Beroep operator randafwerkingsmachine

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Operator randafwerkingsmachine: Open vacatures

Vind je droombaan op Talent.com, een van de grootste vacaturesites ter wereld.

Actuele vacatures: talent.com

Persoonlijkheidstypen

Kennis

 • Kwaliteitsstandaarden

  De nationale en internationale voorschriften, specificaties en richtlijnen die ervoor zorgen dat de producten, diensten en processen van goede kwaliteit zijn en geschikt zijn voor het beoogde doel.

 • Randafwerking

  Het proces en de verschillende soorten bandstrips om materiaal te bedekken.

Vaardigheden

 • Zorgen voor de naleving van specificaties

  Ervoor zorgen dat de geassembleerde producten voldoen aan de specificaties.

 • Machines voor randafwerking onderhouden

  Randafwerkingsmachines en uitrusting onderhouden, om ervoor te zorgen dat deze schoon en veilig werken. Routineonderhoud van de apparatuur uitvoeren en zo nodig aanpassen met behulp van hand- en elektrisch gereedschap.

 • Randafwerkingsmachines bedienen

  Machines en uitrusting bedienen die worden gebruikt om materialen zoals hout te bedekken met een beschermende laag.

 • Kwaliteit van grondstoffen controleren

  Controleren van de kwaliteit van de basismaterialen die worden gebruikt voor de productie van halffabrikaten en eindproducten door een aantal van de kenmerken ervan te beoordelen en, indien nodig, monsters te nemen die moeten worden geanalyseerd.

 • Onderdelen opmeten

  Meetinstrumenten bedienen om delen van vervaardigde objecten te meten. Rekening houden met de specificaties van de fabrikant om de meting uit te voeren.

 • Zorgen voor de openbare orde en veiligheid

  De relevante procedures en strategieën uitvoeren en de juiste uitrusting gebruiken om lokale of nationale beveiligingsactiviteiten voor de bescherming van gegevens, mensen, instellingen en eigendommen te bevorderen.

 • Snijafval verwijderen

  Mogelijk gevaarlijk afval dat in het snijproces is ontstaan, zoals spanen, resten en blokjes verwijderen en sorteren volgens de voorschriften en de werkplek opruimen.

Optionele kennis en vaardigheden

hout schuren machine leveren problemen oplossen productie van goederen voor dagelijks gebruik voorraadniveaus bewaken randafwerkingsmachines repareren beschermende laag aanbrengen automatische machines controleren proefdraaien de bediening van een machine installeren productie van sportuitrusting verwerkt werkstuk verwijderen hout bewerken warmelijmpistool bedienen materialen wegen productiegegevens registreren voor kwaliteitscontrole kwaliteit van producten controleren overtollige lijm verwijderen

Loopbaanperspectief

Het beroep operator randafwerkingsmachine behoort tot de beroepsgroep Productiemachinebedieners. Uit onderzoek van Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (2020) is gebleken dat voor deze beroepsgroep de volgende loopbaanperspectieven gelden.

Onderwerp Aantal banen Perspectief
verwachte uitbreidingsvraag tot 20246800  hoog
verwachte vervangingsvraag tot 20249500  laag
verwachte baanopeningen tot 202416300  gemiddeld
salarisgroei tijdens loopbaan  zeer laag
uitwijkmogelijkheden naar sector  hoog
substitutiemogelijkheden naar opleidingstype  hoog
samenhang baankans met economie  gemiddeld

Source: Sisyphus ODB