Beroep operator snoepmachine

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Persoonlijkheidstypen

 • Realistisch / Conventioneel

Vaardigheden

 • Gevarenanalyse van kritische controlepunten toepassen
 • Ingrediënten voor voedselproductie toevoegen
 • Chocolade in vormen gieten
 • Apparatuur demonteren
 • Schoonmaaktaken uitvoeren
 • Op het gemak zijn in onveilige omgevingen
 • Weegtoestellen gebruiken
 • Productievoorschriften voor voedingsmiddelen en dranken toepassen
 • Machines voor voedingsmiddelen en dranken schoonmaken
 • Snijapparatuur onderhouden
 • Zorgen voor de openbare orde en veiligheid
 • Beleidslijnen van de organisatie naleven
 • Goede productiepraktijken toepassen
 • Zware gewichten tillen

Optionele kennis en vaardigheden

automatische procesbesturing toepassen chemische aspecten van chocolade warmtebehandeling toepassen omgaan met managers kwaliteitscontroles bij voedselverwerking uitvoeren monsters etiketteren wetgeving inzake gezondheid, veiligheid en hygiëne extrusietechnieken toepassen omgaan met collega’s zorgen voor naleving van de milieuwetgeving bij voedselproductie hygiënische procedures volgen tijdens de voedselverwerking handvaardigheid installaties voor voedselproductie inrichten betrouwbaar handelen mondelinge instructies volgen schriftelijke instructies volgen gebak produceren