Beroep operator papiermachine

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Persoonlijkheidstypen

 • Realistisch / Conventioneel

Kennis

 • Kwaliteitsstandaarden
 • Soorten pulp
 • Soorten papier

Vaardigheden

 • Automatische machines controleren
 • Pulpkwaliteit controleren
 • De bediening van een machine installeren
 • Passende beschermende uitrusting dragen
 • Veilig met machines werken
 • Concentratie pulpsuspensie meten
 • Machine leveren
 • Papierkwaliteit controleren
 • Problemen oplossen

Optionele kennis en vaardigheden

defecte productiematerialen melden gegevens over de voortgang van het werk bijhouden gevaarlijk afval verwijderen technische middelen raadplegen soorten hout transportband controleren machineonderhoud uitvoeren bleekmachines bedienen meter controleren soorten bleekmiddel zorg dragen voor behandeling van afvalwater materiaal reinigen productierapporten opstellen niet-gevaarlijk afval verwijderen productiegegevens registreren voor kwaliteitscontrole eigenschappen van snede bijstellen