Beroep operator stofvoorbereiding

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Persoonlijkheidstypen

Kennis

 • Types of pulp
 • Deinking processes
 • Quality standards
 • Types of paper

Vaardigheden

 • Concentrate pulp slurry
 • Monitor automated machines
 • Supply machine
 • Work safely with chemicals
 • Wear appropriate protective gear
 • Work safely with machines
 • Set up the controller of a machine
 • Monitor chemical process condition

Optionele kennis en vaardigheden

materiaal reinigen gevaarlijk afval verwijderen vezels wassen kwaliteit van producten controleren machineonderhoud uitvoeren stalen van papierproductie testen kwaliteit van grondstoffen controleren afvalbeheer zorg dragen voor behandeling van afvalwater meter controleren gegevens over recycling bijhouden pulpkwaliteit controleren soorten bleekmiddel gegevens over de voortgang van het werk bijhouden bleekmachines bedienen productierapporten opstellen productiegegevens registreren voor kwaliteitscontrole niet-gevaarlijk afval verwijderen zendingen van recyclebaar materiaal coördineren defecte productiematerialen melden

Loopbaanperspectief

Het beroep operator stofvoorbereiding behoort tot de beroepsgroep Productiemachinebedieners. Uit onderzoek van Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (2020) is gebleken dat voor deze beroepsgroep de volgende loopbaanperspectieven gelden.

Onderwerp Aantal banen Perspectief
verwachte uitbreidingsvraag tot 20246800  hoog
verwachte vervangingsvraag tot 20249500  laag
verwachte baanopeningen tot 202416300  gemiddeld
salarisgroei tijdens loopbaan  zeer laag
uitwijkmogelijkheden naar sector  hoog
substitutiemogelijkheden naar opleidingstype  hoog
samenhang baankans met economie  gemiddeld