Beroep operator vacuümvormmachine

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Operator vacuümvormmachine: Open vacatures

Vind je droombaan op Talent.com, een van de grootste vacaturesites ter wereld.

Actuele vacatures: talent.com

Persoonlijkheidstypen

Kennis

 • Coatingmaterialen

  Kennis van verschillende soorten coatings, waarbij een werkstuk wordt geleverd met een of meer afwerkingslagen van hars, suikers, poeders, inactieve en onoplosbare vulmiddelen, wassen, gom, weekmakers, kleurstoffen, lak en andere.

 • Kwaliteitsstandaarden

  De nationale en internationale voorschriften, specificaties en richtlijnen die ervoor zorgen dat de producten, diensten en processen van goede kwaliteit zijn en geschikt zijn voor het beoogde doel.

Vaardigheden

 • Temperatuur regelen

  De temperatuur van een bepaalde ruimte of een bepaald voorwerp meten en aanpassen.

 • Producten uit mallen verwijderen

  Afgewerkte producten uit mallen verwijderen en deze producten grondig onderzoeken op afwijkingen.

 • De bediening van een machine installeren

  Een machine installeren en bedienen door de relevante gegevens te verzenden en in te voeren in de (computer) controller in overeenstemming met het gewenste verwerkte product.

 • Parameters van productieprocessen optimaliseren

  De parameters van het productieproces zoals debiet, temperatuur of druk optimaliseren en beheren.

 • Problemen oplossen

  Operationele problemen identificeren, beslissen wat er moet gebeuren en hierover verslag uitbrengen.

 • Technische middelen raadplegen

  Lezen en interpreteren van technische hulpmiddelen zoals digitale of papieren tekeningen en afstelgegevens om een machine of bewerkingsmachine goed in te stellen of om mechanische apparatuur te monteren.

 • Medium voor vacuümvorming verwarmen

  Inschakelen van de mediumverwarming om het vacuümvormende medium tot de juiste temperatuur te verwarmen voor het vacuüm te gebruiken om het op de vorm te drukken. Ervoor zorgen dat de temperatuur van het medium hoog genoeg is om smeedbaar te zijn, maar niet zo hoog dat er rimpels of banden in het eindproduct ontstaan.

 • Persoonlijke beschermingsmiddelen gebruiken

  Maak gebruik van passende beschermingsmiddelen volgens opleiding, instructies en handleidingen. Controleer de beschermingsmiddelen en gebruik deze consequent.

 • Omstandigheden in de bewerkingsomgeving controleren

  Controleren of de omstandigheden in de ruimte waar het proces plaatsvindt, zoals temperatuur, luchtvochtigheid, aan de eisen voldoen en zo nodig worden aangepast.

 • Machine leveren

  Ervoor zorgen dat de machine wordt gevoed met de noodzakelijke en geschikte materialen en de plaatsing of automatische aan- en afvoer van werkstukken in de machines of werktuigmachines op de productielijn controleren.

 • Mal voor vacuümvormen klaarmaken

  Ervoor zorgen dat de mal goed op zijn plaats zit voor het vacuümvormingsproces. Controleren of de vorm voldoende is en of alle te vullen holtes aan de vacuümkracht worden blootgesteld.

 • Meter controleren

  De gegevens van een meter monitoren, onder meer met betrekking tot de meting van druk, temperatuur en materiaaldikte.

Optionele kennis en vaardigheden

kwaliteit van producten controleren onderdelen van mallen onderhouden defecte productiematerialen melden afval beheren producttests uitvoeren productie van goederen voor dagelijks gebruik materiaal reinigen materiaal onderhouden proefdraaien defecte mallen repareren gegevens over de voortgang van het werk bijhouden vacuümgevormd werkstuk bijsnijden productiestroom op afstand controleren productie van sportuitrusting mal voor vacuümvormen maken

Loopbaanperspectief

Het beroep operator vacuümvormmachine behoort tot de beroepsgroep Productiemachinebedieners. Uit onderzoek van Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (2020) is gebleken dat voor deze beroepsgroep de volgende loopbaanperspectieven gelden.

Onderwerp Aantal banen Perspectief
verwachte uitbreidingsvraag tot 20246800  hoog
verwachte vervangingsvraag tot 20249500  laag
verwachte baanopeningen tot 202416300  gemiddeld
salarisgroei tijdens loopbaan  zeer laag
uitwijkmogelijkheden naar sector  hoog
substitutiemogelijkheden naar opleidingstype  hoog
samenhang baankans met economie  gemiddeld

Source: Sisyphus ODB