Beroep operator verpulping

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Persoonlijkheidstypen

 • Realistisch / Conventioneel

Kennis

 • Soorten pulp
 • Soorten hout
 • Soorten papier
 • Soorten vergisters
 • Kwaliteitsstandaarden

Vaardigheden

 • Veilig met machines werken
 • Vergisters bedienen
 • Concentratie pulpsuspensie meten
 • Problemen oplossen
 • Pulpkwaliteit controleren
 • Automatische machines controleren
 • Passende beschermende uitrusting dragen
 • Machine leveren
 • De bediening van een machine installeren

Optionele kennis en vaardigheden

kwaliteit van grondstoffen controleren gevaarlijk afval verwijderen gegevens over de voortgang van het werk bijhouden productiegegevens registreren voor kwaliteitscontrole niet-gevaarlijk afval verwijderen ontinktingsprocessen bleekmachines bedienen soorten bleekmiddel houtversnipperaars bedienen stalen van papierproductie testen materiaal reinigen versnipperaar controleren technische middelen raadplegen zorg dragen voor behandeling van afvalwater ontschorsingsmachines bedienen meter controleren toestand van chemische processen controleren chemicaliën voor inktverwijdering gebruiken truck met versnipperaar besturen machineonderhoud uitvoeren defecte productiematerialen melden productierapporten opstellen