Beroep operator metaalschaafbank

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Persoonlijkheidstypen

Kennis

 • Quality standards
 • Types of planing cutters
 • Quality and cycle time optimisation
 • Types of metal

Vaardigheden

 • Monitor automated machines
 • Remove processed workpiece
 • Monitor moving workpiece in a machine
 • Set up the controller of a machine
 • Supply machine
 • Remove inadequate workpieces
 • Dispose of cutting waste material
 • Operate metal sheet shaker
 • Measure flatness of a surface
 • Tend metal planer
 • Ensure equipment availability
 • Perform test run
 • Consult technical resources
 • Supply machine with appropriate tools

Optionele kennis en vaardigheden

producttests uitvoeren afvaltrilvullers bedienen productie van wapens en munitie machines vervangen productie van metalen containers oppervlakken met bramen glad maken hefapparatuur bedienen handschaven hanteren transportband controleren kwaliteit van producten controleren verwerking van ferrometalen kruisverwijzingssystemen toepassen voor productidentificatie snijtechnieken productiegegevens registreren voor kwaliteitscontrole verwerkt werkstuk markeren machineonderhoud uitvoeren advies geven aan technici productie van verwarmingsapparatuur

Loopbaanperspectief

Het beroep operator metaalschaafbank behoort tot de beroepsgroep Metaalbewerkers en constructiewerkers. Uit onderzoek van Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (2020) is gebleken dat voor deze beroepsgroep de volgende loopbaanperspectieven gelden.

Onderwerp Aantal banen Perspectief
verwachte uitbreidingsvraag tot 20242400  gemiddeld
verwachte vervangingsvraag tot 20249100  hoog
verwachte baanopeningen tot 202411600  hoog
salarisgroei tijdens loopbaan  gemiddeld
uitwijkmogelijkheden naar sector  gemiddeld
substitutiemogelijkheden naar opleidingstype  laag
samenhang baankans met economie  gemiddeld