Beroep operator stuikmachine

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Operator stuikmachine: Open vacatures

Vind je droombaan op Talent.com, een van de grootste vacaturesites ter wereld.

Actuele vacatures: talent.com

Persoonlijkheidstypen

Kennis

 • Soorten stuikmachines

  Soorten machines die worden gebruikt voor stuikprocessen bij het smeden, zoals de krukpers, de mechanische stuikmachine, de elektrische stuikmachine en de koudstuikmachine.

 • Kwaliteitsstandaarden

  De nationale en internationale voorschriften, specificaties en richtlijnen die ervoor zorgen dat de producten, diensten en processen van goede kwaliteit zijn en geschikt zijn voor het beoogde doel.

 • Smeedprocessen

  De verschillende processen in de metaalvormende processen van smeden, zoals felsen, stampen, automatisch warm smeden, gesloten matrijssmeden, rolsmeden, stuiken, perssmeden en andere.

 • Soorten metaal

  Kwaliteiten, specificaties, toepassingen en reacties op verschillende vervaardiging van verschillende soorten metaal, zoals staal, aluminium, messing, koper en andere.

 • Onderdelen van stuikmachines

  Delen van een machine die worden gebruikt voor stuikprocessen bij het smeden van metalen, zoals een kopinstrument, splitmatrijzen met meervoudige holten en een snijblad.

Vaardigheden

 • Ontoereikende werkstukken verwijderen

  Nagaan welke ontoereikende verwerkte werkstukken niet voldoen aan de normen en verwijderd moeten worden en het afval sorteren volgens de voorschriften.

 • Passende beschermende uitrusting dragen

  Relevante en noodzakelijke beschermende uitrusting dragen, zoals beschermende brillen of andere oogbescherming, helmen, veiligheidshandschoenen.

 • Metalen werkstuk in een machine vasthouden

  Een, mogelijk verwarmde, metalen werktafel in positie brengen en houden, om er de noodzakelijke metaalbewerkingen op te verrichten. Houd rekening met het vormgevende karakter van de machine, teneinde het bewerkte werkstuk optimaal te plaatsen en te onderhouden.

 • Machine leveren

  Ervoor zorgen dat de machine wordt gevoed met de noodzakelijke en geschikte materialen en de plaatsing of automatische aan- en afvoer van werkstukken in de machines of werktuigmachines op de productielijn controleren.

 • Bewegend werkstuk in een machine controleren

  Toezicht houden op de verwerking van een werkstuk in beweging, zoals een stuk metaal of hout dat lineair wordt overgebracht op een statische constructiemachine.

 • Voor juiste metaaltemperatuur zorgen

  Zorgen voor de noodzakelijke, meestal constante temperatuur van bewerkte metalen werkstukken tijdens metaalproductieprocessen.

 • Problemen oplossen

  Operationele problemen identificeren, beslissen wat er moet gebeuren en hierover verslag uitbrengen.

 • Proefdraaien

  Testen uitvoeren waarbij een systeem, machine, werktuig of andere apparatuur wordt geïnstalleerd door middel van een reeks acties onder reële bedrijfsomstandigheden om de betrouwbaarheid en geschiktheid ervan voor de uitvoering van zijn taken te beoordelen en de instellingen dienovereenkomstig aan te passen.

 • Verwerkt werkstuk verwijderen

  Afzonderlijke werkstukken na verwerking verwijderen uit de productiemachine of de machinetool. Bij een transportband dient dit gepaard te gaan met een snelle, continue beweging.

 • Stuikmachines bedienen

  Een stuikmachine bedienen zoals een zwengelpers, die ontworpen is voor het vormen van warm- of koudmetaal door middel van een hoge energiestroom en gespleten matrijzen, deze monitoren en bedienen, overeenkomstig de voorschriften.

 • Zorgen voor de beschikbaarheid van materiaal

  Ervoor zorgen dat de nodige apparatuur beschikbaar is, gereed is en beschikbaar is voor gebruik vóór het begin van de procedures.

Optionele kennis en vaardigheden

productie van bestek kwaliteit van producten controleren soorten smeedpersen meter controleren productie van kleine metalen onderdelen warmsmeden schilfers van metalen werkstuk verwijderen productiegegevens registreren voor kwaliteitscontrole koudsmeden productie van lichte metalen verpakkingen productie van wapens en munitie matrijs vervangen productie van metalen huishoudelijke artikelen technische middelen raadplegen transportband controleren smeedtangen gebruiken automatische machines controleren hefapparatuur bedienen verwerking van ferrometalen vervormingstechnologieën voor metaal productie van deurbeslag van metaal productie van metalen montageproducten robotinstallaties afstellen advies geven aan technici machineonderhoud uitvoeren de bediening van een machine installeren productie van deuren van metaal soorten metaalproductieprocessen matrijzen

Loopbaanperspectief

Het beroep operator stuikmachine behoort tot de beroepsgroep Metaalbewerkers en constructiewerkers. Uit onderzoek van Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (2020) is gebleken dat voor deze beroepsgroep de volgende loopbaanperspectieven gelden.

Onderwerp Aantal banen Perspectief
verwachte uitbreidingsvraag tot 20242400  gemiddeld
verwachte vervangingsvraag tot 20249100  hoog
verwachte baanopeningen tot 202411600  hoog
salarisgroei tijdens loopbaan  gemiddeld
uitwijkmogelijkheden naar sector  gemiddeld
substitutiemogelijkheden naar opleidingstype  laag
samenhang baankans met economie  gemiddeld

Source: Sisyphus ODB