Beroep operator vormkarton

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Persoonlijkheidstypen

Kennis

 • Quality standards
 • Types of pulp
 • Types of moulded fibres

Vaardigheden

 • Set up the controller of a machine
 • Monitor conveyor belt
 • Work safely with machines
 • Troubleshoot
 • Monitor pulp quality
 • Monitor automated machines
 • Wear appropriate protective gear
 • Maintain mould parts
 • Use moulding techniques
 • Perform test run
 • Supply machine
 • Operate pulp moulding machine

Optionele kennis en vaardigheden

pulpers bedienen gegevens over recycling bijhouden defecte productiematerialen melden machineonderhoud uitvoeren gietvormen schoonmaken concentratie pulpsuspensie meten zendingen van recyclebaar materiaal coördineren gegevens over de voortgang van het werk bijhouden meter controleren uithardingsovens afstellen pulp classificeren stalen van papierproductie testen kwaliteit van producten controleren verpakkingsmachines bedienen mengvat voor pulp vullen niet-gevaarlijk afval verwijderen ontinktingsprocessen productiegegevens registreren voor kwaliteitscontrole productierapporten opstellen soorten mallen selecteren producten uit mallen verwijderen technische middelen raadplegen

Loopbaanperspectief

Het beroep operator vormkarton behoort tot de beroepsgroep Productiemachinebedieners. Uit onderzoek van Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (2020) is gebleken dat voor deze beroepsgroep de volgende loopbaanperspectieven gelden.

Onderwerp Aantal banen Perspectief
verwachte uitbreidingsvraag tot 20246800  hoog
verwachte vervangingsvraag tot 20249500  laag
verwachte baanopeningen tot 202416300  gemiddeld
salarisgroei tijdens loopbaan  zeer laag
uitwijkmogelijkheden naar sector  hoog
substitutiemogelijkheden naar opleidingstype  hoog
samenhang baankans met economie  gemiddeld