Beroep operator verpulping

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Operator verpulping: Open vacatures

Vind je droombaan op Talent.com, een van de grootste vacaturesites ter wereld.

Actuele vacatures: talent.com

Persoonlijkheidstypen

Kennis

 • Soorten pulp

  Soorten pulp worden onderscheiden op basis van hun soort vezel en de specifieke chemische processen door middel waarvan ze werden gemaakt.

 • Soorten papier

  De verschillende criteria die worden gehanteerd om de verschillen in de papiertypes, zoals ruwheid en dikte, en de verschillende fabricagemethoden en houtsoorten waarvan de soorten papier afkomstig zijn, te bepalen.

 • Soorten vergisters

  Hieronder vallen de stationaire en roterende stoomvergisters, die houtsnippers koken in een zuuroplossing voor de vervaardiging van pulp voor het maken van papier.

 • Kwaliteitsstandaarden

  De nationale en internationale voorschriften, specificaties en richtlijnen die ervoor zorgen dat de producten, diensten en processen van goede kwaliteit zijn en geschikt zijn voor het beoogde doel.

Vaardigheden

 • Veilig met machines werken

  Controleren en veilig bedienen van de machines en apparatuur die nodig zijn voor uw werk, overeenkomstig handleidingen en instructies.

 • Vergisters bedienen

  Kookchemicaliën en stoom toevoegen om lignine op te lossen en de plantaardige vezels te scheiden, door houtspaanders af te breken om pulp te krijgen na een bleek- en droogproces.

 • Concentratie pulpsuspensie meten

  Het gewicht en de concentratie van de pulpsuspensie meten voor verdere verwerking en opslag door gebruik te maken van schijffilters en de suspensiedichtheid te berekenen met specifieke formules.

 • Problemen oplossen

  Operationele problemen identificeren, beslissen wat er moet gebeuren en hierover verslag uitbrengen.

 • Vezels wassen

  De chemische oplossing van het gistingsproces verwijderen, waardoor papierpulp zacht en vezelig wordt gemaakt.

 • Pulpkwaliteit controleren

  Mindere kwaliteit en lagere kwaliteiten van gerecycled papier en pulp vermijden door te kijken naar stickies, kunststoffen, kleur, ongebleekte vezels, helderheid en vuil.

 • Automatische machines controleren

  De instellingen en uitvoering van automatische machines continue controleren of regelmatige controleronden uitvoeren. Gegevens over de bedrijfsomstandigheden van installaties en apparatuur indien nodig registreren en interpreteren om afwijkingen vast te stellen.

 • Passende beschermende uitrusting dragen

  Relevante en noodzakelijke beschermende uitrusting dragen, zoals beschermende brillen of andere oogbescherming, helmen, veiligheidshandschoenen.

 • Machine leveren

  Ervoor zorgen dat de machine wordt gevoed met de noodzakelijke en geschikte materialen en de plaatsing of automatische aan- en afvoer van werkstukken in de machines of werktuigmachines op de productielijn controleren.

 • De bediening van een machine installeren

  Een machine installeren en bedienen door de relevante gegevens te verzenden en in te voeren in de (computer) controller in overeenstemming met het gewenste verwerkte product.

Optionele kennis en vaardigheden

kwaliteit van grondstoffen controleren gevaarlijk afval verwijderen gegevens over de voortgang van het werk bijhouden productiegegevens registreren voor kwaliteitscontrole niet-gevaarlijk afval verwijderen ontinktingsprocessen bleekmachines bedienen soorten bleekmiddel houtversnipperaars bedienen stalen van papierproductie testen materiaal reinigen versnipperaar controleren technische middelen raadplegen zorg dragen voor behandeling van afvalwater ontschorsingsmachines bedienen meter controleren toestand van chemische processen controleren chemicaliën voor inktverwijdering gebruiken truck met versnipperaar besturen machineonderhoud uitvoeren defecte productiematerialen melden productierapporten opstellen

Loopbaanperspectief

Het beroep operator verpulping behoort tot de beroepsgroep Productiemachinebedieners. Uit onderzoek van Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (2020) is gebleken dat voor deze beroepsgroep de volgende loopbaanperspectieven gelden.

Onderwerp Aantal banen Perspectief
verwachte uitbreidingsvraag tot 20246800  hoog
verwachte vervangingsvraag tot 20249500  laag
verwachte baanopeningen tot 202416300  gemiddeld
salarisgroei tijdens loopbaan  zeer laag
uitwijkmogelijkheden naar sector  hoog
substitutiemogelijkheden naar opleidingstype  hoog
samenhang baankans met economie  gemiddeld

Source: Sisyphus ODB