Beroep operator vergistingsinstallatie

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Persoonlijkheidstypen

  • Realistisch / Conventioneel

Kennis

  • Goede productiepraktijken

Vaardigheden

  • Documentatie over de registratie van de partij opstellen
  • Gisting controleren
  • Omgevingsparameters controleren
  • Zorgen voor naleving van de veiligheidswetgeving
  • Zorgen voor naleving van de milieuwetgeving
  • Zich houden aan standaardprocedures
  • Dichtheid van vloeistoffen meten

Optionele kennis en vaardigheden

biotechnologie gistingsproces van dranken micro-organismen ontdekken voorraad van goederen in productie bijhouden gistingsproces van voedingswaren pathogene micro-organismen

Loopbaanperspectief

Het beroep operator vergistingsinstallatie behoort tot de beroepsgroep Productiemachinebedieners. Uit onderzoek van Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (2020) is gebleken dat voor deze beroepsgroep de volgende loopbaanperspectieven gelden.

Onderwerp Aantal banen Perspectief
verwachte uitbreidingsvraag tot 20246800  hoog
verwachte vervangingsvraag tot 20249500  laag
verwachte baanopeningen tot 202416300  gemiddeld
salarisgroei tijdens loopbaan  zeer laag
uitwijkmogelijkheden naar sector  hoog
substitutiemogelijkheden naar opleidingstype  hoog
samenhang baankans met economie  gemiddeld