Beroep operator ontinkting

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Persoonlijkheidstypen

 • Realistisch / Conventioneel

Kennis

 • Soorten pulp
 • Soorten papier
 • Kwaliteitsstandaarden
 • Ontinktingsprocessen

Vaardigheden

 • De bediening van een machine installeren
 • Passende beschermende uitrusting dragen
 • Machine leveren
 • Automatische machines controleren
 • Veilig met chemicaliën werken
 • Toestand van chemische processen controleren
 • Veilig met machines werken
 • Concentratie pulpsuspensie meten

Optionele kennis en vaardigheden

kwaliteit van grondstoffen controleren soorten bleekmiddel zendingen van recyclebaar materiaal coördineren productiegegevens registreren voor kwaliteitscontrole kwaliteit van producten controleren gevaarlijk afval verwijderen gegevens over recycling bijhouden stalen van papierproductie testen defecte productiematerialen melden afvalbeheer vezels wassen niet-gevaarlijk afval verwijderen materiaal reinigen meter controleren schuimflotatieprocessen recycleprogramma’s ontwikkelen machineonderhoud uitvoeren zorg dragen voor behandeling van afvalwater productierapporten opstellen bleekmachines bedienen pulpkwaliteit controleren gegevens over de voortgang van het werk bijhouden