Beroep operator verpulping

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Persoonlijkheidstypen

Kennis

 • Types of pulp
 • Types of wood
 • Types of paper
 • Types of digesters
 • Quality standards

Vaardigheden

 • Work safely with machines
 • Operate digester machine
 • Concentrate pulp slurry
 • Troubleshoot
 • Monitor pulp quality
 • Monitor automated machines
 • Wear appropriate protective gear
 • Supply machine
 • Set up the controller of a machine

Optionele kennis en vaardigheden

kwaliteit van grondstoffen controleren gevaarlijk afval verwijderen gegevens over de voortgang van het werk bijhouden productiegegevens registreren voor kwaliteitscontrole niet-gevaarlijk afval verwijderen ontinktingsprocessen bleekmachines bedienen soorten bleekmiddel houtversnipperaars bedienen stalen van papierproductie testen materiaal reinigen versnipperaar controleren technische middelen raadplegen zorg dragen voor behandeling van afvalwater ontschorsingsmachines bedienen meter controleren toestand van chemische processen controleren chemicaliën voor inktverwijdering gebruiken truck met versnipperaar besturen machineonderhoud uitvoeren defecte productiematerialen melden productierapporten opstellen

Loopbaanperspectief

Het beroep operator verpulping behoort tot de beroepsgroep Productiemachinebedieners. Uit onderzoek van Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (2020) is gebleken dat voor deze beroepsgroep de volgende loopbaanperspectieven gelden.

Onderwerp Aantal banen Perspectief
verwachte uitbreidingsvraag tot 20246800  hoog
verwachte vervangingsvraag tot 20249500  laag
verwachte baanopeningen tot 202416300  gemiddeld
salarisgroei tijdens loopbaan  zeer laag
uitwijkmogelijkheden naar sector  hoog
substitutiemogelijkheden naar opleidingstype  hoog
samenhang baankans met economie  gemiddeld