Beroep operator vlak- en vandiktebank

Operator vlak- en vandiktebank: Open vacatures

Vind je droombaan op Talent.com, een van de grootste vacaturesites ter wereld.

Actuele vacatures: talent.com

Persoonlijkheidstypen

Kennis

 • Kwaliteitsstandaarden

  De nationale en internationale voorschriften, specificaties en richtlijnen die ervoor zorgen dat de producten, diensten en processen van goede kwaliteit zijn en geschikt zijn voor het beoogde doel.

 • Houtverwerkingsprocessen

  Stappen in de verwerking van hout voor de vervaardiging van houten producten, en soorten machines die worden gebruikt voor deze processen, zoals het drogen, vormgeven, assembleren en de oppervlaktebehandeling.

 • Snijtechnieken

  De diverse snijtechnieken, waaronder software- of mechanisch gestuurde technieken, geleide lasersnijtechnieken, zagen, draaien enz.

Vaardigheden

 • Passende beschermende uitrusting dragen

  Relevante en noodzakelijke beschermende uitrusting dragen, zoals beschermende brillen of andere oogbescherming, helmen, veiligheidshandschoenen.

 • Eigenschappen van snede bijstellen

  De snijmaten en -diepten van snijwerktuigen aanpassen. De hoogte van de werktafel en de machinearmen aanpassen.

 • Houtdikte behouden

  Behouden van de houtdikte door de oppervlakte- en maatvoering van de houtsnippers.

 • Schaaf afstellen

  De handwielen gebruiken om het niveau van de tafel en de drukstaven van de schaafmachine af te stellen op dikte in overeenstemming met de vereiste snit en dikte van de voorraad.

 • Problemen oplossen

  Operationele problemen identificeren, beslissen wat er moet gebeuren en hierover verslag uitbrengen.

 • Veilig met machines werken

  Controleren en veilig bedienen van de machines en apparatuur die nodig zijn voor uw werk, overeenkomstig handleidingen en instructies.

 • De bediening van een machine installeren

  Een machine installeren en bedienen door de relevante gegevens te verzenden en in te voeren in de (computer) controller in overeenstemming met het gewenste verwerkte product.

 • Dikteschaafmachines bedienen

  Hout in de dikteschaafmachine plaatsen, waarna een geschaafde plank wordt verkregen. Een ‘diepere snede’ aan het begin of einde vermijden door een extra stuk hout met dezelfde dikte te gebruiken.

 • Proefdraaien

  Testen uitvoeren waarbij een systeem, machine, werktuig of andere apparatuur wordt geïnstalleerd door middel van een reeks acties onder reële bedrijfsomstandigheden om de betrouwbaarheid en geschiktheid ervan voor de uitvoering van zijn taken te beoordelen en de instellingen dienovereenkomstig aan te passen.

 • Hout bewerken

  De eigenschappen, vorm en grootte van hout manipuleren.

 • Snijafval verwijderen

  Mogelijk gevaarlijk afval dat in het snijproces is ontstaan, zoals spanen, resten en blokjes verwijderen en sorteren volgens de voorschriften en de werkplek opruimen.

 • Verwerkt werkstuk verwijderen

  Afzonderlijke werkstukken na verwerking verwijderen uit de productiemachine of de machinetool. Bij een transportband dient dit gepaard te gaan met een snelle, continue beweging.

 • Machine leveren

  Ervoor zorgen dat de machine wordt gevoed met de noodzakelijke en geschikte materialen en de plaatsing of automatische aan- en afvoer van werkstukken in de machines of werktuigmachines op de productielijn controleren.

 • Zorgen voor de naleving van specificaties

  Ervoor zorgen dat de geassembleerde producten voldoen aan de specificaties.

 • Zorgen voor de beschikbaarheid van materiaal

  Ervoor zorgen dat de nodige apparatuur beschikbaar is, gereed is en beschikbaar is voor gebruik vóór het begin van de procedures.

 • Freeskop installeren

  Messen installeren in de freeskop van de dikteschaafmachine.

 • Ontoereikende werkstukken verwijderen

  Nagaan welke ontoereikende verwerkte werkstukken niet voldoen aan de normen en verwijderd moeten worden en het afval sorteren volgens de voorschriften.

Optionele kennis en vaardigheden

hout schuren advies geven aan technici kwaliteit van grondstoffen controleren routinecontroles van machines uitvoeren machineonderhoud uitvoeren houtafwerkingen aanbrengen handschaven hanteren mechanische systemen scherpe werktuigen slijpen een cnc-controller programmeren technische middelen raadplegen zaagtechnieken voorraadniveaus bewaken houtbewerkingsgereedschappen productierapporten opstellen gegevens over de voortgang van het werk bijhouden soorten schaafmessen goederen verpakken transportband controleren productiegegevens registreren voor kwaliteitscontrole onderdelen opmeten risico’s op de werkplek identificeren houtoppervlak reinigen zandstraaltechnieken

Loopbaanperspectief

Het beroep operator vlak- en vandiktebank behoort tot de beroepsgroep Productiemachinebedieners. Uit onderzoek van Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (2020) is gebleken dat voor deze beroepsgroep de volgende loopbaanperspectieven gelden.

Onderwerp Aantal banen Perspectief
verwachte uitbreidingsvraag tot 20246800  hoog
verwachte vervangingsvraag tot 20249500  laag
verwachte baanopeningen tot 202416300  gemiddeld
salarisgroei tijdens loopbaan  zeer laag
uitwijkmogelijkheden naar sector  hoog
substitutiemogelijkheden naar opleidingstype  hoog
samenhang baankans met economie  gemiddeld

Source: Sisyphus ODB