Beroep operator vergistingsinstallatie

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Persoonlijkheidstypen

  • Realistisch / Conventioneel

Kennis

  • Goede productiepraktijken

Vaardigheden

  • Documentatie over de registratie van de partij opstellen
  • Gisting controleren
  • Omgevingsparameters controleren
  • Zorgen voor naleving van de veiligheidswetgeving
  • Zorgen voor naleving van de milieuwetgeving
  • Zich houden aan standaardprocedures
  • Dichtheid van vloeistoffen meten

Optionele kennis en vaardigheden

biotechnologie gistingsproces van dranken micro-organismen ontdekken voorraad van goederen in productie bijhouden gistingsproces van voedingswaren pathogene micro-organismen