Beroep operator ontschorser

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Persoonlijkheidstypen

 • Realistisch / Conventioneel

Kennis

 • Houtsnijden
 • Kwaliteitsstandaarden
 • Houtverwerkingsprocessen

Vaardigheden

 • Machine leveren
 • Problemen oplossen
 • De bediening van een machine installeren
 • Eigenschappen van snede bijstellen
 • Passende beschermende uitrusting dragen
 • Meter controleren
 • Veilig met machines werken

Optionele kennis en vaardigheden

hout inspecteren producten op houtbasis beheren machineonderhoud uitvoeren takken van bomen verwijderen productiegegevens registreren voor kwaliteitscontrole houtzaagmachines bedienen snijafval verwijderen routinecontroles van machines uitvoeren hout verwerken met behulp van machines met handtoevoer machines inspecteren snijtechnieken scherpe werktuigen slijpen bomen inspecteren productierapporten opstellen gegevens over de voortgang van het werk bijhouden materiaal reinigen kwaliteit van gekapt hout beoordelen aan contractspecificaties voldoen zware machines controleren kwaliteit van grondstoffen controleren volume van gekapt hout beoordelen hout beheren soorten hout soorten zaagbladen zaagtechnieken houtvoorraden beheren timmerhoutproducten risico’s op de werkplek identificeren