Beroep operator zuiveringsinstallatie

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Operator zuiveringsinstallatie: Open vacatures

Vind je droombaan op Talent.com, een van de grootste vacaturesites ter wereld.

Actuele vacatures: talent.com

Persoonlijkheidstypen

Vaardigheden

 • Op het gemak zijn in onveilige omgevingen

  Op het gemak zijn in onveilige omgevingen zoals blootstelling aan stof, roterende apparatuur, hete oppervlakken, vries- en koelruimten, lawaai, natte vloeren en bewegende liftuitrusting.

 • Tanks onderhouden

  Tanks, bekkens en filterbedden reinigen en in goede staat houden met behulp van hand- en elektrisch gereedschap.

 • Olie zuiveren door bezinking

  Olie zuiveren door bezinking. De vers geëxtraheerde oliën enkele dagen laten staan in een kleine olietrommel of emmer, zodat de vaste stoffen kunnen bezinken. Na het bezinken de heldere of 'supernatant' olie eraf gieten en de plantenresten op de bodem van de container achterlaten. Deze vaste stoffen worden voeten genoemd.

 • Oliezuivering middels kookmethoden uitvoeren

  Olie zuiveren door deze door te koken met water. Verhitten van vers geëxtraheerde olie met een bepaalde hoeveelheid toegevoegd water . De olie afgieten wanneer het water grotendeels is uitgekookt, waarbij de gecoaguleerde vaste stoffen op de bodem van het vat blijven liggen. Ernaar streven om een vast residu achter te laten dat een minimale hoeveelheid restolie bevat.

 • Hygiënische procedures volgen tijdens de voedselverwerking

  Zorgen voor een schone werkruimte volgens hygiënische normen in de voedselverwerkende industrie.

 • Eetbare oliën filteren

  Olie filteren als een van de processen van oliewinning. Olie verpompen, met behulp van apparatuur zoals zeven of doeken, en de voorschriften inzake gezondheid en veiligheid naleven.

 • Weegapparatuur gebruiken

  Werken met een weegschaal voor het meten van onbewerkte producten, halffabrikaten en eindproducten.

 • Oliemengprocessen volgen

  Toezicht houden op oliemengprocessen. Aanpassingen aanbrengen in het mengproces in overeenstemming met de resultaten van de tests.

 • Stroming van bij olieverwerking gebruikte materie controleren

  De waterstof-, stoom-, lucht- en waterstroming in de convertor aanpassen. Gespecificeerde hoeveelheden katalytische en andere chemicaliën wegen en toevoegen om oliën of vetten uit te harden.

 • Apparatuur demonteren

  Apparatuur demonteren met gebruik van handgereedschap om de apparatuur te reinigen en regelmatig onderhoud uit te voeren.

 • Gevarenanalyse van kritische controlepunten toepassen

  De voorschriften voor de productie van levensmiddelen en de naleving van de voorschriften inzake voedselveiligheid toepassen. Gebruik maken van procedures voor de voedselveiligheid op basis van de kritische controlepunten Hazard Analysis Critical Control Points (HACCP risicoanalyse en kritische controlepunten).

 • Beleidslijnen van de organisatie naleven

  Beleidslijnen van de organisatie of afdelingsspecifieke normen en richtlijnen naleven. De motieven van de organisatie en de gemeenschappelijke afspraken begrijpen en daarnaar handelen.

 • Goede productiepraktijken toepassen

  Voorschriften toepassen met betrekking tot de productie van levensmiddelen en de naleving van de voedselveiligheid. Gebruik maken van voedselveiligheidsprocedures op basis van Good Manufacturing Practices (goede productiepraktijken).

 • Kwaliteitskenmerken van voedingsmiddelen beoordelen

  De kwaliteitskenmerken van voedingsmiddelen beoordelen in termen van de belangrijkste eigenschappen (bv. fysische, sensorische, chemische, technologische, enz.) voor grondstoffen, halfafgewerkte producten en eindproducten.

 • Oliemengmachines bedienen

  Het gebruik van machines voor het wegen en het mengen van plantaardige oliën voor producten, zoals salades, enz., volgens de formule.

 • Producten pompen

  Pompmachines bedienen volgens specifieke procedures en afhankelijk van het soort product. Zorgen voor correcte hoeveelheden en correcte toevoer voor het proces.

 • Controles van fabrieksinstallaties uitvoeren

  De machines en apparatuur controleren die in fabrieksinstallaties worden gebruikt. Ervoor zorgen dat de machines naar behoren werken, de machines vóór het gebruik instellen en ervoor zorgen dat de uitrusting ononderbroken werkt.

 • Productievoorschriften voor voedingsmiddelen en dranken toepassen

  Nationale, internationale en interne vereisten toepassen en volgen die worden vermeld in normen, voorschriften en andere specificaties met betrekking tot de productie van voedsel en dranken.

 • Hardheid van olie beoordelen

  Beoordelen van monsters om er zeker van te zijn dat de hardheid van de oliën in overeenstemming is met de specificaties.

Optionele kennis en vaardigheden

oliezaadproces zorgen voor naleving van de milieuwetgeving bij voedselproductie alkalistadia bij het raffineren van eetbare oliën sensorische parameters van oliën en vetten controleren omgaan met collega’s omgaan met managers processen voor de verwijdering van vrije vetzuren betrouwbaar handelen schoonmaaktaken uitvoeren componenten van oliezaden mechanische technieken voor eetbare oliezaden levensmiddelenafval afvoeren oorsprong van dieetvetten en oliën

Loopbaanperspectief

Het beroep operator zuiveringsinstallatie behoort tot de beroepsgroep Productiemachinebedieners. Uit onderzoek van Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (2020) is gebleken dat voor deze beroepsgroep de volgende loopbaanperspectieven gelden.

Onderwerp Aantal banen Perspectief
verwachte uitbreidingsvraag tot 20246800  hoog
verwachte vervangingsvraag tot 20249500  laag
verwachte baanopeningen tot 202416300  gemiddeld
salarisgroei tijdens loopbaan  zeer laag
uitwijkmogelijkheden naar sector  hoog
substitutiemogelijkheden naar opleidingstype  hoog
samenhang baankans met economie  gemiddeld

Source: Sisyphus ODB