Beroep opkweker in de aquacultuur

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Persoonlijkheidstypen

 • Ondernemend / Realistisch
 • Realistisch / Onderzoekend

Kennis

 • Bioveiligheid
 • Omgaan met touwen

Vaardigheden

 • Waterkwaliteit controleren
 • Dode vissen verzamelen
 • Impact van specifieke aquacultuuractiviteit meten
 • Heftrucks bedienen
 • Voorbereidingen uitvoeren voor een specialist inzake vissenziekten
 • Veiligheidsmaatregelen bij visserijactiviteiten in acht nemen
 • Waterdebiet meten
 • Materiaal laden
 • Containers voor aquacultuur onderhouden
 • Vissen vervoeren
 • Vismonsters verzamelen voor diagnose
 • Gezondheidsstatus van vissen controleren
 • Biologische gegevens verzamelen
 • Informatie over groeitempo verzamelen
 • Materiaal lossen
 • Levende vissen op afwijkingen testen
 • Aquacultuursoorten identificeren
 • Desinfectieapparatuur voor water gebruiken
 • Hygiënische praktijken bij visserijactiviteiten in acht nemen
 • Visvangstuitrusting gebruiken
 • Vissorteringswerkzaamheden uitvoeren
 • In ploegen werken

Optionele kennis en vaardigheden

communiceren in het engels op competent gebruiksniveau continue professionele ontwikkeling op het gebied van visserijactiviteiten doormaken gebruik van vervoersmiddelen mondelinge instructies overbrengen visvangstproductie melden telefonisch communiceren in ongunstige weersomstandigheden werken milieu-incidenten melden duikuitrusting onderhouden in een visserijteam werken in de buitenlucht werken branden blussen sterftecijfers van vissen volgen rapporteren aan teamleider registratie van incidenten en ongevallen buitenshuis communiceren communicatiemiddelen gebruiken