Beroep operator metaalpers

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Persoonlijkheidstypen

 • Realistisch / Conventioneel
 • Realistisch / Onderzoekend

Kennis

 • Soorten metaal
 • Vervormingstechnologieën voor metaal
 • Kwaliteitsstandaarden

Vaardigheden

 • Verwerkt werkstuk verwijderen
 • Meter controleren
 • Zorgen voor de beschikbaarheid van materiaal
 • Machine leveren
 • Ontoereikende werkstukken verwijderen
 • Problemen oplossen
 • Technische middelen raadplegen
 • Automatische machines controleren
 • Passende beschermende uitrusting dragen
 • De bediening van een machine installeren
 • Proefdraaien

Optionele kennis en vaardigheden

machineonderhoud uitvoeren robotinstallaties afstellen productie van stalen vaten en soortgelijke containers productie van metalen containers statistische procesbeheersing productie van metalen structuren ergonomisch werken kruisverwijzingssystemen toepassen voor productidentificatie productie van stoomgeneratoren een cnc-controller programmeren verwerkt werkstuk markeren mechanica optimalisatie van kwaliteit en cyclustijd gegevens over de voortgang van het werk bijhouden geometrische afmetingen en toleranties interpreteren cam-software gebruiken productiegegevens registreren voor kwaliteitscontrole soorten stempelpersen advies geven aan technici productie van verwarmingsapparatuur aanmunten hefapparatuur bedienen producttests uitvoeren soorten metaalproductieprocessen verwerking van ferrometalen transportband controleren kwaliteit van grondstoffen controleren kwaliteit van producten controleren planlezen productie van deuren van metaal

Loopbaanperspectief

Het beroep operator metaalpers behoort tot de beroepsgroep Metaalbewerkers en constructiewerkers. Uit onderzoek van Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (2020) is gebleken dat voor deze beroepsgroep de volgende loopbaanperspectieven gelden.

Onderwerp Aantal banen Perspectief
verwachte uitbreidingsvraag tot 20242400  gemiddeld
verwachte vervangingsvraag tot 20249100  hoog
verwachte baanopeningen tot 202411600  hoog
salarisgroei tijdens loopbaan  gemiddeld
uitwijkmogelijkheden naar sector  gemiddeld
substitutiemogelijkheden naar opleidingstype  laag
samenhang baankans met economie  gemiddeld