Beroep operator nibbelmachine

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Persoonlijkheidstypen

 • Realistisch / Conventioneel
 • Realistisch / Onderzoekend

Kennis

 • Kwaliteitsstandaarden
 • Matrijzen
 • Soorten metaal

Vaardigheden

 • Afvaltrilvullers bedienen
 • Proefdraaien
 • Automatische machines controleren
 • Machine leveren
 • Problemen oplossen
 • Bewegend werkstuk in een machine controleren
 • Snijafval verwijderen
 • Passende beschermende uitrusting dragen
 • Verwerkt werkstuk verwijderen
 • Zorgen voor de beschikbaarheid van materiaal
 • Machine met passende hulpmiddelen leveren
 • Ontoereikende werkstukken verwijderen

Optionele kennis en vaardigheden

een cnc-controller programmeren afvlaktechnologieën voor metaal geometrische afmetingen en toleranties interpreteren productie van metalen huishoudelijke artikelen gegevens over de voortgang van het werk bijhouden soorten metaalproductieprocessen advies geven aan technici kwaliteit van producten controleren cnc-metaalponsmachines bedienen oppervlakken met bramen glad maken nibbelmachines bedienen verwerking van ferrometalen productie van metalen containers technische middelen raadplegen productie van kleine metalen onderdelen productie van metalen montageproducten matrijs vervangen productie van bestek statistische procesbeheersing productie van deurbeslag van metaal transportband controleren cam-software gebruiken productie van lichte metalen verpakkingen verwerking van non-ferrometalen optimalisatie van kwaliteit en cyclustijd machineonderhoud uitvoeren planlezen nibbelapparatuur bedienen snijtechnieken ponsmachines bedienen productie van wapens en munitie de bediening van een machine installeren

Loopbaanperspectief

Het beroep operator nibbelmachine behoort tot de beroepsgroep Metaalbewerkers en constructiewerkers. Uit onderzoek van Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (2020) is gebleken dat voor deze beroepsgroep de volgende loopbaanperspectieven gelden.

Onderwerp Aantal banen Perspectief
verwachte uitbreidingsvraag tot 20242400  gemiddeld
verwachte vervangingsvraag tot 20249100  hoog
verwachte baanopeningen tot 202411600  hoog
salarisgroei tijdens loopbaan  gemiddeld
uitwijkmogelijkheden naar sector  gemiddeld
substitutiemogelijkheden naar opleidingstype  laag
samenhang baankans met economie  gemiddeld