Beroep operator machine voor rubberproductie

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Operator machine voor rubberproductie: Open vacatures

Vind je droombaan op Talent.com, een van de grootste vacaturesites ter wereld.

Actuele vacatures: talent.com

Persoonlijkheidstypen

Kennis

 • Kwaliteitsstandaarden

  De nationale en internationale voorschriften, specificaties en richtlijnen die ervoor zorgen dat de producten, diensten en processen van goede kwaliteit zijn en geschikt zijn voor het beoogde doel.

Vaardigheden

 • Verwerkingsmachines voor rubber vullen

  De verwerkingsmachine laden met de juiste grondstof of halfverwerkte materialen zoals rubber, pigment of andere chemicaliën volgens de formulespecificatie.

 • Grondstoffen meten

  Meten van de grondstoffen voor het laden in de mixer of in machines, om er zeker van te zijn dat ze voldoen aan de specificaties.

 • Veilig met machines werken

  Controleren en veilig bedienen van de machines en apparatuur die nodig zijn voor uw werk, overeenkomstig handleidingen en instructies.

 • Omstandigheden bij de verwerking van rubber controleren

  Toezicht houden op de productieparameters en -voorwaarden, waarbij ervoor wordt gezorgd dat de kwaliteit van de rubberproducten is zoals verwacht.

 • Verontreiniging vermijden

  Vermenging of verontreiniging van materialen vermijden.

 • Problemen oplossen

  Operationele problemen identificeren, beslissen wat er moet gebeuren en hierover verslag uitbrengen.

 • Materialen selecteren om te verwerken

  Uitvoeren van de selectie van de juiste materialen om deze te verwerken en ervoor te zorgen dat ze voldoen aan de specificaties.

 • Proefdraaien

  Testen uitvoeren waarbij een systeem, machine, werktuig of andere apparatuur wordt geïnstalleerd door middel van een reeks acties onder reële bedrijfsomstandigheden om de betrouwbaarheid en geschiktheid ervan voor de uitvoering van zijn taken te beoordelen en de instellingen dienovereenkomstig aan te passen.

 • Parameters van productieprocessen optimaliseren

  De parameters van het productieproces zoals debiet, temperatuur of druk optimaliseren en beheren.

 • Rubbermachines afstellen

  Rubbermachines afstellen zoals voorgeschreven door de specificaties, hun snelheid, druk en temperatuur regelen.

Optionele kennis en vaardigheden

passende beschermende uitrusting dragen veiligheid van opgeslagen voorraad garanderen kwaliteit van producten controleren automatische machines controleren veilig met chemicaliën werken optimalisatie van kwaliteit en cyclustijd levering van grondstoffen beheren laboratoriumproeven uitvoeren mixer schoonmaken defecte productiematerialen melden verslag doen van testresultaten machineonderhoud uitvoeren grondstoffen scheiden producttests uitvoeren ergonomisch werken opslagruimten bewaken rubbermengmachines bedienen rubberbladen klaarmaken zorgen voor naleving van de milieuwetgeving productiegegevens registreren voor kwaliteitscontrole kleur toevoegen voorraadniveaus bewaken machines voor het rubberextrusieproces bedienen testgegevens vastleggen planlezen een cnc-controller programmeren

Loopbaanperspectief

Het beroep operator machine voor rubberproductie behoort tot de beroepsgroep Productiemachinebedieners. Uit onderzoek van Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (2020) is gebleken dat voor deze beroepsgroep de volgende loopbaanperspectieven gelden.

Onderwerp Aantal banen Perspectief
verwachte uitbreidingsvraag tot 20246800  hoog
verwachte vervangingsvraag tot 20249500  laag
verwachte baanopeningen tot 202416300  gemiddeld
salarisgroei tijdens loopbaan  zeer laag
uitwijkmogelijkheden naar sector  hoog
substitutiemogelijkheden naar opleidingstype  hoog
samenhang baankans met economie  gemiddeld

Source: Sisyphus ODB