Beroep opkweker in de aquacultuur

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Persoonlijkheidstypen

 • Ondernemend / Realistisch
 • Realistisch / Onderzoekend

Kennis

 • Omgaan met touwen
 • Bioveiligheid

Vaardigheden

 • Waterdebiet meten
 • Waterkwaliteit controleren
 • Materiaal laden
 • Vissorteringswerkzaamheden uitvoeren
 • Biologische gegevens verzamelen
 • Dode vissen verzamelen
 • Veiligheidsmaatregelen bij visserijactiviteiten in acht nemen
 • Impact van specifieke aquacultuuractiviteit meten
 • Vissen vervoeren
 • Vismonsters verzamelen voor diagnose
 • Visvangstuitrusting gebruiken
 • Hygiënische praktijken bij visserijactiviteiten in acht nemen
 • Materiaal lossen
 • Aquacultuursoorten identificeren
 • Heftrucks bedienen
 • Informatie over groeitempo verzamelen
 • Desinfectieapparatuur voor water gebruiken
 • Levende vissen op afwijkingen testen
 • Containers voor aquacultuur onderhouden
 • In ploegen werken
 • Gezondheidsstatus van vissen controleren
 • Voorbereidingen uitvoeren voor een specialist inzake vissenziekten

Optionele kennis en vaardigheden

mondelinge instructies overbrengen sterftecijfers van vissen volgen communiceren in het engels op competent gebruiksniveau duikuitrusting onderhouden branden blussen visvangstproductie melden in ongunstige weersomstandigheden werken gebruik van vervoersmiddelen milieu-incidenten melden telefonisch communiceren continue professionele ontwikkeling op het gebied van visserijactiviteiten doormaken in een visserijteam werken buitenshuis communiceren rapporteren aan teamleider in de buitenlucht werken communicatiemiddelen gebruiken registratie van incidenten en ongevallen