Beroep operator papiermachine

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Persoonlijkheidstypen

Kennis

 • Quality standards
 • Types of pulp
 • Types of paper

Vaardigheden

 • Monitor automated machines
 • Monitor pulp quality
 • Set up the controller of a machine
 • Wear appropriate protective gear
 • Work safely with machines
 • Concentrate pulp slurry
 • Supply machine
 • Check paper quality
 • Troubleshoot

Optionele kennis en vaardigheden

defecte productiematerialen melden gegevens over de voortgang van het werk bijhouden gevaarlijk afval verwijderen technische middelen raadplegen soorten hout transportband controleren machineonderhoud uitvoeren bleekmachines bedienen meter controleren soorten bleekmiddel zorg dragen voor behandeling van afvalwater materiaal reinigen productierapporten opstellen niet-gevaarlijk afval verwijderen productiegegevens registreren voor kwaliteitscontrole eigenschappen van snede bijstellen

Loopbaanperspectief

Het beroep operator papiermachine behoort tot de beroepsgroep Productiemachinebedieners. Uit onderzoek van Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (2020) is gebleken dat voor deze beroepsgroep de volgende loopbaanperspectieven gelden.

Onderwerp Aantal banen Perspectief
verwachte uitbreidingsvraag tot 20246800  hoog
verwachte vervangingsvraag tot 20249500  laag
verwachte baanopeningen tot 202416300  gemiddeld
salarisgroei tijdens loopbaan  zeer laag
uitwijkmogelijkheden naar sector  hoog
substitutiemogelijkheden naar opleidingstype  hoog
samenhang baankans met economie  gemiddeld