Beroep opzichter vuilnisbelt

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Persoonlijkheidstypen

 • Realistisch / Conventioneel
 • Ondernemend / Realistisch
 • Realistisch / Onderzoekend

Kennis

 • Afvalbeheer
 • Wetgeving inzake afvaltransport
 • Afval- en restproducten

Vaardigheden

 • Uitrusting voor afvalverwerking controleren
 • Naleving van gezondheids- veiligheids- en hygiënenormen waarborgen
 • Afvalbeheerprocedures coördineren
 • Toezicht houden op personeel
 • Zorgen voor de naleving van wettelijke regelingen inzake afval
 • Communiceren met afvalinzamelaars
 • Regulier onderhoud van machines programmeren
 • Advies geven over afvalbeheer

Optionele kennis en vaardigheden

audits op de werkplek uitvoeren boekhoudkundige technieken zorgen voor naleving van de milieuwetgeving experimentele laboratoriumgegevens analyseren opslag van gevaarlijk afval soorten gevaarlijk afval administratieve systemen beheren wetgeving inzake verontreiniging strategieën voor het beheer van niet-gevaarlijk afval ontwikkelen recycleprocedures controleren documentatie over afvalinzameling bijhouden afvalsoort beoordelen veiligheidsstrategieën testen personeel aanwerven rekeningen beheren toelichting geven over recyclevoorschriften monsters voor analyse verzamelen ontwikkelingen inzake wetgeving volgen inspectierapporten schrijven