 • Omgaan met noodzorgsituaties
 • Gespecialiseerde ortoptische testen uitvoeren
 • Klinische richtlijnen volgen
 • Integratie bevorderen
 • Revalidatie van het zicht uitvoeren
 • Eigen verantwoordelijkheid aanvaarden
 • Patiënten advies geven over voorwaarden om hun zicht te verbeteren
 • Communiceren met gebruikers van gezondheidszorg
 • Werken in multidisciplinaire gezondheidsteams
 • Behandelingsstrategieën voor uitdagingen inzake menselijke gezondheid bieden
 • Gegevens van gebruikers van gezondheidszorg beheren
 • Beleidslijnen van de organisatie naleven
 • Orthoptische behandelingen leiden
 • Effectief communiceren in de gezondheidszorg
 • Gezichtsscherpte testen
 • Collaboratieve therapeutische relaties ontwikkelen
 • Problemen met het visuele systeem vaststellen
 • Gezondheidsonderzoek uitvoeren
 • Gezondheidsvoorlichting bieden
 • Voorlichten over preventie van ziekte
 • Beleidsmakers over gezondheidsuitdagingen informeren
 • Actief luisteren
 • Contextspecifieke klinische vaardigheden toepassen
 • Meeleven met gebruikers van gezondheidszorg
 • Bijdragen aan de continuïteit van de gezondheidszorg
 • Advies geven in verband met geïnformeerde toestemming van zorgontvangers
 • Vooruitgang van gebruikers van gezondheidszorg gerelateerd aan een behandeling registreren
 • Zorgen voor de veiligheid van gebruikers van gezondheidszorg
 • Kwaliteitsnormen in verband met de uitoefening van gezondheidszorg naleven

Optionele kennis en vaardigheden

vreemde talen gebruiken bij zorg intraoculaire lenzen voor chirurgie selecteren vreemde talen gebruiken voor gezondheidsgerelateerd onderzoek factureringsgegevens van gebruikers van gezondheidszorg registreren pedagogie corrigerende lenzen voorschrijven deelnemen aan controles van de medische inventaris

Loopbaanperspectief

Het beroep orthoptist behoort tot de beroepsgroep Fysiotherapeuten. Uit onderzoek van Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (2020) is gebleken dat voor deze beroepsgroep de volgende loopbaanperspectieven gelden.

Onderwerp Aantal banen Perspectief
verwachte uitbreidingsvraag tot 202412100  erg hoog
verwachte vervangingsvraag tot 202410400  gemiddeld
verwachte baanopeningen tot 202422500  hoog
salarisgroei tijdens loopbaan  laag
uitwijkmogelijkheden naar sector  laag
substitutiemogelijkheden naar opleidingstype  erg laag
samenhang baankans met economie  erg laag