Beroep opkweker in de aquacultuur

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Persoonlijkheidstypen

 • Ondernemend / Realistisch
 • Realistisch / Onderzoekend

Kennis

 • Omgaan met touwen
 • Bioveiligheid

Vaardigheden

 • Waterdebiet meten
 • Waterkwaliteit controleren
 • Materiaal laden
 • Vissorteringswerkzaamheden uitvoeren
 • Biologische gegevens verzamelen
 • Dode vissen verzamelen
 • Veiligheidsmaatregelen bij visserijactiviteiten in acht nemen
 • Impact van specifieke aquacultuuractiviteit meten
 • Vissen vervoeren
 • Vismonsters verzamelen voor diagnose
 • Visvangstuitrusting gebruiken
 • Hygiënische praktijken bij visserijactiviteiten in acht nemen
 • Materiaal lossen
 • Aquacultuursoorten identificeren
 • Heftrucks bedienen
 • Informatie over groeitempo verzamelen
 • Desinfectieapparatuur voor water gebruiken
 • Levende vissen op afwijkingen testen
 • Containers voor aquacultuur onderhouden
 • In ploegen werken
 • Gezondheidsstatus van vissen controleren
 • Voorbereidingen uitvoeren voor een specialist inzake vissenziekten

Optionele kennis en vaardigheden

mondelinge instructies overbrengen sterftecijfers van vissen volgen communiceren in het engels op competent gebruiksniveau duikuitrusting onderhouden branden blussen visvangstproductie melden in ongunstige weersomstandigheden werken gebruik van vervoersmiddelen milieu-incidenten melden telefonisch communiceren continue professionele ontwikkeling op het gebied van visserijactiviteiten doormaken in een visserijteam werken buitenshuis communiceren rapporteren aan teamleider in de buitenlucht werken communicatiemiddelen gebruiken registratie van incidenten en ongevallen

Loopbaanperspectief

Het beroep opkweker in de aquacultuur behoort tot de beroepsgroep Veetelers. Uit onderzoek van Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (2020) is gebleken dat voor deze beroepsgroep de volgende loopbaanperspectieven gelden.

Onderwerp Aantal banen Perspectief
verwachte uitbreidingsvraag tot 2024-128  laag
verwachte vervangingsvraag tot 202415500  hoog
verwachte baanopeningen tot 202415500  hoog
salarisgroei tijdens loopbaan  gemiddeld
uitwijkmogelijkheden naar sector  erg laag
substitutiemogelijkheden naar opleidingstype  gemiddeld
samenhang baankans met economie  gemiddeld