Beroep orthopedist

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Orthopedist: Open vacatures

Vind je droombaan op Talent.com, een van de grootste vacaturesites ter wereld.

Actuele vacatures: talent.com

Persoonlijkheidstypen

Kennis

 • Biomechanica

  Het gebruik van mechanische middelen om de functie en structuur van biologische organismen te begrijpen.

 • Kinetiek

  De studie van beweging en zijn oorzaken.

 • Prothesen

  De verschillende artificiële vervangingen van lichaamsdelen of ledematen die tijdens een trauma, ziekte of een ongeval verloren zijn gegaan.

 • Revalidatie

  De methoden en procedures die worden gebruikt om zieke of gewonde personen te helpen de verloren vaardigheden te herstellen en weer in staat te stellen tot zelfvoorziening en -controle.

 • Anatomie van de mens

  De dynamische relatie van de structuur en functie van de mens, het bewegingsapparaat, cardiovasculaire systeem, ademhalingssysteem, verteringssysteem, endocrien systeem, urinewegstelsel, voortplantingsstelsel, integumentum en zenuwstelsel, normale en abnormale anatomie en fysiologie gedurende een leven.

Vaardigheden

 • Zorgen voor de veiligheid van gebruikers van de gezondheidszorg

  Ervoor zorgen dat gebruikers in de gezondheidszorg professioneel, effectief en veilig worden behandeld, waarbij de technieken en procedures worden aangepast aan de behoeften, capaciteiten of de heersende omstandigheden van de persoon.

 • Actief luisteren

  Aandacht schenken aan wat anderen zeggen, geduldig de punten begrijpen die naar voren worden gebracht, de juiste vragen stellen en niet op ongepaste momenten onderbreken; goed kunnen luisteren naar de behoeften van klanten, passagiers, gebruikers van diensten of anderen, en dienovereenkomstig oplossingen kunnen bieden.

 • Bijdragen aan het revalidatieproces

  Bijdragen aan het proces van herstel ter verbetering van de activiteiten, de werking en de participatie, waarbij gebruik wordt gemaakt van een individuele en op feiten gebaseerde aanpak.

 • Bijdragen aan de continuïteit van de gezondheidszorg

  Bijdragen aan de uitvoering van gecoördineerde en permanente gezondheidszorg.

 • Communiceren met gebruikers van gezondheidszorg

  Communiceren met cliënten en hun verzorgers, met toestemming van de patiënt, om hen op de hoogte te houden van de voortgang van de cliënten en patiënten en de vertrouwelijkheid te waarborgen.

 • Levensvoorspellingen wijzigen

  Levensvoorspellingen vaststellen en op de juiste wijze wijzigen om de nauwkeurigheid ervan te garanderen.

 • Patiënten instructies geven over ondersteuningsmateriaal

  Patiënten informeren over het gebruik en het onderhoud van orthesen en prothesen.

 • Levensechte afgietsels creëren

  Gespecialiseerde producten zoals silicone gebruiken om mallen van iemands hand, gezicht of andere lichaamsdelen te maken voor het creëren van levensechte modellen. Mallen of andere materialen gebruiken om prothesen en orthesen te maken als medische hulpmiddelen.

 • Medische hulpmiddelen ontwerpen

  Na overleg met artsen orthopedische en prothetische apparaten ontwerpen, de patiënt onderzoeken en meten om de grootte van het kunstledemaat te bepalen.

 • Gezondheidswetenschappen toepassen

  Een breed scala aan biomedische, psychosociale, organisatorische, educatieve en maatschappelijke aspecten van gezondheid, ziekte en gezondheidszorg toepassen om de gezondheidszorg te verbeteren en de kwaliteit van leven te verbeteren.

 • Dossiers archiveren van gebruikers van gezondheidszorg

  De gezondheidsdossiers van gebruikers van gezondheidszorg op de juiste manier bewaren, inclusief testresultaten en casusbeschrijvingen, zodat ze gemakkelijk kunnen worden opgevraagd wanneer dat nodig is.

 • Beleidslijnen van de organisatie naleven

  Beleidslijnen van de organisatie of afdelingsspecifieke normen en richtlijnen naleven. De motieven van de organisatie en de gemeenschappelijke afspraken begrijpen en daarnaar handelen.

 • Vooruitgang van gebruikers van gezondheidszorg gerelateerd aan een behandeling registreren

  De voortgang van de gebruiker van gezondheidszorg registreren door te observeren, te luisteren en resultaten te meten.

 • Wetgeving in verband met gezondheidszorg naleven

  De regionale en nationale wetgeving die relevant is voor het werk naleven en in de praktijk toepassen.

 • Kwaliteitsnormen in verband met de uitoefening van gezondheidszorg naleven

  Kwaliteitsnormen toepassen op het gebied van risicobeheer, veiligheidsprocedures, feedback van patiënten, screening en medische hulpmiddelen in de dagelijkse praktijk, zoals erkend door de nationale beroepsverenigingen en -autoriteiten.

 • Effectief communiceren in de gezondheidszorg

  Doeltreffend communiceren met patiënten, familieleden en andere zorgverleners, gezondheidswerkers en partners uit de gemeenschap.

 • Vragen van patiënten beantwoorden

  Op vriendschappelijke en professionele wijze reageren op alle vragen van de huidige of potentiële patiënten en hun families, namens een gezondheidszorginstelling.

 • Advies geven over revalidatie-oefeningen

  Voorlichting en advies geven over revalidatie-oefeningen om het herstel op lange termijn te bevorderen, en het aanleren van de juiste technieken om ervoor te zorgen dat de gezondheid in stand wordt gehouden.

 • Algemene gegevens van gebruikers van gezondheidszorg verzamelen

  Kwalitatieve en kwantitatieve gegevens uit de analoge gegevens van de gebruiker van de gezondheidszorg verzamelen en steun verlenen bij het invullen van de vragenlijst over de huidige en voorgeschiedenis en de door de arts uitgevoerde metingen/tests registreren.

Optionele kennis en vaardigheden

kunststof bewerken patiënten bijstaan bij revalidatie hout bewerken ehbo prothetisch-orthotische materialen hanteren prothetisch-orthotische apparaten onderhouden soorten orthopedische middelen orthopedisch materiaal aan klanten aanbevelen afhankelijk van hun toestand gegevens van biomedische testen registreren prothetisch-orthotische apparaten testen gezondheidsvoorlichting bieden medische terminologie bestellingen voor orthopedische producten plaatsen prothetisch-orthotische apparaten afwerken mal voor prothesen aanpassen reageren op veranderende omstandigheden in de gezondheidszorg prothetisch-orthotische apparaten repareren medische dossiers van patiënten identificeren therapeutische relaties ontwikkelen orthopedisch materiaal repareren hygiëne in de gezondheidszorg relaties van patiënten onderrichten over zorg orthopedische hulpmiddelen aanbevelen orthopedische aandoeningen materialen voor prothesen en orthesen medische informatica pathologie werken in multidisciplinaire gezondheidsteams prothetisch onderzoek bij de patiënt uitvoeren menselijke fysiologie orthopedische problemen elektronische en mobiele gezondheidstechnologieën gebruiken industrie van orthopedische producten orthotiek orthopedie

Loopbaanperspectief

Het beroep orthopedist behoort tot de beroepsgroep Medisch vakspecialisten. Uit onderzoek van Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (2020) is gebleken dat voor deze beroepsgroep de volgende loopbaanperspectieven gelden.

Onderwerp Aantal banen Perspectief
verwachte uitbreidingsvraag tot 20245100  hoog
verwachte vervangingsvraag tot 202411300  hoog
verwachte baanopeningen tot 202416400  hoog
salarisgroei tijdens loopbaan  hoog
uitwijkmogelijkheden naar sector  hoog
substitutiemogelijkheden naar opleidingstype  erg hoog
samenhang baankans met economie  gemiddeld

Source: Sisyphus ODB