Beroep opzichter vuilnisbelt

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Persoonlijkheidstypen

 • Realistisch / Conventioneel
 • Ondernemend / Realistisch
 • Realistisch / Onderzoekend

Kennis

 • Afvalbeheer
 • Wetgeving inzake afvaltransport
 • Afval- en restproducten

Vaardigheden

 • Uitrusting voor afvalverwerking controleren
 • Naleving van gezondheids- veiligheids- en hygiënenormen waarborgen
 • Afvalbeheerprocedures coördineren
 • Toezicht houden op personeel
 • Zorgen voor de naleving van wettelijke regelingen inzake afval
 • Communiceren met afvalinzamelaars
 • Regulier onderhoud van machines programmeren
 • Advies geven over afvalbeheer

Optionele kennis en vaardigheden

audits op de werkplek uitvoeren boekhoudkundige technieken zorgen voor naleving van de milieuwetgeving experimentele laboratoriumgegevens analyseren opslag van gevaarlijk afval soorten gevaarlijk afval administratieve systemen beheren wetgeving inzake verontreiniging strategieën voor het beheer van niet-gevaarlijk afval ontwikkelen recycleprocedures controleren documentatie over afvalinzameling bijhouden afvalsoort beoordelen veiligheidsstrategieën testen personeel aanwerven rekeningen beheren toelichting geven over recyclevoorschriften monsters voor analyse verzamelen ontwikkelingen inzake wetgeving volgen inspectierapporten schrijven

Loopbaanperspectief

Het beroep opzichter vuilnisbelt behoort tot de beroepsgroep Technici bouwkunde en natuur. Uit onderzoek van Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (2020) is gebleken dat voor deze beroepsgroep de volgende loopbaanperspectieven gelden.

Onderwerp Aantal banen Perspectief
verwachte uitbreidingsvraag tot 20246400  gemiddeld
verwachte vervangingsvraag tot 202413300  laag
verwachte baanopeningen tot 202419700  gemiddeld
salarisgroei tijdens loopbaan  gemiddeld
uitwijkmogelijkheden naar sector  hoog
substitutiemogelijkheden naar opleidingstype  hoog
samenhang baankans met economie  gemiddeld