Beroep operator tunnelboormachine

Operator tunnelboormachine: Open vacatures

Vind je droombaan op Talent.com, een van de grootste vacaturesites ter wereld.

Actuele vacatures: talent.com

Persoonlijkheidstypen

Kennis

 • Mechanische systemen

  Mechanische systemen, met inbegrip van versnellingen, motoren, hydraulische en pneumatische systemen. Hun functies en mogelijke defecten.

 • Console van een tunnelboormachine

  De functies van de knoppen, schakelaars, meters en bewakingsfuncties van een tunnelboormachine.

 • Mechanica

  Theoretische en praktische toepassingen van de wetenschap die de actie van verplaatsingen en krachten op de fysieke lichamen bestudeert voor de ontwikkeling van machines en mechanische werktuigen.

Vaardigheden

 • Theodolieten gebruiken

  Een optisch of lasertheodoliet, precisie-instrumenten bedienen die worden gebruikt om hoeken te meten.

 • Veiligheidsuitrusting gebruiken tijdens bouwwerkzaamheden

  Gebruiken van elementen van beschermende kleding, zoals schoenen met stalen punt en een veiligheidsbril, om de kans op ongevallen in de bouw tot een minimum te beperken en om het risico op letsel bij een ongeval te beperken.

 • Ergonomisch werken

  Ergonomische principes toepassen voor de organisatie van de werkplek en bij het manueel hanteren van uitrustingen en materialen.

 • Modus van tunnelboormachine veranderen

  Het volgen van het proces van het veranderen van de tunnelboormachine van het boren naar de plaatsing in het segment, en omgekeerd.

 • Op gebeurtenissen in tijdkritieke omgevingen reageren

  De situatie rondom u volgen en erop anticiperen. Snelle en passende maatregelen kunnen treffen in geval van onverwachte gebeurtenissen.

 • Schade aan infrastructuur van nutsvoorzieningen voorkomen

  Nutsbedrijven of plannen inzake de locatie van eventuele nutsvoorzieningen die een project zouden kunnen verstoren of erdoor kunnen worden geschaad raadplegen. Het nodige doen om schade te voorkomen.

 • Tunneldelen installeren

  De tunneldelen van gewapend beton op hun plaats zetten nadat de tunnelboormachine voldoende ruimte heeft uitgegraven. De positie van de delen baseren op de plannen of berekeningen met het oog op een optimale plaatsing.

 • Gezondheids- en veiligheidsprocedures in de bouw in acht nemen

  De relevante gezondheids- en veiligheidsprocedures in de bouw toepassen om ongevallen, verontreiniging en andere risico’s te voorkomen.

 • Boormachines bedienen

  Een boormachine bedienen, controleren en gebruiken volgens de voorschriften.

 • Bouwmaterialen vervoeren

  Het materiaal, de werktuigen en de uitrusting van de bouw naar de bouwplaats brengen en deze op de juiste wijze opslaan, waarbij verschillende aspecten in aanmerking worden genomen, zoals de veiligheid van de werknemers en de bescherming tegen achteruitgang.

 • Tunnelboormachine besturen

  De tunnelboormachine sturen op basis van de input van de navigatiemiddelen. De hydraulische rams tijdig en nauwkeurig gebruiken om op koers te blijven.

Optionele kennis en vaardigheden

graafmachines bedienen opgegraven materiaal controleren elektriciteit zware constructiewerktuigen verrijden boren coördineren laadvermogen van machines benodigdheden voor tunnelboormachines controleren zware bouwuitrusting in goede staat houden persoonlijke administratie bijhouden tijdelijke infrastructuur op bouwsite opzetten snelheid tunnelboormachine bepalen werken in een bouwteam

Loopbaanperspectief

Het beroep operator tunnelboormachine behoort tot de beroepsgroep Productiemachinebedieners. Uit onderzoek van Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (2020) is gebleken dat voor deze beroepsgroep de volgende loopbaanperspectieven gelden.

Onderwerp Aantal banen Perspectief
verwachte uitbreidingsvraag tot 20246800  hoog
verwachte vervangingsvraag tot 20249500  laag
verwachte baanopeningen tot 202416300  gemiddeld
salarisgroei tijdens loopbaan  zeer laag
uitwijkmogelijkheden naar sector  hoog
substitutiemogelijkheden naar opleidingstype  hoog
samenhang baankans met economie  gemiddeld

Source: Sisyphus ODB