Beroep optometrist

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Persoonlijkheidstypen

 • Onderzoekend / Sociaal

Kennis

 • Refractie van het oog
 • Preventieve geneeskunde
 • Voorschriften voor oogbescherming
 • Eigenschappen van optisch glas
 • Optische instrumenten
 • Kwaliteitsnormen van oogheelkundig materiaal

Vaardigheden

 • Patiënten advies geven over voorwaarden om hun zicht te verbeteren
 • Gezondheidsvoorlichting bieden
 • Zorgen voor de veiligheid van gebruikers van gezondheidszorg
 • Actief luisteren
 • Corrigerende lenzen voorschrijven
 • Eigen verantwoordelijkheid aanvaarden
 • Meeleven met gebruikers van gezondheidszorg
 • Gebruikers van gezondheidszorg doorverwijzen
 • Integratie bevorderen
 • Gezondheidswetenschappen toepassen
 • Gezichtsscherpte testen
 • Revalidatie van het zicht uitvoeren
 • Contextspecifieke klinische vaardigheden toepassen
 • Kwaliteitsnormen in verband met de uitoefening van gezondheidszorg naleven
 • Omgaan met noodzorgsituaties
 • Werken in een multiculturele omgeving in de gezondheidszorg
 • Communiceren met gebruikers van gezondheidszorg
 • Advies geven in verband met geïnformeerde toestemming van zorgontvangers
 • Werken in multidisciplinaire gezondheidsteams
 • Advies geven over onderhoud van contactlenzen
 • Voorlichten over preventie van ziekte
 • Effectief communiceren in de gezondheidszorg
 • Beleidslijnen van de organisatie naleven
 • Beleidsmakers over gezondheidsuitdagingen informeren
 • Organisatorische technieken gebruiken
 • Klinische richtlijnen volgen
 • Bijdragen aan de continuïteit van de gezondheidszorg
 • Collaboratieve therapeutische relaties ontwikkelen
 • Gegevens van gebruikers van gezondheidszorg beheren
 • Vooruitgang van gebruikers van gezondheidszorg gerelateerd aan een behandeling registreren
 • Therapie van het visueel systeem bieden
 • Reageren op veranderende omstandigheden in de gezondheidszorg
 • Uitgebreide oogonderzoeken uitvoeren
 • Wetgeving in verband met gezondheidszorg naleven
 • Elektronische en mobiele gezondheidstechnologieën gebruiken
 • Behandelingsstrategieën voor uitdagingen inzake menselijke gezondheid bieden
 • Oculaire gezondheid bevorderen

Optionele kennis en vaardigheden

leiding geven aan personeel betalingen verwerken rekenvaardigheden gebruiken problemen met het visuele systeem vaststellen factureringsgegevens van gebruikers van gezondheidszorg registreren thuis oogverzorging bieden vreemde talen gebruiken voor gezondheidsgerelateerd onderzoek geneesmiddelen toedienen voor problemen met het zicht vreemde talen gebruiken bij zorg deelnemen aan controles van de medische inventaris oculaire tonometrie uitvoeren marketingstrategieën implementeren verkoopstrategieën ten uitvoer brengen beschikken over computervaardigheden

Loopbaanperspectief

Het beroep optometrist behoort tot de beroepsgroep Fysiotherapeuten. Uit onderzoek van Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (2020) is gebleken dat voor deze beroepsgroep de volgende loopbaanperspectieven gelden.

Onderwerp Aantal banen Perspectief
verwachte uitbreidingsvraag tot 202412100  erg hoog
verwachte vervangingsvraag tot 202410400  gemiddeld
verwachte baanopeningen tot 202422500  hoog
salarisgroei tijdens loopbaan  laag
uitwijkmogelijkheden naar sector  laag
substitutiemogelijkheden naar opleidingstype  erg laag
samenhang baankans met economie  erg laag