Beroep operator houtpellets

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Persoonlijkheidstypen

 • Realistisch / Conventioneel

Kennis

 • Pelletnormen
 • Vochtigheidsgraad van hout
 • Kwaliteitsstandaarden

Vaardigheden

 • Passende beschermende uitrusting dragen
 • Machine leveren
 • Proefdraaien
 • Problemen oplossen
 • Pelletpersen bedienen
 • Veilig met machines werken
 • De bediening van een machine installeren
 • Automatische machines controleren

Optionele kennis en vaardigheden

testgegevens vastleggen monstertests uitvoeren hakmachines bedienen technische middelen raadplegen niet-destructieve testapparatuur gebruiken monsters voorbereiden voor tests productiegegevens registreren voor kwaliteitscontrole gegevens over de voortgang van het werk bijhouden routinecontroles van machines uitvoeren productierapporten opstellen vultrechters machineonderhoud uitvoeren risico’s op de werkplek identificeren oventemperatuur meten kwaliteit van producten controleren zware constructiemachines bedienen zonder toezicht machines inspecteren hakmachines onderhouden hout drogen hakmachines repareren verpakkingsmachines bedienen advies geven aan technici kwaliteit van grondstoffen controleren materialen wegen