Beroep operator nitreerinstallatie

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Operator nitreerinstallatie: Open vacatures

Vind je droombaan op Talent.com, een van de grootste vacaturesites ter wereld.

Actuele vacatures: talent.com

Persoonlijkheidstypen

Kennis

 • Explosieven

  Gedrag van explosieven, pyrotechnische middelen en springtechnieken. Daaraan verbonden risico’s en wettelijke eisen.

Vaardigheden

 • Chemicaliën overbrengen

  Het chemische mengsel overbrengen van de mengtank naar de opslagtank door de kleppen te bedienen.

 • Zorgen voor naleving van de veiligheidswetgeving

  Veiligheidsprogramma’s uitvoeren om te voldoen aan de nationale wet- en regelgeving. Ervoor zorgen dat de apparatuur en processen in overeenstemming zijn met de veiligheidsvoorschriften.

 • Chemische reactie reguleren

  Reguleren van de reactie door de stoom- en koelvloeistofkleppen zodanig af te stellen dat de reactie binnen de aangegeven grenzen voor explosiepreventie blijft.

 • Parameters van productieprocessen optimaliseren

  De parameters van het productieproces zoals debiet, temperatuur of druk optimaliseren en beheren.

 • Zorgen voor naleving van de milieuwetgeving

  Toezicht houden op de activiteiten en taken uitvoeren in overeenstemming met de normen voor milieubescherming en duurzaamheid, en deze aanpassen in geval van wijzigingen in de milieuwetgeving. Ervoor zorgen dat de processen in overeenstemming zijn met milieuvoorschriften en beste praktijken.

 • Nitrator vullen

  Vullen van de nitrator met gemengde zuren of tolueenverbindingen en ervoor zorgen dat de soorten en hoeveelheden volgens de specificaties zijn.

 • Documentatie over de registratie van de partij opstellen

  Rapporten opstellen over de geschiedenis van geproduceerde partijen, rekening houdend met de onbewerkte gegevens en de uitgevoerde tests en met naleving van de GMP-voorschriften van elke partij producten.

 • Productieapparatuur voor explosieven bedienen

  Apparatuur bedienen die wordt gebruikt voor het mengen van chemische ingrediënten met als eindproduct explosieven zoals TNT, tetryl of nitroglycerine.

 • Agitatiemachines bedienen

  De agitatiemachine bedienen voor een uniforme schudding van de partij.

Optionele kennis en vaardigheden

inspectie van chemische processen beheren mechanica wiskunde technische principes onderzoeken opslag van gevaarlijk afval assisteren bij wetenschappelijk onderzoek materialen voor productie testen

Loopbaanperspectief

Het beroep operator nitreerinstallatie behoort tot de beroepsgroep Productiemachinebedieners. Uit onderzoek van Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (2020) is gebleken dat voor deze beroepsgroep de volgende loopbaanperspectieven gelden.

Onderwerp Aantal banen Perspectief
verwachte uitbreidingsvraag tot 20246800  hoog
verwachte vervangingsvraag tot 20249500  laag
verwachte baanopeningen tot 202416300  gemiddeld
salarisgroei tijdens loopbaan  zeer laag
uitwijkmogelijkheden naar sector  hoog
substitutiemogelijkheden naar opleidingstype  hoog
samenhang baankans met economie  gemiddeld

Source: Sisyphus ODB