Beroep operator raffinaderij

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Operator raffinaderij: Open vacatures

Vind je droombaan op Talent.com, een van de grootste vacaturesites ter wereld.

Actuele vacatures: talent.com

Persoonlijkheidstypen

Kennis

 • Mechanische werktuigen

  Beschikken over inzicht in machines en instrumenten, ook van hun ontwerp, gebruikstoepassingen, reparatie en onderhoud.

Vaardigheden

 • Taakgegevens bijhouden

  Organiseren en classificeren van de verslagen van de voorbereide rapporten en correspondentie in verband met de uitgevoerde werkzaamheden en de stand van zaken met betrekking tot de taken.

 • Oliepompsystemen bedienen

  De controlepanelen bedienen om de druk en de temperatuur en het debiet van de productstroom aan te passen. Systemen voor het verpompen van olie regelen; de vloeistofcirculatie in een petroleumraffinaderij bewaken.

 • Gegevens inzake olie-exploitatie analyseren

  Productiegegevens noteren en verwerken; documenten, instrumenten en gegevens van resultaten van laboratoriumanalyses begrijpen en analyseren.

 • Olieleveringen berekenen

  Ontvangstbewijzen opstellen en leveringen van aardolie en andere aardolieproducten berekenen. Standaardformules toepassen om de waarden van de testresultaten te berekenen.

 • Oliemonsters nemen

  Monsters van petroleumproducten verzamelen door ontluchtingskleppen te bedienen; containers in tanks plaatsen om monsters te nemen.

 • Oliecirculatie controleren

  De circulatie door correcte meters van inkomende en uitgaande materialen controleren; ervoor zorgen dat de meters goed werken.

 • Olietests uitvoeren

  Tests op oliemonsters uitvoeren om de kwaliteit van het product te bepalen; centrifugale testapparatuur gebruiken om watergehalten, bodemsediment of vreemde materialen te beoordelen.

 • Oliemonsters testen

  Analyseren van oliemonsters om eigenschappen zoals consistentie, textuur, viscositeit of concentratie te bepalen. Bedienen van meetinstrumenten zoals pH-meters, hydrometers en viscometers.

 • Temperatuur in olietanks meten

  Thermometers in de olietanks plaatsen om temperatuurinformatie te verkrijgen.

 • Activiteiten bij de olieput coördineren

  Activiteiten bij de olieput coördineren, zoals stilleggingen en grote projecten.

 • Mechanisch materiaal onderhouden

  Observeren en luisteren naar de machine om storingen op te sporen. Onderhouden, repareren, afstellen en testen van machines, onderdelen en uitrustingsstukken die hoofdzakelijk op basis van mechanische principes werken. Onderhouden en repareren van voertuigen die bestemd zijn voor vracht, passagiers, landbouw en landschapsarchitectuur.

 • Besturingselementen van apparatuur instellen

  De controle van de apparatuur moet worden aangepast om de vereiste volumes en de vereiste productkwaliteit te produceren. Houd rekening met de aanbevelingen van het laboratorium, de tijdschema’s en de testresultaten.

Optionele kennis en vaardigheden

activiteiten van pomphuizen synchroniseren chemie wiskunde olieverwerkingseenheden reinigen

Loopbaanperspectief

Het beroep operator raffinaderij behoort tot de beroepsgroep Productiemachinebedieners. Uit onderzoek van Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (2020) is gebleken dat voor deze beroepsgroep de volgende loopbaanperspectieven gelden.

Onderwerp Aantal banen Perspectief
verwachte uitbreidingsvraag tot 20246800  hoog
verwachte vervangingsvraag tot 20249500  laag
verwachte baanopeningen tot 202416300  gemiddeld
salarisgroei tijdens loopbaan  zeer laag
uitwijkmogelijkheden naar sector  hoog
substitutiemogelijkheden naar opleidingstype  hoog
samenhang baankans met economie  gemiddeld

Source: Sisyphus ODB