Beroep orderpicker

Orderpicker: Open vacatures

Vind je droombaan op Talent.com, een van de grootste vacaturesites ter wereld.

Actuele vacatures: talent.com

Persoonlijkheidstypen

Kennis

 • Veiligheidsvoorschriften in opslagplaatsen

  Het geheel van veiligheidsprocedures en -voorschriften voor opslagplaatsen dat is bedoeld om incidenten en gevaren te voorkomen. Veiligheidsvoorschriften naleven en apparatuur inspecteren.

 • Soorten verpakkingen die worden gebruikt bij industrieel vervoer

  Kennis van verschillende soorten verpakkingsmaterialen die voor industriële verzendingen worden gebruikt, afhankelijk van het soort goederen dat moet worden verzonden. Naleving van de voorschriften betreffende de verpakking van goederen.

Vaardigheden

 • Verpakkingsmateriaal gebruiken

  Bevestigings- en verpakkingstools gebruiken, zoals kunststofband, aanbrengtools, lijm, markeer- en etiketteerapparatuur en tape.

 • Schriftelijke instructies volgen

  Volg de schriftelijke instructies om een taak of een stapsgewijze procedure uit te voeren.

 • Materiaaltransportapparatuur gebruiken

  Het verrichten van algemene fysieke activiteiten in magazijnen zoals laden, lossen en sorteren van goederen.

 • Kettingzagen gebruiken

  Mechanische kettingzagen bedienen die worden aangedreven door elektriciteit, perslucht of benzine.

 • Goederen met precisie opslaan in magazijnen

  Goederen in het magazijn vervoeren en ze met precisie op de juiste en aangewezen locatie plaatsen om de ruimte maximaal te benutten. Hierbij vorkheftrucks of andere instrumenten gebruiken.

 • Zorgen voor efficiënt gebruik van magazijnruimtes

  Efficiënt gebruik maken van de opslagruimte om maximale efficiëntie te waarborgen en tegelijk te voldoen aan de doelstellingen op het gebied van milieu en begroting.

 • Databanken van magazijnen bijhouden

  Databanken van magazijnen bijhouden en toegankelijk houden voor meerdere gebruikers.

 • Fysieke toestand van magazijnen onderhouden

  Nieuwe magazijnindelingen ontwikkelen en implementeren om de faciliteiten in goede staat te houden; werkorders uitbrengen voor reparatie- en vervangingshandelingen.

 • Inventaris van magazijnen beheren

  Beheer van de inventaris van magazijnen en controle van de opslag en het vervoer van goederen uit het magazijn. Toezicht houden op transacties zoals verzenden, ontvangst en opbergen;

 • Bestellingen van klanten verwerken

  Bestellingen van klanten afhandelen. De bestelling van de klant ontvangen en een lijst met vereisten, een werkproces en een tijdbestek bepalen. Het werk uitvoeren zoals gepland.

 • Controlesystemen voor voorraad onderhouden

  Voorraadcontrolesystemen up-to-date houden en zorgen voor een accurate inventarisatie.

 • Markeermiddelen in magazijnen gebruiken

  Containers en containertags of producten etiketteren; markeer- en etiketteermiddelen in magazijnen gebruiken.

 • Goederen volgens werkorders vastmaken

  Banden rond stapels of artikelen bevestigen, vóór de verzending of opslag ervan.

 • Zendingen wegen

  Voor elke zending en voor elke zending moeten de gewichten en afmetingen per verpakking of per stuk worden berekend.

 • Bestellingen selecteren voor verzending

  Selecterenvan bestellingen in magazijnen die bestemd zijn om te worden verzonden, waarbij ervoor wordt gezorgd dat correcte nummers en soorten goederen worden geladen en verzonden. Producten labelen en merken zoals gevraagd.

 • Zware gewichten tillen

  Zware gewichten tillen en toepassen van ergonomische tiltechnieken om beschadiging van het lichaam te voorkomen.

 • Zendingen controleren

  Medewerkers moeten aandachtig en goed georganiseerd zijn om ervoor te zorgen dat inkomende en uitgaande verzendingen nauwkeurig en niet beschadigd zijn. Deze omschrijving omschrijft niet echt de competentie (of taak) die wordt voorgesteld door de PT.

 • Spraakgestuurde orderpickingsystemen gebruiken

  Spraakgestuurde orderpickingsystemen met verschillende orderpickingmethodes bedienen; werken met mondelinge instructies en aanwijzingen via een hoofdtelefoon en een microfoon.

 • Gegevensregistratiesystemen voor magazijnen gebruiken

  Gebruik van systemen voor het registreren van het product, de verpakking en het bestellen van informatie in specifieke formaten en soorten van registratie.

 • Materiaal om goederen te behandelen onderhouden

  Storingen en beschadiging van de apparatuur voor materiaalbehandeling in kaart brengen en rapporteren.

 • Checklists volgen

  Checklists volgen en ervoor zorgen dat alle items die erin zijn opgenomen, worden nageleefd.

 • Bestellingen van onlinewinkels verwerken

  Verwerken van bestellingen uit de webshop; directe verkoop, verpakking en verzending.

Optionele kennis en vaardigheden

beschadigde goederen voor verzending identificeren goederen monteren opslagactiviteiten uitstekende dienstverlening bieden goederen die worden vervoerd vanuit opslagfaciliteiten

Loopbaanperspectief

Het beroep orderpicker behoort tot de beroepsgroep Laders, lossers en vakkenvullers. Uit onderzoek van Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (2020) is gebleken dat voor deze beroepsgroep de volgende loopbaanperspectieven gelden.

Onderwerp Aantal banen Perspectief
verwachte uitbreidingsvraag tot 202415400  gemiddeld
verwachte vervangingsvraag tot 2024101000  erg hoog
verwachte baanopeningen tot 2024116300  erg hoog
salarisgroei tijdens loopbaan  laag
uitwijkmogelijkheden naar sector  gemiddeld
substitutiemogelijkheden naar opleidingstype  laag
samenhang baankans met economie  hoog

Source: Sisyphus ODB