Beroep operator uitgloeioven

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Operator uitgloeioven: Open vacatures

Vind je droombaan op Talent.com, een van de grootste vacaturesites ter wereld.

Actuele vacatures: talent.com

Persoonlijkheidstypen

Kennis

 • Kwaliteitsstandaarden

  De nationale en internationale voorschriften, specificaties en richtlijnen die ervoor zorgen dat de producten, diensten en processen van goede kwaliteit zijn en geschikt zijn voor het beoogde doel.

Vaardigheden

 • Bladen herstellen

  De bladen herstellen om te worden hergebruikt door ze uit de kalkoven te verwijderen en ze in de koeloven te plaatsen voor geleidelijke afkoeling en ontharding.

 • Glas op bladen plaatsen

  Het glas op de specifieke ovenbladen plaatsen met behulp van de tang.

 • Automatische machines controleren

  De instellingen en uitvoering van automatische machines continue controleren of regelmatige controleronden uitvoeren. Gegevens over de bedrijfsomstandigheden van installaties en apparatuur indien nodig registreren en interpreteren om afwijkingen vast te stellen.

 • Technische middelen raadplegen

  Lezen en interpreteren van technische hulpmiddelen zoals digitale of papieren tekeningen en afstelgegevens om een machine of bewerkingsmachine goed in te stellen of om mechanische apparatuur te monteren.

 • Machine leveren

  Ervoor zorgen dat de machine wordt gevoed met de noodzakelijke en geschikte materialen en de plaatsing of automatische aan- en afvoer van werkstukken in de machines of werktuigmachines op de productielijn controleren.

 • Bed voor glas vormen

  Een bed voor glas vormen op metalen trays door gips uit te spreiden met behulp van rollen of palletmessen.

 • Glaskoelovens bedienen

  Temperatuurgestuurde ovens bedienen die gebruikt worden bij gereguleerde afkoeling, het proces van het geleidelijk afkoelen van glas om interne belasting te vermijden.

 • Bedieningspaneel van de brander afstellen

  Met behulp van de thermostaat de warmte in de brander afstellen volgens de voorgeschreven temperatuur en de specificatie van elke product.

 • Productieschema’s volgen

  Volgen van het productieschema, rekening houdend met alle eisen, tijden en behoeften. Dit schema schetst welke afzonderlijke goederen in elke periode geproduceerd moeten worden en geeft een overzicht van de verschillende aandachtspunten zoals productie, personeel, voorraden, enz. Het is meestal gekoppeld aan de productie waar het plan aangeeft wanneer en hoeveel van elk product nodig is. Alle informatie gebruiken die bij de daadwerkelijke uitvoering van het plan aanwezig is.

 • Problemen oplossen

  Operationele problemen identificeren, beslissen wat er moet gebeuren en hierover verslag uitbrengen.

 • Verhit glas controleren

  Controleren van de eigenschappen van het reeds in de oven geplaatste glas, zodat barsten, kromtrekken of blaasvorming wordt vermeden.

 • Oventemperatuur afstellen

  Het niveau en de uniformiteit van de oventemperatuur afstellen door het brandstofvoer te corrigeren.

 • Persoonlijke beschermingsmiddelen gebruiken

  Maak gebruik van passende beschermingsmiddelen volgens opleiding, instructies en handleidingen. Controleer de beschermingsmiddelen en gebruik deze consequent.

 • De bediening van een machine installeren

  Een machine installeren en bedienen door de relevante gegevens te verzenden en in te voeren in de (computer) controller in overeenstemming met het gewenste verwerkte product.

 • Gedrag van producten controleren

  De kleur van branden en pyrometrische kegels onder bepaalde verwerkingsomstandigheden zoals hoge temperatuur observeren.

Optionele kennis en vaardigheden

afval beheren defecte producten verwijderen mechanica droogproces van het eindproduct controleren omgaan met gebroken glasplaten droogblazers bedienen materiaal onderhouden gasmeter aflezen defecte productiematerialen melden oven onderhouden meter controleren transportband controleren proefdraaien productiegegevens registreren kwaliteit van producten controleren ovenventilatie beheren glasplaten inspecteren gegevens over de voortgang van het werk bijhouden

Loopbaanperspectief

Het beroep operator uitgloeioven behoort tot de beroepsgroep Productiemachinebedieners. Uit onderzoek van Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (2020) is gebleken dat voor deze beroepsgroep de volgende loopbaanperspectieven gelden.

Onderwerp Aantal banen Perspectief
verwachte uitbreidingsvraag tot 20246800  hoog
verwachte vervangingsvraag tot 20249500  laag
verwachte baanopeningen tot 202416300  gemiddeld
salarisgroei tijdens loopbaan  zeer laag
uitwijkmogelijkheden naar sector  hoog
substitutiemogelijkheden naar opleidingstype  hoog
samenhang baankans met economie  gemiddeld

Source: Sisyphus ODB