Beroep operator tabletteermachine

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Operator tabletteermachine: Open vacatures

Vind je droombaan op Talent.com, een van de grootste vacaturesites ter wereld.

Actuele vacatures: talent.com

Persoonlijkheidstypen

Kennis

 • Farmaceutische producten

  De aangeboden farmaceutische producten, hun functionaliteiten, eigenschappen en wet- en regelgevende eisen.

 • Wetgeving inzake apotheken

  De wettelijke eisen en voorschriften voor het exploiteren van een apotheek.

 • Persoonlijk beschermingsmateriaal

  Soorten beschermende materialen en uitrusting voor diverse soorten taken, zoals algemene of gespecialiseerde schoonmaakactiviteiten.

Vaardigheden

 • Automatische machines controleren

  De instellingen en uitvoering van automatische machines continue controleren of regelmatige controleronden uitvoeren. Gegevens over de bedrijfsomstandigheden van installaties en apparatuur indien nodig registreren en interpreteren om afwijkingen vast te stellen.

 • Machines voor de fabricage van pillen bedienen

  Bedienen van machines voor het maken van tabletten voor medische doeleinden.

 • Gezondheids- en veiligheidsnormen toepassen

  De door de respectieve autoriteiten vastgestelde gezondheids- en veiligheidsnormen naleven.

 • Juiste bewaaromstandigheden voor geneesmiddelen handhaven

  De juiste opslag- en veiligheidsvoorwaarden voor medicatie handhaven.

 • Kleppen controleren

  Bewaken en dienovereenkomstig aanpassen van de kleppen om een bepaalde hoeveelheid vloeistoffen (zoals ammoniakzwavelzuur of viskeuze zeep) of stoom in de mixer of machine te laten stromen.

 • Etiketten met voorschriften klaarmaken

  Maak de etiketten met voorschriften klaar, kies het type houder en plaats de etiketten met voorschriften op de houder.

 • Medische toeleveringsketens beheren

  Ervoor zorgen dat geneesmiddelen worden opgeslagen in passende faciliteiten en omgevingsomstandigheden ter waarborging van de stabiliteit, kwaliteit en veiligheid van het geneesmiddel gedurende de houdbaarheid ervan, dat geneesmiddelen op veilige, georganiseerde, systematische en beveiligde wijze worden opgeslagen en dat wordt gewerkt met gedocumenteerde beleidsmaatregelen en procedures voor de toepassing van een doeltreffend voorraadbeheer- en rotatiesysteem.

 • Machine leveren

  Ervoor zorgen dat de machine wordt gevoed met de noodzakelijke en geschikte materialen en de plaatsing of automatische aan- en afvoer van werkstukken in de machines of werktuigmachines op de productielijn controleren.

 • Temperatuur regelen

  De temperatuur van een bepaalde ruimte of een bepaald voorwerp meten en aanpassen.

Optionele kennis en vaardigheden

klanten advies geven over het gebruik van medische producten geneesmiddelen bereiden op voorschrift geneesmiddelen verstrekken apotheekgegevens bewaren geneesmiddelen vervaardigen zorgen voor voldoende voorraad in de apotheek geneeskrachtige bereidingen opscheppen wetgeving in verband met gezondheidszorg naleven pillen markeren vervaldatum van geneesmiddelen controleren deelnemen aan controles van de medische inventaris

Loopbaanperspectief

Het beroep operator tabletteermachine behoort tot de beroepsgroep Productiemachinebedieners. Uit onderzoek van Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (2020) is gebleken dat voor deze beroepsgroep de volgende loopbaanperspectieven gelden.

Onderwerp Aantal banen Perspectief
verwachte uitbreidingsvraag tot 20246800  hoog
verwachte vervangingsvraag tot 20249500  laag
verwachte baanopeningen tot 202416300  gemiddeld
salarisgroei tijdens loopbaan  zeer laag
uitwijkmogelijkheden naar sector  hoog
substitutiemogelijkheden naar opleidingstype  hoog
samenhang baankans met economie  gemiddeld

Source: Sisyphus ODB