Beroep Organisatieadviseur

Een organisatieadviseur geeft advies aan organisaties over de bedrijfsorganisatie. Hiervoor observeert, analyseert en evalueert een organisatieadviseur de gang van zaken in de dagelijkse praktijk op alle niveaus. Hij/zij adviseert de inrichting van bijvoorbeeld informatiestromen of de organisatiestructuur. Een organisatieadviseur rapporteert zijn/haar bevindingen in rapportage. Hij/zij begeleidt de opdrachtgever bij de veranderprocessen.

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Persoonlijkheidstypen

Taken organisatieadviseur

  • Adviseren van organisaties over bedrijfsorganisatie, zoals de personeelsstructuur.
  • Observeren, analyseren en evalueren van dagelijkse praktijk op alle niveaus in de organisatie.
  • Beschrijven van bevindingen in rapportages.
  • Ondersteunen van de opdrachtgever bij het doorvoeren van veranderingen op basis van het advies.

Gerelateerde beroepen consultancy

  • Arbeidsinspecteur
  • Bedrijfsorganisatiedeskundige
  • Functieanalist
  • Loopbaanadviseur
  • Onderwijskundige, opvoedkundige

Loopbaanperspectief

Het beroep Organisatieadviseur behoort tot de beroepsgroep Bedrijfskundigen en organisatieadviseurs. Uit onderzoek van Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (2020) is gebleken dat voor deze beroepsgroep de volgende loopbaanperspectieven gelden.

Onderwerp Aantal banen Perspectief
verwachte uitbreidingsvraag tot 20246900  gemiddeld
verwachte vervangingsvraag tot 202416300  laag
verwachte baanopeningen tot 202423100  laag
salarisgroei tijdens loopbaan  hoog
uitwijkmogelijkheden naar sector  hoog
substitutiemogelijkheden naar opleidingstype  gemiddeld
samenhang baankans met economie  gemiddeld