Beroep operator ontinkting

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Operator ontinkting: Open vacatures

Vind je droombaan op Talent.com, een van de grootste vacaturesites ter wereld.

Actuele vacatures: talent.com

Persoonlijkheidstypen

Kennis

 • Soorten pulp

  Soorten pulp worden onderscheiden op basis van hun soort vezel en de specifieke chemische processen door middel waarvan ze werden gemaakt.

 • Soorten papier

  De verschillende criteria die worden gehanteerd om de verschillen in de papiertypes, zoals ruwheid en dikte, en de verschillende fabricagemethoden en houtsoorten waarvan de soorten papier afkomstig zijn, te bepalen.

 • Kwaliteitsstandaarden

  De nationale en internationale voorschriften, specificaties en richtlijnen die ervoor zorgen dat de producten, diensten en processen van goede kwaliteit zijn en geschikt zijn voor het beoogde doel.

 • Ontinktingsprocessen

  Verschillende ontinkingsprocessen zoals flotatie, bleken en wassen. Ze worden gebruikt om inkt uit papier te verwijderen als voorbereiding op de productie van nieuw papier.

Vaardigheden

 • De bediening van een machine installeren

  Een machine installeren en bedienen door de relevante gegevens te verzenden en in te voeren in de (computer) controller in overeenstemming met het gewenste verwerkte product.

 • Passende beschermende uitrusting dragen

  Relevante en noodzakelijke beschermende uitrusting dragen, zoals beschermende brillen of andere oogbescherming, helmen, veiligheidshandschoenen.

 • Machine leveren

  Ervoor zorgen dat de machine wordt gevoed met de noodzakelijke en geschikte materialen en de plaatsing of automatische aan- en afvoer van werkstukken in de machines of werktuigmachines op de productielijn controleren.

 • Chemicaliën voor inktverwijdering gebruiken

  Oppervlakte-actieve stoffen of ontinktingsstoffen gebruiken die inkt uit de vezels verwijderen. Chemische stoffen zoals hydroxiden, peroxiden en dispergeermiddelen worden gebruikt in processen zoals bleken, floteren, wassen en reinigen. De belangrijkste hiervan zijn niet-ionische en elektrolyt oppervlakte-actieve stoffen.

 • Automatische machines controleren

  De instellingen en uitvoering van automatische machines continue controleren of regelmatige controleronden uitvoeren. Gegevens over de bedrijfsomstandigheden van installaties en apparatuur indien nodig registreren en interpreteren om afwijkingen vast te stellen.

 • Veilig met chemicaliën werken

  De nodige voorzorgsmaatregelen nemen om chemische producten op te slaan, te gebruiken en te verwijderen.

 • Toestand van chemische processen controleren

  De conformiteit van het chemische proces controleren, alle indicatoren of waarschuwingssignalen controleren die door de instrumenten worden gegeven, zoals meetinstrumenten, debietmeters en paneelverlichting.

 • Veilig met machines werken

  Controleren en veilig bedienen van de machines en apparatuur die nodig zijn voor uw werk, overeenkomstig handleidingen en instructies.

 • Inkt scheiden

  Absorberen van de inkt uit het substraat, die door afzuigen vaste deeltjes van vloeibaar materiaal scheidt. Dit vergemakkelijkt de scheiding van inkt van vezel.

 • Concentratie pulpsuspensie meten

  Het gewicht en de concentratie van de pulpsuspensie meten voor verdere verwerking en opslag door gebruik te maken van schijffilters en de suspensiedichtheid te berekenen met specifieke formules.

 • Tanks voor inktverwijdering bedienen

  De stroom van oud papier controleren en de controle-eenheid bedienen van de tank in waarin het papier met water wordt gemengd en op hoge temperatuur wordt verhit. De inkt die zich op het oppervlak vormt afschuimen.

Optionele kennis en vaardigheden

kwaliteit van grondstoffen controleren soorten bleekmiddel zendingen van recyclebaar materiaal coördineren productiegegevens registreren voor kwaliteitscontrole kwaliteit van producten controleren gevaarlijk afval verwijderen gegevens over recycling bijhouden stalen van papierproductie testen defecte productiematerialen melden afvalbeheer vezels wassen niet-gevaarlijk afval verwijderen materiaal reinigen meter controleren schuimflotatieprocessen recycleprogramma’s ontwikkelen machineonderhoud uitvoeren zorg dragen voor behandeling van afvalwater productierapporten opstellen bleekmachines bedienen pulpkwaliteit controleren gegevens over de voortgang van het werk bijhouden

Loopbaanperspectief

Het beroep operator ontinkting behoort tot de beroepsgroep Productiemachinebedieners. Uit onderzoek van Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (2020) is gebleken dat voor deze beroepsgroep de volgende loopbaanperspectieven gelden.

Onderwerp Aantal banen Perspectief
verwachte uitbreidingsvraag tot 20246800  hoog
verwachte vervangingsvraag tot 20249500  laag
verwachte baanopeningen tot 202416300  gemiddeld
salarisgroei tijdens loopbaan  zeer laag
uitwijkmogelijkheden naar sector  hoog
substitutiemogelijkheden naar opleidingstype  hoog
samenhang baankans met economie  gemiddeld

Source: Sisyphus ODB