Beroep operator vergistingsinstallatie

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Operator vergistingsinstallatie: Open vacatures

Vind je droombaan op Talent.com, een van de grootste vacaturesites ter wereld.

Actuele vacatures: talent.com

Persoonlijkheidstypen

Kennis

 • Fermentatie op laboratoriumschaal

  De stappen en vereisten die deel uitmaken van fermentatie op laboratoriumschaal voor de omzetting van de biomassa in chemische stoffen, suikers of brandstoffen.

 • Fermentatie op productieschaal

  Grootschalige fermentatie voor ethanolproductie, die verder onder meer wordt toegepast voor de productie van voedingsmiddelen, geneesmiddelen, alcohol of benzine.

 • Goede productiepraktijken

  De in de relevante productiesector toegepaste voorschriften en goede productiepraktijken.

Vaardigheden

 • Documentatie over de registratie van de partij opstellen

  Rapporten opstellen over de geschiedenis van geproduceerde partijen, rekening houdend met de onbewerkte gegevens en de uitgevoerde tests en met naleving van de GMP-voorschriften van elke partij producten.

 • Gisting controleren

  Begeleiden en controleren van de gisting. Controleren van de bezinking van het sap en de vergisting van de grondstoffen. De voortgang van het gistingsproces controleren of dit aan de specificaties voldoet. Meten, testen en interpreteren van het gistingsproces en de kwaliteitsgegevens volgens de specificaties.

 • Fermentatieprocessen aanpassen

  De opwaardering of verlaging uitvoeren van de gistingsprocessen naargelang van de situatie.

 • Omgevingsparameters controleren

  Het effect van de machines voor de productie op het milieu controleren, de temperatuurniveaus, waterkwaliteit en luchtverontreiniging analyseren.

 • Zorgen voor naleving van de veiligheidswetgeving

  Veiligheidsprogramma’s uitvoeren om te voldoen aan de nationale wet- en regelgeving. Ervoor zorgen dat de apparatuur en processen in overeenstemming zijn met de veiligheidsvoorschriften.

 • Bioreactoren beheren

  De in het gistingsproces en de celcultuur gebruikte bioreactoren beheren door ze op te zetten, te exploiteren en kleine onderhoudswerkzaamheden uit te voeren.

 • Zorgen voor naleving van de milieuwetgeving

  Toezicht houden op de activiteiten en taken uitvoeren in overeenstemming met de normen voor milieubescherming en duurzaamheid, en deze aanpassen in geval van wijzigingen in de milieuwetgeving. Ervoor zorgen dat de processen in overeenstemming zijn met milieuvoorschriften en beste praktijken.

 • Zich houden aan standaardprocedures

  Zich houden aan de standaard operationele procedures (SOP) en deze volgen.

 • Dichtheid van vloeistoffen meten

  Het meten van de dichtheid van vloeistoffen, met inbegrip van oliën, met behulp van hygrometers of oscillerende buizen en dergelijke.

Optionele kennis en vaardigheden

biotechnologie gistingsproces van dranken micro-organismen ontdekken voorraad van goederen in productie bijhouden gistingsproces van voedingswaren pathogene micro-organismen

Loopbaanperspectief

Het beroep operator vergistingsinstallatie behoort tot de beroepsgroep Productiemachinebedieners. Uit onderzoek van Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (2020) is gebleken dat voor deze beroepsgroep de volgende loopbaanperspectieven gelden.

Onderwerp Aantal banen Perspectief
verwachte uitbreidingsvraag tot 20246800  hoog
verwachte vervangingsvraag tot 20249500  laag
verwachte baanopeningen tot 202416300  gemiddeld
salarisgroei tijdens loopbaan  zeer laag
uitwijkmogelijkheden naar sector  hoog
substitutiemogelijkheden naar opleidingstype  hoog
samenhang baankans met economie  gemiddeld

Source: Sisyphus ODB