Beroep operator ontschorser

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Persoonlijkheidstypen

Kennis

  • Woodworking processes
  • Quality standards
  • Wood cuts

Vaardigheden

  • Supply machine
  • Troubleshoot
  • Set up the controller of a machine
  • Adjust properties of cut
  • Monitor gauge
  • Wear appropriate protective gear
  • Work safely with machines

Optionele kennis en vaardigheden

producten op houtbasis beheren materiaal reinigen houtzaagmachines bedienen gegevens over de voortgang van het werk bijhouden machines inspecteren productiegegevens registreren voor kwaliteitscontrole hout beheren productierapporten opstellen risico’s op de werkplek identificeren machineonderhoud uitvoeren zware machines controleren hout verwerken met behulp van machines met handtoevoer bomen inspecteren takken van bomen verwijderen hout inspecteren scherpe werktuigen slijpen snijafval verwijderen kwaliteit van gekapt hout beoordelen soorten hout zaagtechnieken routinecontroles van machines uitvoeren soorten zaagbladen aan contractspecificaties voldoen snijtechnieken volume van gekapt hout beoordelen kwaliteit van grondstoffen controleren houtvoorraden beheren timmerhoutproducten

Loopbaanperspectief

Het beroep operator ontschorser behoort tot de beroepsgroep Productiemachinebedieners. Uit onderzoek van Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (2020) is gebleken dat voor deze beroepsgroep de volgende loopbaanperspectieven gelden.

Onderwerp Aantal banen Perspectief
verwachte uitbreidingsvraag tot 20246800  hoog
verwachte vervangingsvraag tot 20249500  laag
verwachte baanopeningen tot 202416300  gemiddeld
salarisgroei tijdens loopbaan  zeer laag
uitwijkmogelijkheden naar sector  hoog
substitutiemogelijkheden naar opleidingstype  hoog
samenhang baankans met economie  gemiddeld