Beroep operator metaalgaasweverij

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Operator metaalgaasweverij: Open vacatures

Vind je droombaan op Talent.com, een van de grootste vacaturesites ter wereld.

Actuele vacatures: talent.com

Persoonlijkheidstypen

Kennis

 • Weefselsoorten voor draadgaas

  Bij de fabricage van draadgaas wordt gebruik gemaakt van verschillende soorten weefsel, zoals weefsels met effenbinding, gewoon Nederlands weefsel, weefsels met keperbinding, vijfschachtsweefsel.

 • Soorten metaal

  Kwaliteiten, specificaties, toepassingen en reacties op verschillende vervaardiging van verschillende soorten metaal, zoals staal, aluminium, messing, koper en andere.

 • Kwaliteitsstandaarden

  De nationale en internationale voorschriften, specificaties en richtlijnen die ervoor zorgen dat de producten, diensten en processen van goede kwaliteit zijn en geschikt zijn voor het beoogde doel.

 • Soorten draadgaas

  Bij het weven van de draad worden verschillende soorten draadgaas gebruikt, zoals gegroefd draadgaas, gelast draadgaas, bandgaas en gaas van geperforeerde draad.

Vaardigheden

 • Automatische machines controleren

  De instellingen en uitvoering van automatische machines continue controleren of regelmatige controleronden uitvoeren. Gegevens over de bedrijfsomstandigheden van installaties en apparatuur indien nodig registreren en interpreteren om afwijkingen vast te stellen.

 • Weefmachines voor metaaldraad bedienen

  Een machine bedienen en monitoren die is ontworpen voor het weven van koudmetaaldraad tot maas, in overeenstemming met de voorschriften.

 • Ontoereikende werkstukken verwijderen

  Nagaan welke ontoereikende verwerkte werkstukken niet voldoen aan de normen en verwijderd moeten worden en het afval sorteren volgens de voorschriften.

 • Machine met passende hulpmiddelen leveren

  De machine leveren met de nodige gereedschappen en artikelen voor een bepaald productiedoel.

 • De bediening van een machine installeren

  Een machine installeren en bedienen door de relevante gegevens te verzenden en in te voeren in de (computer) controller in overeenstemming met het gewenste verwerkte product.

 • Bewegend werkstuk in een machine controleren

  Toezicht houden op de verwerking van een werkstuk in beweging, zoals een stuk metaal of hout dat lineair wordt overgebracht op een statische constructiemachine.

 • Zorgen voor de beschikbaarheid van materiaal

  Ervoor zorgen dat de nodige apparatuur beschikbaar is, gereed is en beschikbaar is voor gebruik vóór het begin van de procedures.

 • Problemen oplossen

  Operationele problemen identificeren, beslissen wat er moet gebeuren en hierover verslag uitbrengen.

 • Proefdraaien

  Testen uitvoeren waarbij een systeem, machine, werktuig of andere apparatuur wordt geïnstalleerd door middel van een reeks acties onder reële bedrijfsomstandigheden om de betrouwbaarheid en geschiktheid ervan voor de uitvoering van zijn taken te beoordelen en de instellingen dienovereenkomstig aan te passen.

 • Machine leveren

  Ervoor zorgen dat de machine wordt gevoed met de noodzakelijke en geschikte materialen en de plaatsing of automatische aan- en afvoer van werkstukken in de machines of werktuigmachines op de productielijn controleren.

 • Metaaldraad onder spanning veilig hanteren

  Gefabriceerde, getrokken metaaldraad veilig hanteren door de risico's en gevaren van zijn onvoorspelbaarheid ten gevolge van de veerkracht te berekenen.

 • Verwerkt werkstuk verwijderen

  Afzonderlijke werkstukken na verwerking verwijderen uit de productiemachine of de machinetool. Bij een transportband dient dit gepaard te gaan met een snelle, continue beweging.

Optionele kennis en vaardigheden

draadtrekmachines bedienen hefapparatuur bedienen gegevens over de voortgang van het werk bijhouden productiegegevens registreren voor kwaliteitscontrole mechanisch materiaal onderhouden optimalisatie van kwaliteit en cyclustijd voor juiste metaaltemperatuur zorgen passende beschermende uitrusting dragen transportband controleren vervormingstechnologieën voor metaal productie van lichte metalen verpakkingen kwaliteit van producten controleren matrijzen productie van kleine metalen onderdelen metaaltrekprocessen verwerking van ferrometalen advies geven aan technici soorten metaalproductieprocessen werkstukken voorbehandelen producttests uitvoeren technische middelen raadplegen

Loopbaanperspectief

Het beroep operator metaalgaasweverij behoort tot de beroepsgroep Productiemachinebedieners. Uit onderzoek van Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (2020) is gebleken dat voor deze beroepsgroep de volgende loopbaanperspectieven gelden.

Onderwerp Aantal banen Perspectief
verwachte uitbreidingsvraag tot 20246800  hoog
verwachte vervangingsvraag tot 20249500  laag
verwachte baanopeningen tot 202416300  gemiddeld
salarisgroei tijdens loopbaan  zeer laag
uitwijkmogelijkheden naar sector  hoog
substitutiemogelijkheden naar opleidingstype  hoog
samenhang baankans met economie  gemiddeld

Source: Sisyphus ODB