Beroep operator stofvoorbereiding

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Persoonlijkheidstypen

 • Realistisch / Conventioneel

Kennis

 • Soorten pulp
 • Ontinktingsprocessen
 • Kwaliteitsstandaarden
 • Soorten papier

Vaardigheden

 • Concentratie pulpsuspensie meten
 • Automatische machines controleren
 • Machine leveren
 • Veilig met chemicaliën werken
 • Passende beschermende uitrusting dragen
 • Veilig met machines werken
 • De bediening van een machine installeren
 • Toestand van chemische processen controleren

Optionele kennis en vaardigheden

materiaal reinigen gevaarlijk afval verwijderen vezels wassen kwaliteit van producten controleren machineonderhoud uitvoeren stalen van papierproductie testen kwaliteit van grondstoffen controleren afvalbeheer zorg dragen voor behandeling van afvalwater meter controleren gegevens over recycling bijhouden pulpkwaliteit controleren soorten bleekmiddel gegevens over de voortgang van het werk bijhouden bleekmachines bedienen productierapporten opstellen productiegegevens registreren voor kwaliteitscontrole niet-gevaarlijk afval verwijderen zendingen van recyclebaar materiaal coördineren defecte productiematerialen melden