Beroep opleidingsbeheerder

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Opleidingsbeheerder: Open vacatures

Vind je droombaan op Talent.com, een van de grootste vacaturesites ter wereld.

Actuele vacatures: talent.com

Persoonlijkheidstypen

Kennis

 • Normen voor leerplannen

  Het overheidsbeleid inzake onderwijsleerplannen en de goedgekeurde leerplannen van specifieke onderwijsinstellingen.

 • Pedagogie

  De theorie en de praktijk van het onderwijs, met inbegrip van de verschillende didactische methoden voor de opvoeding van personen of groepen.

Vaardigheden

 • Lesplannen ontwikkelen

  De leerdoelen en -resultaten voor onderwijsinstellingen en de vereiste onderwijsmethoden en potentiële onderwijsmiddelen ontwikkelen en plannen.

 • Ervoor zorgen dat de leerplannen worden gevolgd

  Ervoor zorgen dat onderwijsinstellingen, leraren en andere onderwijsambtenaren zich bij hun onderwijsactiviteiten en -planning houden aan de goedgekeurde leerplannen.

 • Toezicht houden op de implementatie van lesplannen

  Toezicht houden op de stappen die in de onderwijsinstellingen zijn genomen om het goedgekeurde leerprogramma voor deze instelling uit te voeren met gebruik van geschikte onderwijsmethoden en -middelen.

 • Relaties met overheidsinstellingen onderhouden

  Contacten leggen en onderhouden met collega’s bij verschillende overheidsinstanties.

 • De opleidingsmarkt analyseren

  De markt in de opleidingssector analyseren op zijn aantrekkelijkheid, rekening houdend met de marktgroei, trends, omvang en andere elementen.

 • Toezicht houden op onderwijsontwikkelingen

  De veranderingen in het onderwijsbeleid, de methoden en het onderzoek volgen door relevante literatuur te evalueren en contact te onderhouden met ambtenaren en instellingen op het gebied van onderwijs.

 • Onderwijsbehoeften identificeren

  In kaart brengen van de behoeften van studenten, organisaties en ondernemingen wat betreft de verstrekking van onderwijs om te helpen bij de ontwikkeling van leerplannen en het onderwijsbeleid.

 • Leerplannen analyseren

  Analyseren van de bestaande leerplannen van onderwijsinstellingen en van het overheidsbeleid om lacunes of problemen op te sporen en verbeteringen te ontwikkelen.

 • Samenwerken met onderwijsdeskundigen

  Communiceren met leerkrachten of andere vakmensen in het onderwijs om behoeften en verbeterpunten in de onderwijsstelsels in kaart te brengen en een samenwerkingsrelatie tot stand te brengen.

 • Advies geven over lesplannen

  Beleidskwesties analyseren die van invloed zijn op de ervaring van studenten met onderwijs. Advies geven over de wijze waarop de leerplannen voor specifieke lessen kunnen worden verbeterd om de onderwijsdoelen te bereiken, de studenten te betrekken en zich aan het curriculum te houden.

 • Onderwijsprogramma’s evalueren

  Evalueren van de lopende opleidingsprogramma’s en advies geven over mogelijke optimalisatie.

 • Advies geven over onderwijsmethoden

  Onderwijsprofessionals advies geven over de aanpassing van leerplannen in lesplannen, klasbeheer, professioneel gedrag als leraar en andere activiteiten en methoden met betrekking tot lesgeven.

Optionele kennis en vaardigheden

e-learningplannen ontwikkelen e-learning pedagogische concepten ontwikkelen begrotingsbeginselen analytisch denken advies geven over de ontwikkeling van leerprogramma’s feedback aan leerkrachten geven onderwijs voor leerlingen met bijzondere behoeften navolging van beleid garanderen onderwijsinstellingen inspecteren advies geven over wetgevingsbesluiten leertechnologieën rapporten presenteren educatief netwerk oprichten strategische planning implementeren

Loopbaanperspectief

Het beroep opleidingsbeheerder behoort tot de beroepsgroep Onderwijskundigen en overige docenten. Uit onderzoek van Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (2020) is gebleken dat voor deze beroepsgroep de volgende loopbaanperspectieven gelden.

Onderwerp Aantal banen Perspectief
verwachte uitbreidingsvraag tot 2024400  laag
verwachte vervangingsvraag tot 202415000  hoog
verwachte baanopeningen tot 202415500  gemiddeld
salarisgroei tijdens loopbaan  gemiddeld
uitwijkmogelijkheden naar sector  gemiddeld
substitutiemogelijkheden naar opleidingstype  hoog
samenhang baankans met economie  laag

Source: Sisyphus ODB