Beroep operator golfsoldeermachine

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Operator golfsoldeermachine: Open vacatures

Vind je droombaan op Talent.com, een van de grootste vacaturesites ter wereld.

Actuele vacatures: talent.com

Persoonlijkheidstypen

Kennis

 • Kwaliteitsstandaarden

  De nationale en internationale voorschriften, specificaties en richtlijnen die ervoor zorgen dat de producten, diensten en processen van goede kwaliteit zijn en geschikt zijn voor het beoogde doel.

 • Temperatuurschalen

  De temperatuurschalen Celsius en Fahrenheit.

 • Schakelschema’s

  Lees en begrijp de schakelschema’s, die de aansluitingen tussen de apparaten laten zien, zoals stroom- en signaalaansluitingen.

 • Printplaten

  Printplaten zijn essentiële onderdelen voor bijna alle elektronische apparaten. Zij bestaan uit dunne schijven (wafers) of substraten waarop elektronische componenten, zoals microchips, worden geplaatst. De elektronische componenten zijn elektrisch verbonden via de geleidende sporen en blokken.

Vaardigheden

 • Assemblagetekeningen lezen

  Tekeningen lezen en interpreteren met alle onderdelen van een bepaald product. De tekening identificeert de verschillende componenten en materialen en verstrekt instructies over hoe een product te assembleren.

 • Kwaliteit van producten controleren

  Verschillende technieken gebruiken om ervoor te zorgen dat de kwaliteitsnormen en -specificaties in acht worden genomen. Toezicht houden op gebreken, verpakkingen en terugzendingen van producten naar verschillende productieafdelingen.

 • Oventemperatuur meten

  De producttemperatuur bewaken met behulp van de beschikbare tools en meetinstrumenten en zo nodig de temperatuur van de oven aanpassen.

 • Planlezen

  Blauwdrukken, machine- en procestekeningen lezen en begrijpen.

 • Printplaten assembleren

  Elektronische componenten aan de printplaat bevestigen door het toepassen van soldeertechnieken. Elektronische onderdelen worden in gaten aangebracht door through-hole assemblage (TTHT), of worden op het oppervlak van PCB in surface-mount assemblage (SMT) geplaatst.

 • Zorgen voor de naleving van specificaties

  Ervoor zorgen dat de geassembleerde producten voldoen aan de specificaties.

 • Onderdelen op een elektronisch bord solderen

  Elektronische componenten solderen op lege elektronische borden om geladen elektronische borden te creëren, met gebruikmaking van handsoldeergereedschap of soldeermachines.

 • Golfsoldeermachine bedienen

  Bediening van de golfsoldeermachine op elektronische componenten op de printplaat te solderen. Hierbij wordt het bord over een golf van vloeibaar soldeersel verplaatst en de verbindingen die doorheen het bord zijn gestoken worden stevig aan de printplaat verankerd.

 • Zorgen voor de openbare orde en veiligheid

  De relevante procedures en strategieën uitvoeren en de juiste uitrusting gebruiken om lokale of nationale beveiligingsactiviteiten voor de bescherming van gegevens, mensen, instellingen en eigendommen te bevorderen.

 • Oventemperatuur behouden

  De pyrometer monitoren en regelen om de temperatuur van de oven te controleren.

 • Bord soldeerklaar maken

  Voorbereiden van de geladen printplaten voor soldeerwerkzaamheden. De plaat reinigen en de aangewezen gebieden markeren.

 • Werking van machines volgen

  De werking van machines volgen, de productkwaliteit beoordelen en ervoor zorgen dat voldaan wordt aan de standaards.

Optionele kennis en vaardigheden

toezicht houden op de logistiek van eindproducten controleren op soldeerdefecten gezondheids- en veiligheidsnormen toepassen cam-software gebruiken testmethoden voor printplaten ipc-normen technische communicatievaardigheden toepassen gegevens over de voortgang van het werk bijhouden through-holetechnologie storingen aan apparatuur oplossen printplaten testen elektronische componenten repareren smt-technologie reparatiegegevens opschrijven defecte productiematerialen melden

Loopbaanperspectief

Het beroep operator golfsoldeermachine behoort tot de beroepsgroep Assemblagemedewerkers. Uit onderzoek van Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (2020) is gebleken dat voor deze beroepsgroep de volgende loopbaanperspectieven gelden.

Onderwerp Aantal banen Perspectief
verwachte uitbreidingsvraag tot 2024-5900  erg laag
verwachte vervangingsvraag tot 20246000  gemiddeld
verwachte baanopeningen tot 20246000  laag
salarisgroei tijdens loopbaan  laag
uitwijkmogelijkheden naar sector  gemiddeld
substitutiemogelijkheden naar opleidingstype  gemiddeld
samenhang baankans met economie  gemiddeld

Source: Sisyphus ODB