Beroep operator pastamaker

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Operator pastamaker: Open vacatures

Vind je droombaan op Talent.com, een van de grootste vacaturesites ter wereld.

Actuele vacatures: talent.com

Persoonlijkheidstypen

Kennis

 • Processen voor de dehydatie van voedsel

  De processen waarbij groenten en fruit worden gedroogd, bijv. drogen in de zon, in een binnenomgeving, en industriële toepassingen voor het drogen van voedsel. Het droogproces omdat de selectie van de groenten en het fruit volgens grootte, het wassen van het fruit, het indelen naar product, de opslag en het mengen met ingrediënten om tot een eindproduct te komen.

Vaardigheden

 • Droogproces aanpassen aan goederen

  De machine-instellingen bijstellen om droogprocessen, droogtijden en speciale behandelingen aan te passen aan de eisen van de te drogen goederen.

 • Mengen van voedselproducten uitvoeren

  Alle soorten mengbewerkingen van grondstoffen, halfafgewerkte producten en levensmiddelen uitvoeren.

 • Hygiënische procedures volgen tijdens de voedselverwerking

  Zorgen voor een schone werkruimte volgens hygiënische normen in de voedselverwerkende industrie.

 • Productieschema’s volgen

  Volgen van het productieschema, rekening houdend met alle eisen, tijden en behoeften. Dit schema schetst welke afzonderlijke goederen in elke periode geproduceerd moeten worden en geeft een overzicht van de verschillende aandachtspunten zoals productie, personeel, voorraden, enz. Het is meestal gekoppeld aan de productie waar het plan aangeeft wanneer en hoeveel van elk product nodig is. Alle informatie gebruiken die bij de daadwerkelijke uitvoering van het plan aanwezig is.

 • Losapparatuur voor bloem controleren

  Toezicht houden op de losinstallaties en systemen voor de verwerking van meel. Ervoor zorgen dat de ingrediënten tijdig worden geleverd.

 • Voedselverwerkende handelingen nauwkeurig meten

  Uitvoeren van nauwkeurig gemeten opdrachten met geschikt gereedschap en apparatuur bij de productie van voedsel en dranken.

 • Op het gemak zijn in onveilige omgevingen

  Op het gemak zijn in onveilige omgevingen zoals blootstelling aan stof, roterende apparatuur, hete oppervlakken, vries- en koelruimten, lawaai, natte vloeren en bewegende liftuitrusting.

 • Werking van machines volgen

  De werking van machines volgen, de productkwaliteit beoordelen en ervoor zorgen dat voldaan wordt aan de standaards.

 • Onbewerkt voedsel opslaan

  Onbewerkt voedsel en andere voedselvoorzieningen in reserve houden, met in achtneming van procedures voor voorraadbeheer.

 • Productieomschakelingen realiseren

  Plannen van en letten op omschakelingen en aanverwante activiteiten om de vereiste productieplanning met succes uit te voeren.

 • Persen, drogers en regelsystemen bedienen

  Persen, drogers en regelsystemen bedienen en daarbij een maximale werking van de droger garanderen.

 • Temperatuur bij de verwerking van meelproducten volgen

  De temperatuur tijdens de verschillende fasen van de verwerking van meelproducten volgen, met name tijdens het gisten, rijzen en bakken. De specificaties of recepten volgen.

 • Productievoorschriften voor voedingsmiddelen en dranken toepassen

  Nationale, internationale en interne vereisten toepassen en volgen die worden vermeld in normen, voorschriften en andere specificaties met betrekking tot de productie van voedsel en dranken.

 • Hygiëne waarborgen

  Werkplaatsen en uitrusting vrijhouden van vuil, infectie en ziekte door afval te verwijderen en te zorgen voor een passende reiniging.

 • Ingrediënten voor voedselproductie toevoegen

  Toe te voegen ingrediënten en de vereiste hoeveelheden volgens het recept en de wijze waarop deze ingrediënten moeten worden toegediend.

 • Kneden van voedingsmiddelen uitvoeren

  Het uitvoeren van allerlei kneedbewerkingen van grondstoffen, halffabrikaten en levensmiddelen.

 • Machines voor voedingsmiddelen en dranken schoonmaken

  Schone machines die worden gebruikt voor de productie van levensmiddelen of dranken. Zorg voor passende oplossingen voor het schoonmaken. Zij bereiden alle onderdelen voor en zorgen ervoor dat ze schoon genoeg zijn om afwijkingen of fouten in het productieproces te vermijden.

 • Koeling van voedingsmiddelen in de toeleveringsketen waarborgen

  Verschillende procedures toepassen om de temperatuur van levensmiddelen en producten in elk stadium van de productie- en toeleveringsketen in stand te houden.

 • Weegapparatuur gebruiken

  Werken met een weegschaal voor het meten van onbewerkte producten, halffabrikaten en eindproducten.

 • Werking van reinigingsmachines controleren

  De werking van reinigingsmachines controleren; machines uitzetten of direct leidinggevenden op de hoogte stellen mochten incidenten of storingen zich voordoen.

 • Goede productiepraktijken toepassen

  Voorschriften toepassen met betrekking tot de productie van levensmiddelen en de naleving van de voedselveiligheid. Gebruik maken van voedselveiligheidsprocedures op basis van Good Manufacturing Practices (goede productiepraktijken).

 • Regelsystemen voor machines opzetten

  Opzetten of aanpassen van regelsystemen voor machines om omstandigheden zoals materiaalstroom, temperatuur of druk te reguleren.

 • Pasta klaarmaken

  Pasta klaarmaken met de juiste ingrediënten en de juiste apparatuur om te beantwoorden aan het recept, de smaak, de vorm en het uitzicht volgens de voorschriften en voorkeuren van de klant.

 • Kwaliteitscontroles bij voedselverwerking uitvoeren

  De kwaliteit waarborgen van alle factoren die een rol spelen in een voedselproductieproces.

 • Gevarenanalyse van kritische controlepunten toepassen

  De voorschriften voor de productie van levensmiddelen en de naleving van de voorschriften inzake voedselveiligheid toepassen. Gebruik maken van procedures voor de voedselveiligheid op basis van de kritische controlepunten Hazard Analysis Critical Control Points (HACCP risicoanalyse en kritische controlepunten).

 • Beleidslijnen van de organisatie naleven

  Beleidslijnen van de organisatie of afdelingsspecifieke normen en richtlijnen naleven. De motieven van de organisatie en de gemeenschappelijke afspraken begrijpen en daarnaar handelen.

Optionele kennis en vaardigheden

productieprocessen voor drank en voedingsmiddelen omgaan met collega’s extrusietechnieken toepassen ict-problemen oplossen omgaan met managers wetgeving inzake gezondheid, veiligheid en hygiëne correct gebruik van bakkersuitrusting waarborgen schriftelijke instructies volgen goederen volgens werkorders vastmaken levering van grondstoffen beheren levensmiddelenafval afvoeren zware gewichten tillen betrouwbaar handelen verwerkingsparameters controleren mechanische werktuigen in een voedselverwerkend team werken mondelinge instructies volgen machines geolied houden voor betrouwbaar functioneren monsters etiketteren zorgen voor naleving van de milieuwetgeving bij voedselproductie diensten op een flexibele manier uitvoeren

Loopbaanperspectief

Het beroep operator pastamaker behoort tot de beroepsgroep Productiemachinebedieners. Uit onderzoek van Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (2020) is gebleken dat voor deze beroepsgroep de volgende loopbaanperspectieven gelden.

Onderwerp Aantal banen Perspectief
verwachte uitbreidingsvraag tot 20246800  hoog
verwachte vervangingsvraag tot 20249500  laag
verwachte baanopeningen tot 202416300  gemiddeld
salarisgroei tijdens loopbaan  zeer laag
uitwijkmogelijkheden naar sector  hoog
substitutiemogelijkheden naar opleidingstype  hoog
samenhang baankans met economie  gemiddeld

Source: Sisyphus ODB