Beroep operator warmtebehandeling kunststof

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Operator warmtebehandeling kunststof: Open vacatures

Vind je droombaan op Talent.com, een van de grootste vacaturesites ter wereld.

Actuele vacatures: talent.com

Persoonlijkheidstypen

Kennis

 • Kwaliteitsstandaarden

  De nationale en internationale voorschriften, specificaties en richtlijnen die ervoor zorgen dat de producten, diensten en processen van goede kwaliteit zijn en geschikt zijn voor het beoogde doel.

 • Soorten plastic

  Soorten kunststofmaterialen en hun chemische samenstelling, fysische eigenschappen, mogelijke problemen en gebruiksgevallen.

 • Kunsthars

  Het proces van de verwarming van koolwaterstoffen en het combineren van polymeren voor de vervaardiging van plastic harsen voor de vervaardiging van uiteenlopende producten.

Vaardigheden

 • Transportbanden voor afvoer bedienen

  De apparatuur bedienen en monitoren die wordt gebruikt om bulkmateriaal, zoals gemengd granulaat, van de ene plaats naar de andere te verplaatsen.

 • De bediening van een machine installeren

  Een machine installeren en bedienen door de relevante gegevens te verzenden en in te voeren in de (computer) controller in overeenstemming met het gewenste verwerkte product.

 • Materialen in ovens laden

  Materialen in de oven laden met indien nodig de juiste plaatsing, bevestiging en nivellering.

 • Persoonlijke beschermingsmiddelen gebruiken

  Maak gebruik van passende beschermingsmiddelen volgens opleiding, instructies en handleidingen. Controleer de beschermingsmiddelen en gebruik deze consequent.

 • Oventemperatuur meten

  De producttemperatuur bewaken met behulp van de beschikbare tools en meetinstrumenten en zo nodig de temperatuur van de oven aanpassen.

 • Ovenactiviteiten registreren

  Tijd en productiegegevens van de houtoven registeren.

 • Oventemperatuur behouden

  De pyrometer monitoren en regelen om de temperatuur van de oven te controleren.

 • Warmtebehandelingsovens bedienen

  Exploiteren of gebruiken van ovens op gas, olie, elektriciteit om gietstukken warm te behandelen om de juiste mechanische eigenschappen te bereiken. De ovenregeling instellen om de onderdelen te verwarmen met de voorgeschreven tijd aan de juiste temperatuur.

 • Automatische machines controleren

  De instellingen en uitvoering van automatische machines continue controleren of regelmatige controleronden uitvoeren. Gegevens over de bedrijfsomstandigheden van installaties en apparatuur indien nodig registreren en interpreteren om afwijkingen vast te stellen.

 • Technische middelen raadplegen

  Lezen en interpreteren van technische hulpmiddelen zoals digitale of papieren tekeningen en afstelgegevens om een machine of bewerkingsmachine goed in te stellen of om mechanische apparatuur te monteren.

 • Materialen uit de oven halen

  De materialen uit de oven halen met een kraan, een transportband, door de oven te kantelen of andere methoden te gebruiken.

 • Parameters van productieprocessen optimaliseren

  De parameters van het productieproces zoals debiet, temperatuur of druk optimaliseren en beheren.

 • Problemen oplossen

  Operationele problemen identificeren, beslissen wat er moet gebeuren en hierover verslag uitbrengen.

 • Schade in een oven voorkomen

  Zorgen voor schade- en risicopreventie in een oven of smelterij.

Optionele kennis en vaardigheden

hefapparatuur bedienen soorten metaal gegevens over voorraden bijhouden kwaliteit van grondstoffen controleren gegevens over de voortgang van het werk bijhouden mechanica defecte productiematerialen melden vultrechters chemische monsters testen materiaal onderhouden kwaliteit van producten controleren soorten metaalproductieprocessen proefdraaien materialen koelen mal- en gietmateriaal mengen

Loopbaanperspectief

Het beroep operator warmtebehandeling kunststof behoort tot de beroepsgroep Productiemachinebedieners. Uit onderzoek van Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (2020) is gebleken dat voor deze beroepsgroep de volgende loopbaanperspectieven gelden.

Onderwerp Aantal banen Perspectief
verwachte uitbreidingsvraag tot 20246800  hoog
verwachte vervangingsvraag tot 20249500  laag
verwachte baanopeningen tot 202416300  gemiddeld
salarisgroei tijdens loopbaan  zeer laag
uitwijkmogelijkheden naar sector  hoog
substitutiemogelijkheden naar opleidingstype  hoog
samenhang baankans met economie  gemiddeld

Source: Sisyphus ODB