Beroep operator ontschorser

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Operator ontschorser: Open vacatures

Vind je droombaan op Talent.com, een van de grootste vacaturesites ter wereld.

Actuele vacatures: talent.com

Persoonlijkheidstypen

Kennis

 • Houtverwerkingsprocessen

  Stappen in de verwerking van hout voor de vervaardiging van houten producten, en soorten machines die worden gebruikt voor deze processen, zoals het drogen, vormgeven, assembleren en de oppervlaktebehandeling.

 • Kwaliteitsstandaarden

  De nationale en internationale voorschriften, specificaties en richtlijnen die ervoor zorgen dat de producten, diensten en processen van goede kwaliteit zijn en geschikt zijn voor het beoogde doel.

 • Houtsnijden

  Verschillende manieren om hout te snijden, dwars over de nerf of parallel daarmee, en radiaal of tangentieel ten opzichte van de kern. Het gedrag van houtsnijden onder verschillende omstandigheden en de optimale snede voor een bepaald doel. Invloed van bijzondere eigenschappen van het hout, zoals knopen of gebreken.

Vaardigheden

 • Machine leveren

  Ervoor zorgen dat de machine wordt gevoed met de noodzakelijke en geschikte materialen en de plaatsing of automatische aan- en afvoer van werkstukken in de machines of werktuigmachines op de productielijn controleren.

 • Problemen oplossen

  Operationele problemen identificeren, beslissen wat er moet gebeuren en hierover verslag uitbrengen.

 • De bediening van een machine installeren

  Een machine installeren en bedienen door de relevante gegevens te verzenden en in te voeren in de (computer) controller in overeenstemming met het gewenste verwerkte product.

 • Eigenschappen van snede bijstellen

  De snijmaten en -diepten van snijwerktuigen aanpassen. De hoogte van de werktafel en de machinearmen aanpassen.

 • Meter controleren

  De gegevens van een meter monitoren, onder meer met betrekking tot de meting van druk, temperatuur en materiaaldikte.

 • Blokken hout inspecteren

  Blokken hout op de transportband inspecteren om na te gaan of ze volledig ontschorst zijn.

 • Passende beschermende uitrusting dragen

  Relevante en noodzakelijke beschermende uitrusting dragen, zoals beschermende brillen of andere oogbescherming, helmen, veiligheidshandschoenen.

 • Veilig met machines werken

  Controleren en veilig bedienen van de machines en apparatuur die nodig zijn voor uw werk, overeenkomstig handleidingen en instructies.

 • Blokken hout verplaatsen

  Verplaatsen van ontschorste stammen van de transportband op handkarren naar verdere inspectiezones.

 • Ontschorsingsmachines bedienen

  Instellen en monitoren van de machine die stroken overgebleven schors van hout of stamhout verwijdert voordat deze verder kunnen worden verwerkt, bijvoorbeeld tot spaanders voor de productie van pulp.

 • Overdracht van logboeken beheren

  Het selecteren van stammen uit opslag en het coördineren van hun vervoer. Bijhouden van de schema’s en de voorschriften inzake de productie.

Optionele kennis en vaardigheden

producten op houtbasis beheren materiaal reinigen houtzaagmachines bedienen gegevens over de voortgang van het werk bijhouden machines inspecteren productiegegevens registreren voor kwaliteitscontrole hout beheren productierapporten opstellen risico’s op de werkplek identificeren machineonderhoud uitvoeren zware machines controleren hout verwerken met behulp van machines met handtoevoer bomen inspecteren takken van bomen verwijderen hout inspecteren scherpe werktuigen slijpen snijafval verwijderen kwaliteit van gekapt hout beoordelen soorten hout zaagtechnieken routinecontroles van machines uitvoeren soorten zaagbladen aan contractspecificaties voldoen snijtechnieken volume van gekapt hout beoordelen kwaliteit van grondstoffen controleren houtvoorraden beheren timmerhoutproducten

Loopbaanperspectief

Het beroep operator ontschorser behoort tot de beroepsgroep Productiemachinebedieners. Uit onderzoek van Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (2020) is gebleken dat voor deze beroepsgroep de volgende loopbaanperspectieven gelden.

Onderwerp Aantal banen Perspectief
verwachte uitbreidingsvraag tot 20246800  hoog
verwachte vervangingsvraag tot 20249500  laag
verwachte baanopeningen tot 202416300  gemiddeld
salarisgroei tijdens loopbaan  zeer laag
uitwijkmogelijkheden naar sector  hoog
substitutiemogelijkheden naar opleidingstype  hoog
samenhang baankans met economie  gemiddeld

Source: Sisyphus ODB