Beroep operator getrokken glas

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Operator getrokken glas: Open vacatures

Vind je droombaan op Talent.com, een van de grootste vacaturesites ter wereld.

Actuele vacatures: talent.com

Persoonlijkheidstypen

Kennis

 • Kwaliteitsstandaarden

  De nationale en internationale voorschriften, specificaties en richtlijnen die ervoor zorgen dat de producten, diensten en processen van goede kwaliteit zijn en geschikt zijn voor het beoogde doel.

Vaardigheden

 • Parameters van productieprocessen optimaliseren

  De parameters van het productieproces zoals debiet, temperatuur of druk optimaliseren en beheren.

 • Gasverhitting regelen

  De gasverhitting regelen op de randen van de glasplaten om te vermijden dat de platen van de geleidingswielen ontsporen.

 • Glastrekovens bedienen

  De glastrekoven bedienen om glasplaten van vlakglas te trekken overeenkomstig de gespecificeerde dikte.

 • Omgaan met gebroken glasplaten

  Omgaan met gebroken glasplaten zodat ze niet in de oven terechtkomen als de rol van de trekoven gesloten wordt.

 • Documentatie over de registratie van de partij opstellen

  Rapporten opstellen over de geschiedenis van geproduceerde partijen, rekening houdend met de onbewerkte gegevens en de uitgevoerde tests en met naleving van de GMP-voorschriften van elke partij producten.

 • De bediening van een machine installeren

  Een machine installeren en bedienen door de relevante gegevens te verzenden en in te voeren in de (computer) controller in overeenstemming met het gewenste verwerkte product.

 • Dikte van het glas behouden

  De gespecificeerde dikte van glas behouden door de snelheid van de rollen in de oven aan te passen.

 • Verhit glas controleren

  Controleren van de eigenschappen van het reeds in de oven geplaatste glas, zodat barsten, kromtrekken of blaasvorming wordt vermeden.

 • Bijkomende gasstromen aansteken

  Gasstromen in de oven aansteken om de glasplaten onder het breekpunt te verwarmen.

 • Technische middelen raadplegen

  Lezen en interpreteren van technische hulpmiddelen zoals digitale of papieren tekeningen en afstelgegevens om een machine of bewerkingsmachine goed in te stellen of om mechanische apparatuur te monteren.

 • Machine leveren

  Ervoor zorgen dat de machine wordt gevoed met de noodzakelijke en geschikte materialen en de plaatsing of automatische aan- en afvoer van werkstukken in de machines of werktuigmachines op de productielijn controleren.

 • Dikte van glasplaten afstellen

  Afstellen van de dikte van de glasplaten aan de hand van de meetwaarden met behulp van asbestkussens aan de zijkanten van de koelmantel van de ovens.

 • Automatische machines controleren

  De instellingen en uitvoering van automatische machines continue controleren of regelmatige controleronden uitvoeren. Gegevens over de bedrijfsomstandigheden van installaties en apparatuur indien nodig registreren en interpreteren om afwijkingen vast te stellen.

 • Problemen oplossen

  Operationele problemen identificeren, beslissen wat er moet gebeuren en hierover verslag uitbrengen.

Optionele kennis en vaardigheden

defecte producten verwijderen oven onderhouden gasflessen bedienen ovenventilatie beheren gietmengsels vormen productiegegevens registreren voor kwaliteitscontrole kwaliteit van grondstoffen controleren glas bewerken defecte productiematerialen melden glasplaten inspecteren glasranden glad maken materiaal onderhouden mechanica afval beheren gasmeter aflezen glas snijden

Loopbaanperspectief

Het beroep operator getrokken glas behoort tot de beroepsgroep Productiemachinebedieners. Uit onderzoek van Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (2020) is gebleken dat voor deze beroepsgroep de volgende loopbaanperspectieven gelden.

Onderwerp Aantal banen Perspectief
verwachte uitbreidingsvraag tot 20246800  hoog
verwachte vervangingsvraag tot 20249500  laag
verwachte baanopeningen tot 202416300  gemiddeld
salarisgroei tijdens loopbaan  zeer laag
uitwijkmogelijkheden naar sector  hoog
substitutiemogelijkheden naar opleidingstype  hoog
samenhang baankans met economie  gemiddeld

Source: Sisyphus ODB