Beroep operator ontschorser

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Persoonlijkheidstypen

 • Realistisch / Conventioneel

Kennis

 • Houtverwerkingsprocessen
 • Kwaliteitsstandaarden
 • Houtsnijden

Vaardigheden

 • Machine leveren
 • Problemen oplossen
 • De bediening van een machine installeren
 • Eigenschappen van snede bijstellen
 • Meter controleren
 • Passende beschermende uitrusting dragen
 • Veilig met machines werken

Optionele kennis en vaardigheden

producten op houtbasis beheren materiaal reinigen houtzaagmachines bedienen gegevens over de voortgang van het werk bijhouden machines inspecteren productiegegevens registreren voor kwaliteitscontrole hout beheren productierapporten opstellen risico’s op de werkplek identificeren machineonderhoud uitvoeren zware machines controleren hout verwerken met behulp van machines met handtoevoer bomen inspecteren takken van bomen verwijderen hout inspecteren scherpe werktuigen slijpen snijafval verwijderen kwaliteit van gekapt hout beoordelen soorten hout zaagtechnieken routinecontroles van machines uitvoeren soorten zaagbladen aan contractspecificaties voldoen snijtechnieken volume van gekapt hout beoordelen kwaliteit van grondstoffen controleren houtvoorraden beheren timmerhoutproducten