Beroep operator kelder

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Persoonlijkheidstypen

 • Realistisch / Conventioneel

Kennis

 • Productieprocessen voor drank en voedingsmiddelen

Vaardigheden

 • Kwaliteitscontroles bij voedselverwerking uitvoeren
 • Monsters voor analyse verzamelen
 • Werking van machines volgen
 • Gevarenanalyse van kritische controlepunten toepassen
 • Regelsystemen voor machines opzetten
 • Werking van reinigingsmachines controleren
 • Op het gemak zijn in onveilige omgevingen
 • Apparatuur demonteren
 • Hygiënische procedures volgen tijdens de voedselverwerking
 • Verspilling van grondstoffen beperken
 • Beleidslijnen van de organisatie naleven
 • Machines voor voedingsmiddelen en dranken schoonmaken
 • Controles van fabrieksinstallaties uitvoeren
 • Productievoorschriften voor voedingsmiddelen en dranken toepassen
 • Hygiëne waarborgen
 • Goede productiepraktijken toepassen

Optionele kennis en vaardigheden

omgaan met collega’s levensmiddelenafval afvoeren wetgeving inzake gezondheid, veiligheid en hygiëne pasteurisatieprocessen uitvoeren betrouwbaar handelen zorgen voor naleving van de milieuwetgeving bij voedselproductie centrifugale afscheiders volgen niveaus van koolzuurtoevoeging beheren koelprocessen voor voedingsmiddelen uitvoeren voorraad van goederen in productie bijhouden omgaan met managers gistingsproces van dranken flessen voor verpakking controleren

Loopbaanperspectief

Het beroep operator kelder behoort tot de beroepsgroep Productiemachinebedieners. Uit onderzoek van Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (2020) is gebleken dat voor deze beroepsgroep de volgende loopbaanperspectieven gelden.

Onderwerp Aantal banen Perspectief
verwachte uitbreidingsvraag tot 20246800  hoog
verwachte vervangingsvraag tot 20249500  laag
verwachte baanopeningen tot 202416300  gemiddeld
salarisgroei tijdens loopbaan  zeer laag
uitwijkmogelijkheden naar sector  hoog
substitutiemogelijkheden naar opleidingstype  hoog
samenhang baankans met economie  gemiddeld