Beroep operator metaalversnipperaar

Operator Metaalversnipperaar snijdt grote vellen metaalschroot om ze voor te bereiden voor gebruik in een smelterij.

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Operator metaalversnipperaar: Open vacatures

Vind je droombaan op Talent.com, een van de grootste vacaturesites ter wereld.

Actuele vacatures: talent.com

Persoonlijkheidstypen

Gerelateerde beroepen slopen

 • Productie medewerker pletten, vermalen, mengen van chemicaliën
 • Sloophulp
 • Sloper

Kennis

 • Aandacht voor details

  Taken nauwgezet en doelmatig uitvoeren en rekening houden met al hun aspecten, ongeacht hoe gedetailleerd zij zijn.

 • Hydraulica

  De krachtoverbrengingssystemen die de kracht van stromende vloeistoffen gebruiken om stroom over te brengen.

Vaardigheden

 • Besturingselementen van hydraulische machines bedienen

  De bedieningselementen van gespecialiseerde machines correct gebruiken door aan kleppen, handwielen of reostaten te draaien om de stroom van brandstoffen, water en droge of vloeibare bindmiddelen naar machines te verplaatsen en te regelen.

 • Diverse heftechnieken toepassen

  Verschillende methoden gebruiken voor het heffen van zware voorwerpen met behulp van een kraan.

 • Mondelinge instructies volgen

  Het vermogen hebben om gesproken instructies van collega's te volgen. Ernaar streven om te begrijpen en te verduidelijken wat er gevraagd wordt.

 • Machines voor metaalproductie bedienen

  Het instellen en bedienen van apparatuur voor het doorbuigen, snijden en rechttrekken van metalen stukken.

 • Zorgen voor naleving van de milieuwetgeving

  Toezicht houden op de activiteiten en taken uitvoeren in overeenstemming met de normen voor milieubescherming en duurzaamheid, en deze aanpassen in geval van wijzigingen in de milieuwetgeving. Ervoor zorgen dat de processen in overeenstemming zijn met milieuvoorschriften en beste praktijken.

 • Veiligheidsprocedures volgen bij werken op hoogte

  De nodige voorzorgsmaatregelen nemen en een reeks maatregelen volgen die risico's beoordelen, voorkomen en aanpakken bij werkzaamheden op grote afstand van de grond. Voorkomen dat mensen die onder deze constructies werken in gevaar komen en dat ze van ladders, rolsteigers, vaste werkbruggen, solitaire liften, enz. vallen, aangezien dit dodelijke of ernstige verwondingen kan veroorzaken.

 • Storingen aan apparatuur oplossen

  Schade en storingen aan apparatuur opsporen, rapporteren en repareren, communiceren met vertegenwoordigers op het terrein en met fabrikanten om reparatie- en vervangonderdelen te verkrijgen.

 • Gezondheids- en veiligheidsnormen toepassen

  De door de respectieve autoriteiten vastgestelde gezondheids- en veiligheidsnormen naleven.

Optionele kennis en vaardigheden

advies geven aan technici efficiëntie van kraanactiviteiten maximaliseren metaalproducten snijden kranen loodsen schriftelijke instructies volgen natuurkunde kleine reparaties aan apparatuur uitvoeren fabricageprocessen soorten metaalproductieprocessen kwaliteitsstandaarden vormgevingsmachines gebruiken

Loopbaanperspectief

Het beroep operator metaalversnipperaar behoort tot de beroepsgroep Metaalbewerkers en constructiewerkers. Uit onderzoek van Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (2020) is gebleken dat voor deze beroepsgroep de volgende loopbaanperspectieven gelden.

Onderwerp Aantal banen Perspectief
verwachte uitbreidingsvraag tot 20242400  gemiddeld
verwachte vervangingsvraag tot 20249100  hoog
verwachte baanopeningen tot 202411600  hoog
salarisgroei tijdens loopbaan  gemiddeld
uitwijkmogelijkheden naar sector  gemiddeld
substitutiemogelijkheden naar opleidingstype  laag
samenhang baankans met economie  gemiddeld

Source: Sisyphus ODB