Beroep opkweekmanager in de aquacultuur

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Persoonlijkheidstypen

 • Ondernemend / Realistisch

Kennis

 • Biologie van vissen
 • Visvangstmethoden
 • Contingentieplannen bij ontsnappingen
 • Wetgeving op het gebied van dierenwelzijn
 • Rangschikking van vissen
 • Software voor de productieplanning van aquacultuur
 • Bioveiligheid
 • Voorschriften inzake vissenwelzijn
 • Beoordeling van groei
 • Waterstromingen
 • Teeltuitrusting voor aquacultuur
 • Effecten van veeteelt en oogst op aquatische hulpbronnen
 • Registratie van incidenten en ongevallen

Vaardigheden

 • Aquacultuurmateriaal onderhouden
 • Gebruik van hulpmiddelen bij de productie controleren
 • Zorgen voor de naleving van aquacultuurnormen
 • Gezondheidsprogramma’s ontwikkelen voor aquatisch kweekmateriaal
 • Contingentieplannen voor ontsnapte exemplaren implementeren
 • Gezondheids- en welzijnsbeheerplannen voor vissen ontwikkelen
 • Voedersystemen controleren
 • Kwaliteit van water in kooien beoordelen
 • Voedingsschema’s voor vissen implementeren
 • Toezien op beheersing van plagen en ziekten
 • Sterftecijfers van vissen volgen
 • Groeitempo berekenen van aquatische hulpbronnen
 • Aquatische productieomgevingen controleren
 • Ervoor zorgen dat veiligheidsvoorschriften inzake kooien worden gevolgd
 • Omgaan met veterinaire noodgevallen
 • Risico’s in aquacultuurvoorzieningen identificeren
 • Voedingsschema's voor waterdieren opstellen
 • Wetenschappelijke gegevens interpreteren om waterkwaliteit te beoordelen
 • Toezien op behandeling van afvalwater
 • Waterstromen en stroomgebieden beheren
 • Werk beheren
 • Zorg dragen voor de gezondheid en veiligheid van aquacultuurmedewerkers
 • Toezien op afvalverwijdering
 • Werkgerelateerde verslagen schrijven
 • Voorraadproductie van aquatische middelen beheren
 • Samenwerken met dierdeskundigen

Optionele kennis en vaardigheden

werknemers opleiden klein vaartuig besturen communiceren in het engels op competent gebruiksniveau beschikken over computervaardigheden onlinetraining leveren gebruik van kleine vaartuigen voorbereiden gedragscode voor een verantwoorde visserij vereisten voor duikoperaties noodcommunicatiesystemen bedienen duikinterventies uitvoeren trainingsplannen ontwikkelen voor outreach-programma's training evalueren opleidingsbehoeften identificeren onderzoek uitvoeren over sterftecijfers van vissen duikapparatuur controleren telefonisch communiceren een computer gebruiken verschillende talen spreken duik beoordelen met het duikteam mondelinge instructies overbrengen communicatiemiddelen gebruiken ter plaatse bij aquacultuurvoorzieningen opleidingen geven duikuitrusting onderhouden trainingen organiseren