Beroep operator warmtebehandelingsoven

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Operator warmtebehandelingsoven: Open vacatures

Vind je droombaan op Talent.com, een van de grootste vacaturesites ter wereld.

Actuele vacatures: talent.com

Persoonlijkheidstypen

Kennis

 • Aandacht voor details

  Taken nauwgezet en doelmatig uitvoeren en rekening houden met al hun aspecten, ongeacht hoe gedetailleerd zij zijn.

Vaardigheden

 • Warmtebehandelingsovens bedienen

  Exploiteren of gebruiken van ovens op gas, olie, elektriciteit om gietstukken warm te behandelen om de juiste mechanische eigenschappen te bereiken. De ovenregeling instellen om de onderdelen te verwarmen met de voorgeschreven tijd aan de juiste temperatuur.

 • Kwaliteitsnormen voor productie controleren

  Toezicht houden op de kwaliteitsnormen van het fabricage- en afwerkingsproces.

 • Technische rapporten opstellen

  Technische verslagen opstellen waarin de resultaten en processen van wetenschappelijk of technisch onderzoek worden beschreven of de vooruitgang wordt beoordeeld. Deze verslagen helpen onderzoekers om recente bevindingen te actualiseren.

 • Behandelingsresultaten rapporteren

  Analyseren en verwerken van informatie en gegevens, en vervolgens de resultaten formuleren in een schriftelijk rapport.

 • Ovenactiviteiten registreren

  Tijd en productiegegevens van de houtoven registeren.

 • Materialen in ovens laden

  Materialen in de oven laden met indien nodig de juiste plaatsing, bevestiging en nivellering.

 • Materialen uit de oven halen

  De materialen uit de oven halen met een kraan, een transportband, door de oven te kantelen of andere methoden te gebruiken.

 • Systeemlogboeken bijhouden

  Bijhouden van systeemlogs of handleidingen voor het testen en exploiteren van de apparatuur.

 • Zorgen voor naleving van de veiligheidswetgeving

  Veiligheidsprogramma’s uitvoeren om te voldoen aan de nationale wet- en regelgeving. Ervoor zorgen dat de apparatuur en processen in overeenstemming zijn met de veiligheidsvoorschriften.

 • Toezicht houden op de veiligheid van werknemers

  Zorgen voor de veiligheid van het personeel ter plaatse; toezicht houden op het correcte gebruik van de veiligheidsuitrusting en kleding; veiligheidsprocedures begrijpen en implementeren.

 • Problemen oplossen

  Operationele problemen identificeren, beslissen wat er moet gebeuren en hierover verslag uitbrengen.

 • Zorgen voor gezondheid en veiligheid tijdens de productie

  De gezondheid en de veiligheid van het personeel waarborgen tijdens het productieproces.

 • Putresultaten rapporteren

  Resultaten goed documenteren en delen, op een transparantie manier; resultaten communiceren aan zakelijke partners, auditoren, samenwerkende teams en intern management.

Optionele kennis en vaardigheden

chemische processen storingen aan apparatuur oplossen productiedocumentatie geven zware machines controleren kleine reparaties aan apparatuur uitvoeren schriftelijke instructies volgen meter controleren incidentrapporten voor preventie verwerken productiegegevens registreren voor kwaliteitscontrole advies geven aan technici soorten metaalproductieprocessen gegevens verzamelen gedocumenteerde procedures maken

Loopbaanperspectief

Het beroep operator warmtebehandelingsoven behoort tot de beroepsgroep Metaalbewerkers en constructiewerkers. Uit onderzoek van Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (2020) is gebleken dat voor deze beroepsgroep de volgende loopbaanperspectieven gelden.

Onderwerp Aantal banen Perspectief
verwachte uitbreidingsvraag tot 20242400  gemiddeld
verwachte vervangingsvraag tot 20249100  hoog
verwachte baanopeningen tot 202411600  hoog
salarisgroei tijdens loopbaan  gemiddeld
uitwijkmogelijkheden naar sector  gemiddeld
substitutiemogelijkheden naar opleidingstype  laag
samenhang baankans met economie  gemiddeld

Source: Sisyphus ODB