Beroep operator snoepmachine

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Persoonlijkheidstypen

 • Realistisch / Conventioneel

Vaardigheden

 • Gevarenanalyse van kritische controlepunten toepassen
 • Ingrediënten voor voedselproductie toevoegen
 • Chocolade in vormen gieten
 • Apparatuur demonteren
 • Schoonmaaktaken uitvoeren
 • Op het gemak zijn in onveilige omgevingen
 • Weegtoestellen gebruiken
 • Productievoorschriften voor voedingsmiddelen en dranken toepassen
 • Machines voor voedingsmiddelen en dranken schoonmaken
 • Snijapparatuur onderhouden
 • Zorgen voor de openbare orde en veiligheid
 • Beleidslijnen van de organisatie naleven
 • Goede productiepraktijken toepassen
 • Zware gewichten tillen

Optionele kennis en vaardigheden

automatische procesbesturing toepassen chemische aspecten van chocolade warmtebehandeling toepassen omgaan met managers kwaliteitscontroles bij voedselverwerking uitvoeren monsters etiketteren wetgeving inzake gezondheid, veiligheid en hygiëne extrusietechnieken toepassen omgaan met collega’s zorgen voor naleving van de milieuwetgeving bij voedselproductie hygiënische procedures volgen tijdens de voedselverwerking handvaardigheid installaties voor voedselproductie inrichten betrouwbaar handelen mondelinge instructies volgen schriftelijke instructies volgen gebak produceren

Loopbaanperspectief

Het beroep operator snoepmachine behoort tot de beroepsgroep Productiemachinebedieners. Uit onderzoek van Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (2020) is gebleken dat voor deze beroepsgroep de volgende loopbaanperspectieven gelden.

Onderwerp Aantal banen Perspectief
verwachte uitbreidingsvraag tot 20246800  hoog
verwachte vervangingsvraag tot 20249500  laag
verwachte baanopeningen tot 202416300  gemiddeld
salarisgroei tijdens loopbaan  zeer laag
uitwijkmogelijkheden naar sector  hoog
substitutiemogelijkheden naar opleidingstype  hoog
samenhang baankans met economie  gemiddeld