Beroep opperman bouw

Opperman bouw: Open vacatures

Vind je droombaan op Talent.com, een van de grootste vacaturesites ter wereld.

Actuele vacatures: talent.com

Persoonlijkheidstypen

Vaardigheden

 • Muur klaarmaken voor behangpapier

  Zorg ervoor dat de wand klaar is voor het behangen. Alle vuil, vet of puin verwijderen. Zorg ervoor dat de wand glad en droog is. Een laag met afdichtingsmiddel aanbrengen op gips of ander poreus materiaal zodat de behanglijm niet wordt geabsorbeerd.

 • Compatibiliteit van materialen controleren

  Ervoor zorgen dat de materialen geschikt zijn om samen te worden gebruikt en dat er eventueel voorzienbare storingen kunnen optreden.

 • Bouwmaterialen vervoeren

  Het materiaal, de werktuigen en de uitrusting van de bouw naar de bouwplaats brengen en deze op de juiste wijze opslaan, waarbij verschillende aspecten in aanmerking worden genomen, zoals de veiligheid van de werknemers en de bescherming tegen achteruitgang.

 • Gezondheids- en veiligheidsprocedures in de bouw in acht nemen

  De relevante gezondheids- en veiligheidsprocedures in de bouw toepassen om ongevallen, verontreiniging en andere risico’s te voorkomen.

 • Grond verplaatsen

  Machines gebruiken om grond te laden en te lossen. Ervoor zorgen dat de machine niet overbelast wordt. De grond op oordeelkundige wijze storten op de toegewezen plaats.

 • Beton gieten

  Beton van de trechter van een mengwagen, hopper of slang in een vorm gieten. De juiste hoeveelheid gieten om de efficiëntie in evenwicht te brengen met het risico van het niet volledig uitzetten.

 • Bouwmaterialen inspecteren

  Controleer de voorraden van de bouwmaterialen op schade, vocht, verlies of andere problemen voor het materiaal te gebruiken.

 • Beton mengen

  Gebruik van compacte betonmixers of verschillende ad-hoccontainers zoals kruiwagens om beton te mengen. Bereid de juiste hoeveelheden cement, water, aggregaten en facultatief toegevoegde ingrediënten en meng de ingrediënten tot een homogeen beton wordt gevormd.

 • Gipsplaten plaatsen

  Secties van gipsplaten tegen een oppervlak plaatsen. De dwarsbalken op hun plaats zetten. De hoeveelheid gipsplaten plannen die nodig is en het patroon waarin ze worden geïnstalleerd om het aantal voegen te minimaliseren.

 • Machinaal grond uitgraven

  Mechanische apparatuur gebruiken om te graven en grond te verplaatsen. Putten maken volgens plannen voor uitgravingen.

 • Polijsten

  Beton afwerken met behulp van verschillende technieken zoals polijsten en zuurbeitsen.

 • Oppervlak klaarmaken om te verven

  Er zich van verzekeren dat het te schilderen oppervlak vrij is van krassen en putjes. De porositeit van de wand en de behoefte aan verf beoordelen. Verwijderen van vet, vuil, vocht en sporen van eerdere bedekkingen.

 • Graafmachines gebruiken

  Bedien en gebruik bouwmaterieel zoals boorwagens, graafmachines, rupsmachines, voorladers, sleuvengravers of kabelploegen.

 • Oppervlak klaarmaken om te bepleisteren

  De muur of een ander te bepleisteren oppervlak klaarmaken. Ervoor zorgen dat de muur vrij is van onzuiverheden en vocht en dat hij niet te glad is, omdat de pleistermaterialen hierdoor niet goed hechten. Nagaan of een zelfklevende muurcoating nodig is, vooral als de muur vochtig of zeer poreus is.

 • Metselwerk inspecteren

  Afgewerkt metselwerk inspecteren. Controleren of het werk waterpas is, of elke baksteen van voldoende kwaliteit is en of de voegen vol en goed afgewerkt zijn.

 • Werken in een bouwteam

  Werken in een team in een bouwproject. Efficiënt communiceren, informatie uitwisselen met teamleden en rapporteren aan supervisors. Instructies volgen en zich aanpassen aan de veranderingen op een flexibele manier.

 • Veiligheidsuitrusting gebruiken tijdens bouwwerkzaamheden

  Gebruiken van elementen van beschermende kleding, zoals schoenen met stalen punt en een veiligheidsbril, om de kans op ongevallen in de bouw tot een minimum te beperken en om het risico op letsel bij een ongeval te beperken.

 • Houten elementen in constructies installeren

  Elementen van hout en composietmaterialen op houtbasis installeren, zoals deuren, trappen, plinten en plafonds. De elementen samenvoegen en aanbrengen en ervoor zorgen dat er geen openingen ontstaan. Het werk inspecteren en de verantwoordelijke persoon in kennis stellen in geval van problemen.

 • Bouwprofielen installeren

  Diverse metalen of kunststofprofielen installeren die worden gebruikt om materialen aan elkaar of aan structurele elementen te bevestigen. Ze op maat snijden indien gewenst.

Optionele kennis en vaardigheden

tegels leggen bouwsites inspecteren bouw van huizen plannen ramen plaatsen mortelvoegen afwerken betonpompen bedienen gereedschap voor loodgieterij klevende wandcoating aanbrengen bouwmaterialensector beton aanstrijken bekisting plaatsen timmerwerk soorten gipsmaterialen principes voor bouwconstructie deuren bevestigen bouwmethoden soorten betonnen vormen bouwsector planlezen slooptechnieken sanitaire systemen installeren communiceren met bouwvakkers oppervlakken bepleisteren houten daken bouwen zware constructiewerktuigen bevestigen motorzagen voor metselwerk bedienen soorten betonpompen dakramen plaatsen muursleuven inslijpen

Loopbaanperspectief

Het beroep opperman bouw behoort tot de beroepsgroep Hulpkrachten bouw en industrie. Uit onderzoek van Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (2020) is gebleken dat voor deze beroepsgroep de volgende loopbaanperspectieven gelden.

Onderwerp Aantal banen Perspectief
verwachte uitbreidingsvraag tot 20241000  laag
verwachte vervangingsvraag tot 202412900  gemiddeld
verwachte baanopeningen tot 202413900  gemiddeld
salarisgroei tijdens loopbaan  zeer laag
uitwijkmogelijkheden naar sector  hoog
substitutiemogelijkheden naar opleidingstype  gemiddeld
samenhang baankans met economie  gemiddeld

Source: Sisyphus ODB